عثمانی

با توجه به اهمیت محتوای عثمانی خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است مسئولیت مطالب جستجو شده با عبارت عثمانی برعهده مرجع و منبع اصلی آن میباشد.
عثمانی ها (86) : فساد اخلاقی عثمانی ها  
فساد اخلاقی عثماني ها عثماني ها بخش86 ... هر گاه به یاد آوریم که فرزندان سلاطین پیشین عثماني مردان کاهل و خوشگذرانی بودند که روزگار را در کنار کنیزان و خواجگان 1 سپری می ساختند ، سبب سستی و ناتوانی مردانی که در آ ین دوره های امپراتوری عثماني به سلطنت رسیدند بر ما روشن خواهد گشت . تاریخ امپراطوری عثماني ، وین ووسینیچ ، سهیل آذری ، نشر کتابفروشی تهران ، چاپ 1346 ، صص 24 \- 23 1 . این متن ما را به تردید می اندازد که نکند عثماني ها \- در کنار رذایل اخلاقی دیگ

درخواست حذف این مطلب
عثمانی ها (78) : حتی ظواهر عثمانی ها هم به یا (ص) نمی خورد  
حتی ظواهر عثماني ها هم به مسلمانان یا ص نمی خورد تجمل گرایی و دنیاطلبی عثماني ها عثماني ها بخش78 سفیر ونیز ، برناردو ناواگرو به سال 1553 نوشت ... در دربار ترکان ، درخشندگی زر و جواهر و پارچه های ابریشمی و زربافت چشم را خیره می سازد . تاریخ امپراطوری عثماني ، وین ووسینیچ ، سهیل آذری ، نشر کتابفروشی تهران ، چاپ 1346 ، صص 17 \- 16 \#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\# کانال حقیقت https telegram.me haghighat1357

درخواست حذف این مطلب
عثمانی ها (130) : فرهنگ عثمانی ، برگرفته از فرهنگ ایرانی و ... بود  
فرهنگ عثماني ، برگرفته از فرهنگ ایرانی و ... بود عثماني ها 130 فرهنگ عثماني ، ترکیبی از مواریث فرهنگی آسیای میانه و آناتولی هیتی ، ایرانی ، یونانی ، رومی و بیزانسی بود . تاریخ امپراطوری عثماني ، وین ووسینیچ ، سهیل آذری ، نشر کتابفروشی تهران ، چاپ 1346 ، ص 73 haghighat1357

درخواست حذف این مطلب
عثمانی ها (88) : تبعیض تی در حکومت عثمانی / آیا عثمانی ها مسلمان بودند ؟  
تبعیض تی در حکومت عثماني آیا عثماني ها مسلمان بودند ؟ عثماني ها بخش88 ... کاخ یا خانه ی سلطان ، مرکب بود از ، دستگاه اندرون ، و دستگاه بیرون . بخشی از کاخ بود که فرزندان ، ن و معشوقه های سلطان در آن می زیستند ... نی که پسر می زادند ، معززتر از نی بودند که دختر به جهان می آوردند . به نی که نخستین فرزندشان پسر بود عنوان خاصی داده می شد . تاریخ امپراطوری عثماني ، وین ووسینیچ ، سهیل آذری ، نشر کتابفروشی تهران ، چاپ 1346 ، ص 24 \#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\# کانال حقیقت https te

درخواست حذف این مطلب
عثمانی ها (89) : آیا عثمانی ها خلیفه مسلمین یا حتی مسلمان بودند ؟ / عثمانی ها در کاخ زندگی می د  
آیا عثماني ها خلیفه مسلمین \- یا حتی مسلمان \- بودند ؟ سلاطین عثماني در کاخ زندگی می د عثماني ها بخش89 ... کاخ یا خانه ی سلطان ، مرکب بود از ، دستگاه اندرون ، و دستگاه بیرون . بخشی از کاخ بود که فرزندان ، ن و معشوقه های سلطان در آن می زیستند ... نی که پسر می زادند ، معززتر از نی بودند که دختر به جهان می آوردند . به نی که نخستین فرزندشان پسر بود عنوان خاصی داده می شد . تاریخ امپراطوری عثماني ، وین ووسینیچ ، سهیل آذری ، نشر کتابفروشی تهران ، چاپ 1346 ، ص 24 \#\#\#\

درخواست حذف این مطلب
عثمانی ها (90) : برده داری در حکومت عثمانی / عثمانی ها برده ی زن داشتند  
برده داری در حکومت عثماني سلاطین عثماني ، برده ی زن داشتند عثماني ها بخش90 ... برجسته ترین و نیرومندترین زن مادر سلطان والده سلطان بود . کنیزان از نظر مقام و اهمیت پایین تر از ن سلطان بودند . گروهی از آنان کنیزان محبوب سلطان بودند و ... تاریخ امپراطوری عثماني ، وین ووسینیچ ، سهیل آذری ، نشر کتابفروشی تهران ، چاپ 1346 ، ص 24 \#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\# کانال حقیقت https telegram.me haghighat1357

درخواست حذف این مطلب
عثمانی ها (136) : هنر و معماری عثمانی ، برگرفته از تمدن ایران است  
هنر و معماری عثماني برگرفته از تمدن ایران است عثماني ها بخش136 نفوذ تمدن های ایران ، عرب ، ارمنی ، بیزانس و تمدنهای دیگر در هنر و معماری عثماني به سان چشمگیر خودنمایی می کند . تاریخ امپراطوری عثماني ، وین ووسینیچ ، سهیل آذری ، نشر کتابفروشی تهران ، چاپ 1346 ، ص 81 \#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\# کانال حقیقت https telegram.me haghighat1357

درخواست حذف این مطلب
عثمانی ها (112) : اشتباه رایج در تحلیل تاریخ عثمانی : در نظر گرفتن آرمانها به عنوان حقایق  
اشتباه رایج در تحلیل تاریخ اجتماعی عثماني درنظر گرفتن آرمانها به عنوان حقایق عثماني ها بخش112 اشتباهاتی که هنگام تحلیل تاریخ اجتماعی عثماني از برخی سر زده ، معلول توجه بیش از اندازه ی آنان به قوانین عثماني و فرضیه های ی است . همین موجب گشته است که آنان آرمان جامعه ی عثماني را با واقعیت اشتباه کنند . تاریخ امپراطوری عثماني ، وین ووسینیچ ، سهیل آذری ، نشر کتابفروشی تهران ، چاپ 1346 ، ص 56 \#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\# کانال حقیقت https telegram.me haghighat1357

درخواست حذف این مطلب
عثمانی ها (106) : فءودالیسم عثمانی ، ظالمانه و تحمل ناپذیر بود  
فءودالیسم عثماني ، ظالمانه و تحمل ناپذیر بود عثماني ها بخش106 فءودالیسم عثماني پس از سده ی شانزده آنچنان ظالمانه و تحمل ناپذیر گشت که مردم با آن بنای ناسازگاری نهادند . تاریخ امپراطوری عثماني ، وین ووسینیچ ، سهیل آذری ، نشر کتابفروشی تهران ، چاپ 1346 ، ص 51 \#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\# کانال حقیقت https telegram.me haghighat1357

درخواست حذف این مطلب
عثمانی ها (107) : اقتصاد کشور عثمانی بر جنگ استوار بود ؛ عجب حکومت ننگینی  
اقتصاد کشور عثماني بر جنگ استوار بود ؛ عجب حکومت ننگینی عثماني ها بخش107 عثماني ... کشوری که اقتصاد آن بر جنگ استوار بود . تاریخ امپراطوری عثماني ، وین ووسینیچ ، سهیل آذری ، نشر کتابفروشی تهران ، چاپ 1346 ، ص 52 \#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\# کانال حقیقت https telegram.me haghighat1357

درخواست حذف این مطلب
عثمانی ها (104) : تعدی و زورگویی ، اموری رایج در امپراتوری عثمانی  
تعدی و زورگویی ، اموری رایج در امپراتوری عثماني عثماني ها بخش104 گردآوری مالیات در سراسر امپراتوری عثماني با تعدی و زورگویی همراه بود . تاریخ امپراطوری عثماني ، وین ووسینیچ ، سهیل آذری ، نشر کتابفروشی تهران ، چاپ 1346 ، ص 48 \#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\# کانال حقیقت https telegram.me haghighat1357

درخواست حذف این مطلب
عثمانی ها (87) : آیا عثمانی ها مسلمان بودند ؟ / داشتن معشوقه در / فساد ،امری رایج در حکومت عثمانی  
آیا عثماني ها مسلمان بودند ؟ داشتن معشوقه در فساد اخلاق ، امری رایج در حکومت عثماني عثماني ها بخش87 ... کاخ یا خانه ی سلطان ، مرکب بود از ، دستگاه اندرون ، و دستگاه بیرون . بخشی از کاخ بود که فرزندان ، ن و معشوقه های سلطان در آن می زیستند . تاریخ امپراطوری عثماني ، وین ووسینیچ ، سهیل آذری ، نشر کتابفروشی تهران ، چاپ 1346 ، ص 24 \#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\# کانال حقیقت https telegram.me haghighat1357

درخواست حذف این مطلب
عثمانی ها (69) : تشکیل و توسعه امپراتوری عثمانی به زیان مسلمین بود  
تشکیل و توسعه امپراتوری عثماني به زیان مسلمین بود عثماني ها بخش69 ... اورخان 1359 \- 1326 \- جانشین عثمان \- دستگاه اداری و سازمان ی کشور نوبنیاد عثماني را سر و سامان داد و سرزمین های تازه ای را به زیان مسلمین و یونانیان به قلمرو فرمانروایی خویش پیوست . تاریخ امپراطوری عثماني ، وین ووسینیچ ، سهیل آذری ، نشر کتابفروشی تهران ، چاپ 1346 ، ص 9 \#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\# کانال حقیقت https telegram.me haghighat1357

درخواست حذف این مطلب
عثمانی ها (76) : دشمنی عثمانی ها با و ایران / غصب آذربایجان و کردستان با به ایران  
دشمنی عثماني ها با و ایران غصب کردستان و آذربایجان با به ایران عثماني ها بخش76 ... دوران فرمانروایی سلیم یکم عثماني کوتاه ولی پرحادثه بود ... هواداران تشیع را در آناتولی سرکوب کرد و آذربایجان و کردستان را از ایران گرفت غصب کرد . تاریخ امپراطوری عثماني ، وین ووسینیچ ، سهیل آذری ، نشر کتابفروشی تهران ، چاپ 1346 ، ص 15 مطلب مرتبط قتل عام بیش از چهل هزار شیعه آناتولی توسط سلطان سلیم یکم عثماني وه https shr.name m5ic9 \#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\# کانال حقیقت https telegram.me haghighat13

درخواست حذف این مطلب
عثمانی ها (54) : غارت و ویرانی گرجستان ، توسط عثمانی های م به خاک ایران  
غارت و ویرانی گرجستان توسط عثماني های م به خاک ایران عثماني ها بخش54 ... منوچهر میرزا با اتحاد با سیمون خان ، نیز به نوبه ی خود عرصه را بر یان عثماني مقیم م به گرجستان 1 تنگ د و کار را به جایی رسانیدند که فرهاد پاشا سلطان مراد سوم عثماني نیروی مجهزی برای سرکوبی آنان فرستاد . یان عثماني هم برای انتقام ، سراسر آن منطقه را به باد غارت داده ، ویران ساختند . تاریخ نظامی ایران دوره صفویه ، خانبابا بیانی ، انتشارات مرشد ، چاپ اول ، ص 404 1 . گرجستان ، ای ی از

درخواست حذف این مطلب
عثمانی ها (70) : عثمانی ها حتی به مردم کشورهای مسلمان رحم ن د  
عثماني ها حتی به مردم کشورهای مسلمان رحم ن د عثماني ها بخش70 ... در روزگار بایزید ، عثمانيان از کشورگشایی باز نایستادند و مقدونیه و بلغارستان و نشین های ی چندی را در آسیای صغیر فرمانبردار خویش ساختند . تاریخ امپراطوری عثماني ، وین ووسینیچ ، سهیل آذری ، نشر کتابفروشی تهران ، چاپ 1346 ، ص 10 \#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\# کانال حقیقت https telegram.me haghighat1357

درخواست حذف این مطلب
عثمانی ها (137) : بهره گیری عثمانی ها از هنر و تمدن ایرانی در معماری بناهایشان  
بهره گیری عثماني ها از تمدن و هنر ایرانی در معماری بناهایشان عثماني ها بخش137 بایزید دوم سلطان عثماني مسجدی ساخت که برای تزیینات ایرانی اش شهرت داشت . گنبد نوک تیز این مسجد با رگه های مرمرین سیاه و سفید بر ستونهای یشمی و سرستونهایی به شکل گل فهشنگ بر پا ایستاده بود . تاریخ امپراطوری عثماني ، وین ووسینیچ ، سهیل آذری ، نشر کتابفروشی تهران ، چاپ 1346 ، صص 83 \- 82 \#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\# کانال حقیقت https telegram.me haghighat1357

درخواست حذف این مطلب
عثمانی ها (59) : عثمانی ها دشمن ایران بودند / عثمانی ها به ایران و غصب شهر زور  
عثماني ها دشمن ایران بودند به ایران و غصب شهر زور عثماني ها بخش59 ... فرمانده نیروی عثماني در اندک مدتی موفق شد که تمام منطقه و قلمرو طوایف اردلان و قلاع آنجا را به انضمام قلعه گل عنبر ، مرکز شهر زور و قلعه پلنگان را به تصرف درآورد و محافظت آنها را به مصطفی پاشا سلطان مراد چهارم واگذار نماید ... تاریخ نظامی ایران دوره صفویه ، خانبابا بیانی ، انتشارات مرشد ، چاپ اول ، ص 488 \#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\# کانال حقیقت https telegram.me haghighat1357

درخواست حذف این مطلب
عثمانی ها(83) : بسیاری از مبانی عقیدتی عثمانی ها از ایران گرفته شده بود  
بسیاری از مبانی عقیدتی عثماني ها از ایران گرفته شده بود عثماني ها بخش83 ... بسیاری از مبانی عقیدتی حکومت عثماني از عربستان ، ایران و یونان باستان گرفته شده بود . تاریخ امپراطوری عثماني ، وین ووسینیچ ، سهیل آذری ، نشر کتابفروشی تهران ، چاپ 1346 ، ص 22 \#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\# کانال حقیقت https telegram.me haghighat1357

درخواست حذف این مطلب
عثمانی ها (131) : بهره گیری عثمانی ها از کتب ادبی ، علمی و دینی فارسی  
بهره گیری عثماني ها از کتب ادبی ، علمی و دینی فارسی ... عثماني ها بخش131 عثماني ها ... بر ترجمه آثار ادبی و دینی و علمی عربی و فارسی به زبان ترکی نظارت می د و ... تاریخ امپراطوری عثماني ، وین ووسینیچ ، سهیل آذری ، نشر کتابفروشی تهران ، چاپ 1346 ، ص 74 \#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\# کانال حقیقت https telegram.me haghighat1357

درخواست حذف این مطلب
عثمانی ها (120) : عثمانی ها باعث نابودی یان شدند  
عثماني ها باعث نابودی یان شدند عثماني ها بخش120 ... ان بلندپایه ی ی در سرزمین عثماني ، که با سران ت عثماني همدست بودند ، با مکیدن خون ملت 1 خویش ، مردم را از هستی می انداختند . تاریخ امپراطوری عثماني ، وین ووسینیچ ، سهیل آذری ، نشر کتابفروشی تهران ، چاپ 1346 ، ص 65 1 . یان در سرزمین عثماني ، یک ملت حساب می شدند . ملتهای دیگری نیز در آن سرزمین تعریف شده بود ؛ مثلا مسلمین ، ارمنیان ، یهودیان و ... تذکر مهم حکومت ترکیه با جنگ نرم ، ترویج قومیت گرایی و پانترکیس

درخواست حذف این مطلب
عثمانی ها (67) : مردم تحت سلطه عثمانی ها به آنان هیچ علاقه ای نداشتند  
مردم تحت سلطه عثماني ها به آنان هیچ علاقه ای نداشتند عثماني ها بخش67 عثمانيان هرگز نتوانستند زیردستان خود را به امپراتوری خویش علاقمند سازند . تاریخ امپراطوری عثماني ، وین ووسینیچ ، سهیل آذری ، نشر کتابفروشی تهران ، چاپ 1346 ، ص 1 \#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\# کانال حقیقت https telegram.me haghighat1357

درخواست حذف این مطلب
عثمانی ها (91) : برده مردان در حکومت عثمانی / عثمانی ها برده ی مرد هم داشتند  
برده مردان در حکومت عثماني عثماني ها برده ی مرد هم داشتند عثماني ها بخش91 ... اندرون کاخ عثماني ، اقامتگاه غلامان و خواجگان سفید بود ... غلامان ، نگهبانان ، آشپزان ، مشاوران ، سرگماشته ، دبیر خصوصی و حامل شمشیر سلطان ، و گروهی از کارکنان دربار سلطنتی در دستگاه اندرون می زیستند . نان دستگاه بیرون ، که خواجگان سیاه بودند ، در امور دربار دخ نمی د ؛ ولی از سده ی هیجده به بعد اینان به جای خواجگان سفید به نگهبانی گماشته شدند ... مسءولیت اداره ی باغ ها ، ض

درخواست حذف این مطلب
عثمانی ها (93) : عثمانی ها از مردم کشورهایی که کرده بودند باج می گرفتند  
عثماني ها از مردم کشورهایی که کرده بودند باج می گرفتند عثماني ها بخش93 ... سرزمینهای ی به سلطان باج می دادند ... سران عشایر ، کردستان ، آناتولی و آلبانی به ترکان عثماني باج می دادند و در ازای آن با کامل بر زیردستان خود فرمان می راندند . 1 تاریخ امپراطوری عثماني ، وین ووسینیچ ، سهیل آذری ، نشر کتابفروشی تهران ، چاپ 1346 ، ص 27 1 . یعنی در واقع از مردم باج می گرفتند . الان امریکا چگونه از کشورهای مختلف دنیا باج می گیرد ؟ همانطوری . در واقع ، استکبار جهانی و

درخواست حذف این مطلب
عثمانی ها (52) : عثمانی ها دشمن ایران بودند / غارت توابع شهر ایرانی ارس توسط قیطاس پاشا  
عثماني ها دشمن ایران بودند غارت و ویرانی توابع شهر ایرانی ارس توسط قیطاس پاشا عثماني عثماني ها بخش52 ... در هنگامی که حمزه میرزا صفوی با قوای مجهزی به حوالی شهر ارس \- که توسط عثماني ها شده بود \- رسید شنید که قیطاس پاشا حاکم عثماني به منظور غارت و ویرانی اطراف به خارج شهر هجوم برده است . لذا تصمیم گرفت از فرصت استفاده کند و پادگان شهر را غافلگیر سازد . تاریخ نظامی ایران دوره صفویه ، خانبابا بیانی ، انتشارات مرشد ، چاپ اول ، ص 393 \#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\# کا

درخواست حذف این مطلب
عثمانی ها (99) : در حکومت عثمانی ، جایگاه قضاوت پولی بود ! / بلاهت عثمانی ها تا این حد است  
در حکومت عثماني ، جایگاه قضاوت ، پولی بود بلاهت ترکان عثماني تکفیری ها تا این حد است عثماني ها بخش99 ... داوران دستگاه های قضایی پایه بندی شده بودند . برای نمونه از دستگاه قضایی بخش اروپایی امپراتوری می توان نام برد که داوران آن به نه طبقه تقسیم می شدند . تا نیمه ی سده ی هیجده ، داوران \- به ویژه داوران ترک \- برای مدت معین ، معمولا یک سال ، استخدام می شدند و در پایان آن ممکن بود بار دگر به این مقام گمارده شوند . داوران در ازای انتصاب خویش پولی می پرد

درخواست حذف این مطلب
عثمانی ها (100) : زورگویی ، حق کشی و فساد ، اموری رایج در دستگاه قضایی عثمانی  
زورگویی ، حق کشی و فساد ، اموری رایج در دستگاه قضایی عثماني عثماني ها بخش100 ادامه بخش 99 ... نابسامانی و حق کشی و زورگویی در دستگاه قضایی عثماني رواج یافته بود . برخی از سلاطین عثماني ، و بیش از همه سلیمان ... ، برای ریشه کن ساختن فساد و آلودگی از سازمانهای تی ، مقرراتی وضع د . ولی هیچ یک از اقدامات آنان در جهت مبارزه با فساد ، به اندازه تلاشی که برای اصلاح دستگاه قضایی آغاز کرده بودند به هدر نرفت . مفتیان و داوران در برابر هر اقدامی که اختیارات آنان

درخواست حذف این مطلب
عثمانی ها (84) : یکی دیگر از تضادهای عثمانی ها با : عثمانی ها با مطلق حکومت می د  
یکی دیگر از تضادهای عثماني ها با عثماني ها با مطلق حکومت می د عثماني ها بخش84 ... گرچه اختیارات وی سلاطین عثماني به ظاهر محدود بود ، با مطلق فرمان می راند ... 1 تاریخ امپراطوری عثماني ، وین ووسینیچ ، سهیل آذری ، نشر کتابفروشی تهران ، چاپ 1346 ، ص 23 1 . در واقع ، حکومت عثماني ، حکومتی کاملا نامشروع بود ، به چند دلیل . یکی از آن دلایل ، پادشاهی است و یکی دیگر از دلایل ، فرمانروایی با مطلق است . اساسا پادشاهی از نظر ، حکومتی نامشروع و محکوم است . در واقع عثما

درخواست حذف این مطلب
عثمانی ها (71) : سلطان محمد عثمانی ، مردی قسی القلب بود  
سلطان محمد دوم عثماني مردی قسی القلب بود عثماني ها بخش71 ... سلطان محمد دوم ... مردی سنگدل ... بود . تاریخ امپراطوری عثماني ، وین ووسینیچ ، سهیل آذری ، نشر کتابفروشی تهران ، چاپ 1346 ، ص 12 \#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\# کانال حقیقت https telegram.me haghighat1357

درخواست حذف این مطلب
عثمانی ها (96) : 12 سال خدمت اجباری ، قانون حکومت تکفیری عثمانی  
12 سال خدمت اجباری ، قانون حکومت تکفیری عثماني عثماني ها بخش96 ... قانونی که به سال 1841 برای تجدید سازمان نیروهای مسلح وضع شد ، را به پنج تقسیم کرد و مقرر داشت که مردان به حکم قرعه پنج سال به خدمت زیر پرچم فرا خوانده شوند و هفت سال در نیروی ذخیره بمانند . تاریخ امپراطوری عثماني ، وین ووسینیچ ، سهیل آذری ، نشر کتابفروشی تهران ، چاپ 1346 ، ص 34 \#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\#\# کانال حقیقت https telegram.me haghighat1357

درخواست حذف این مطلب
  
به روز شده ها
اتفاقی
با توجه به اهمیت محتوای سایت خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج در سایت را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است یاسمین فقط منتشر کننده مطالب با ذکر منبع بوده و هیچ گونه مسولیتی در خصوص مطالب نشر داده شده ندارد.
All rights reserved. © Yasamin 2016-2017