you cried poem mohammad khodkhodaie

با توجه به اهمیت محتوای you cried poem mohammad khodkhodaie خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است مسئولیت مطالب جستجو شده با عبارت you cried poem mohammad khodkhodaie برعهده مرجع و منبع اصلی آن میباشد.
غیبت چه ... انی رواست از سعدی  
گفتار اندر ... انی که غیبت ایشان روا باشد سه ... را شنیدم که غیبت رواست وز این درگذشتی چهارم خطاست یکی پادشاهی ملامت پسند کز او بر دل خلق بینی گزند حلال است از او نقل ... خبر مگر خلق باشند از او بر حذر دوم ... بر بی حیائی متن که خود می درد ... بر خویشتن ز حوضش مدار ای برادر نگاه که او می درافتد به گردن به چاه سوم کژ ترازوی ناراست خوی ز فعل بدش هرچه دانی بگوی

درخواست حذف این مطلب
اشکی فشوندی! شعر:محمدکدخ (عرفان) you cried! poem: mohammad khodkhodaie  
با صد تا غصه هزار؛ ....درد کهنه تنهای تنها از راه رسیدم حرفی نگفتم حرفی نگفتی ادامه مطلب

درخواست حذف این مطلب
اسایش عشق بهتره  
۱۲ ۶،‏ ۱۷ ۲۵ mohammad وقتی ع ... تو میبینم ،چشمامو مبندم کل خاطراتم یه لحظه میان و میرن،بعد اشکامو پاک میکنم ۱۲ ۶،‏ ۱۷ ۲۵ mohammad تو راحت باش ... ی مزاحم ارامشت دیگه نمیشه ۱۲ ۶،‏ ۱۷ ۲۶ mohammad من به ... ی زنگ نمیزنم تو راحت باش ۱۲ ۶،‏ ۱۷ ۲۷ mohammad هر وقت ،هر جا چشمام نمیبینه دیگه ۱۲ ۶،‏ ۱۷ ۲۸ mohammad عشق رو دروغ بیشتر ندیدم ۱۲ ۶،‏ ۱۷ ۲۸ mohammad تو راحت باش ۱۲ ۶،‏ ۱۷ ۳۰ mohammad دیگه صدای نگرانی نمیشنوی ۱۲ ۶،‏ ۱۷ ۳۰ mohammad اون صدا مهمتره تا من

درخواست حذف این مطلب
هدیه رببع الاول محمد داده شد  
۱۲ ۶،‏ ۱۷ ۲۵ mohammad وقتی ع ... تو میبینم ،چشمامو مبندم کل خاطراتم یه لحظه میان و میرن،بعد اشکامو پاک میکنم ۱۲ ۶،‏ ۱۷ ۲۵ mohammad تو راحت باش ... ی مزاحم ارامشت دیگه نمیشه ۱۲ ۶،‏ ۱۷ ۲۶ mohammad من به ... ی زنگ نمیزنم تو راحت باش ۱۲ ۶،‏ ۱۷ ۲۷ mohammad هر وقت ،هر جا چشمام نمیبینه دیگه ۱۲ ۶،‏ ۱۷ ۲۸ mohammad عشق رو دروغ بیشتر ندیدم ۱۲ ۶،‏ ۱۷ ۲۸ mohammad تو راحت باش ۱۲ ۶،‏ ۱۷ ۳۰ mohammad دیگه صدای نمیشنوی ۱۲ ۶،‏ ۱۷ ۳۰ mohammad اون صدا مهمتره تا من

درخواست حذف این مطلب
سپید و رعشه انگیز! شعر:محمدکدخ (عرفان) white and shy! poem: mohammad khodkhodaie  
وزان روز که خزان آمد در این بوم زمستان هم بدنبالش نیامد هیچ بهاری ادامه مطلب

درخواست حذف این مطلب
سپید و رعشه انگیز! شعر:محمدکدخ (عرفان) white and shy! poem: mohammad khodkhodaie  
وزان روز که خزان آمد در این بوم زمستان هم بدنبالش نیامد هیچ بهاری ادامه مطلب

درخواست حذف این مطلب
آرزوهای برباد رفته !محمد کدخ (عرفان)  
آرزوهای برباد رفته poem mohammad khodkhodaie بهار در چهره ام به تاراج رفته آفتاب لباس سیاه غم بتن کرده و سر بر بالین سیاهی شب نهاده ادامه مطلب

درخواست حذف این مطلب
چومجنون گریه کردیم !شعر:محمد کدخ (عرفان) we cried! poem: mohammad kadkhodaee  
ز بسکه جای خنده ضجّه کردیم ... به جای شادمانی به سوگ و درد نشسته گریه کردیم ... ادامه مطلب

درخواست حذف این مطلب
سکوت ریشه میکرد!شعر:محمدکدخ (عرفان) silence rooted! poem: mohammad khodkhodaie  
وقتی لبهای فریاد را دوختند سکوت\- در حنجره ها ریشه می کرد ادامه مطلب

درخواست حذف این مطلب
توفان است !شعر:محمدکدخ (عرفان) the storm is! poem: mohammad khodkhodaie  
آنچه در من نهفته توفان است کی توان گفتنم باشد من ز این توفان میخواهم که رست زین بیش چگونه توان نهفتنم باشد mohammad\-erfan.mihanblog.com sheroerfan.mlog.ir عرفان و اعتراض

درخواست حذف این مطلب
هنوز خواب بودند! شعر:محمدکدخ (عرفان) were still sleeping! poem: mohammad khodkhodaie  
و من از پشت پنجره خانۀ درد شاهد خواب همه مردم شهرم بودم چه گل سرخ و سفیدی که همه خشک شد و مرد چه لبخند قشنگی ،که ز لب ها زمین خورد و ش ت ادامه مطلب

درخواست حذف این مطلب
مراباخودببرای موج!شعر:محمدکدخ (عرفان) take me with you! poem: mohammad khodkhodaie  
بیا دستم بگیر\- با خود ببر من را مرا با خود ببر زین ساحل خسته که تمکین سکوت کرده نشسته ادامه مطلب

درخواست حذف این مطلب
بده جام دگرباده فروش! شعر:محمدکدخ (عرفان) give a gl of wine! poem: mohammad khodkhodaie  
صدای نمی آید به گوشم نمی دانم که مستم یا به هوشم صدای اعتراض مرده،سکوت جایش نشسته سخنها چون حب در دهان جمله ش ته ادامه مطلب

درخواست حذف این مطلب
جنتهای جعلی! شعر:محمدکدخ (عرفان) fake paradise! poem: mohammad khodkhodaie  
عبور باید کرد از این روزهای تاریک تر از شب از این سرمای جانسوز \- استخوان سوز ز دردهای جگر سوز ادامه مطلب

درخواست حذف این مطلب
در آرزوی شروع عاشقانه! شعر:محمدکدخ (عرفان) a romantic start! poem: mohammad khodkhodaie  
میدانم دیگر ی مرا به میهمانی عشق و مهربانی نخواهد برد و دلم ادامه مطلب

درخواست حذف این مطلب
انعکاس یک خوک! شعر:محمدکدخ (عرفان) reflection of a pig! poem: mohammad khodkhodaie  
پریشان آدمی سرگردان مأیوس و نگران هراسان از نبودن انسان ولولۀ حیوان ادامه مطلب

درخواست حذف این مطلب
چرا چون سیمانیم ! شعر:محمدکدخ (عرفان) why are we cement! poem: mohammad khodkhodaie  
چرا افکار و شه هایمان اینقدر بسته است چرا حالمان گرفته و خسته است چرا نمیفهمیم لطافت یک شعر را چرا درک نمیکنیم زیبایی یک احساس لطیف را ادامه مطلب

درخواست حذف این مطلب
چرا چون سیمانیم ! شعر:محمدکدخ (عرفان) why are we cement! poem: mohammad khodkhodaie  
چرا افکار و شه هایمان اینقدر بسته است چرا حالمان گرفته و خسته است چرا نمیفهمیم لطافت یک شعر را چرا درک نمیکنیم زیبایی یک احساس لطیف را ادامه مطلب

درخواست حذف این مطلب
گورهای بی نام ونشان! شعر:محمدکدخ (عرفان) anonymous graves! poem: mohammad khodkhodaie  
خسته ام از هر چه بود و از نبود خسته از هذیان و لاف مردمان بی وجود خسته از مرگ فرشته های پاک خسته از خون جوانانی که می ریزد به خاک ادامه مطلب

درخواست حذف این مطلب
خزان است بی بهاران ! شعر:محمدکدخ (عرفان) always is autumn! poem: mohammad khodkhodaie  
خیالش نیست دگر هجرت زمستان نه میبارد دگر باران بر این دشت سراسر مرده زاران نه می آید بهاران ادامه مطلب

درخواست حذف این مطلب
گ مرگ! شعر:محمدکدخ (عرفان) begging death! poem: mohammad khodkhodaie  
ای مردمان آنکه چون شمع جانف میکند دل به دریا میزند مرگ را ز عزرائیل گ میکند ادامه مطلب

درخواست حذف این مطلب
گ مرگ! شعر:محمدکدخ (عرفان) begging death! poem: mohammad khodkhodaie  
ای مردمان آنکه چون شمع جانف میکند دل به دریا میزند مرگ را ز عزرائیل گ میکند ادامه مطلب

درخواست حذف این مطلب
داغ دلهایی که داریم ! شعر:محمدکدخ (عرفان) heart! poem: mohammad khodkhodaie  
آه...که اگر اندکی بردبار بودیم و تحمل میکردیم اگر تنها ، در بارۀ اویی که فرصتی برای جبران میخواست اندکی بخشنده بودیم ادامه مطلب

درخواست حذف این مطلب
دردبی فر ! شعر:محمدکدخ (عرفان) pain tomorrow! poem: mohammad khodkhodaie  
در من شۀ خشم و ناشکیبایی حاصل اندوهِ بی همزبانی است و رنج تنهایی غم امروز درد بی فر ادامه مطلب

درخواست حذف این مطلب
سنگ هم افسرده است!شعر:محمدکدخ (عرفان) stone is also depressed! poem: mohammad khodkhodaie  
در روزگار سخت ما سنگ هم افسرده است مردمانش در ند و دعا مهربانی مرده است mohammad\-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir sheroerfanoeteraz.rozsite.com عرفان و اعتراض

درخواست حذف این مطلب
عین است!(رباعی) شعر:محمدکدخ (عرفان) is the same prayer! poem: mohammad khodkhodaie  
رخسارۀ مردم همه بیچارگی و فقر و نیاز است غیرت افتاده به پای شب و در سوز وگداز است فریاد هیهات از ذلت این ملت چون وقت اذان است پاسخ به چنین مردم خسته ز ستم عین است mohammad\-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

درخواست حذف این مطلب
فریب ساده! شعر:محمدکدخ (عرفان) simple deception! poem: mohammad khodkhodaie  
میخواهم بگویم زندگی شاید یک دروغ است\- یک دروغ ساده یک فریب است\- ادامه مطلب

درخواست حذف این مطلب
کاش نمی رفت! شعر:محمدکدخ (عرفان) i wish she did not go! poem: mohammad khodkhodaie  
او رفت ز بر ما ، و ایکاش نمی رفت آن دلبر غدار که دوش از بر ما رفت تا رفت چه آمد به سر این من دیوانه در آن شب مردم چه دانند که از دیدۀ خونبار چها رفت ادامه مطلب

درخواست حذف این مطلب
واقعه ژرف وعمیق!(شعرکوتاه)شعر:محمدکدخ (عرفان)deep and precise event! poem: mohammad khodkhodaie  
فرصت اندک است و واقعه... ژرف و عمیق ادامه مطلب

درخواست حذف این مطلب
پل میزنیم !(مثنوی) شعر:محمدکدخ (عرفان) we build a bridge! poem: mohammad khodkhodaie  
گر چه راه های عبور اعتماد را بسته اند گر چه پل های محبت را همه بش ته اند اما ما با دستهای مهربانی همه جا پل میزنیم خارهای دشمنی را کنده و جایش همه گل میزنیم mohammad\-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

درخواست حذف این مطلب
  
به روز شده ها
اتفاقی
با توجه به اهمیت محتوای سایت خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج در سایت را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است یاسمین فقط منتشر کننده مطالب با ذکر منبع بوده و هیچ گونه مسولیتی در خصوص مطالب نشر داده شده ندارد.
All rights reserved. © Yasamin 2016-2017