اطلاعات داروی برینزولامید brinzolamide گروه داروئی داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم موارد مصرف این فراورده در درمان افزایش فشار داخل چشمی یا گلوکوم با زاویه باز مصرف می شود. مکانیسم اثر این دارو با مهار آنزیم کربنیک انیدراز ii در چشم باعث کاهش ترشح مایع زلالیه و کاهش فشار داخل چشم می شود. فارماکوکینتیک درصورت مصرف موضعی، جذب سیستمیک دارد. نیمه عمر دارو 111 روز است و دفع آن عمدتاً کلیوی است. منع مصرف در صورت حساسیت به یکی از اجزاء

درخواست حذف این مطلب