حساب این‎ نتوانم داد

با توجه به اهمیت محتوای حساب این‎ نتوانم داد خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است مسئولیت مطالب جستجو شده با عبارت حساب این‎ نتوانم داد برعهده مرجع و منبع اصلی آن میباشد.
بهار زرد  
اول سالم و تنهایی من چند برابر عید امد و حتی به یدن نتوانم ساعت که عقب امد و حتی به جلو رفتمن از بر تو آه پ نتوانم نایاب ترین عطر من آن هر نفس توبا هر قدم باد وزیدن نتوانم تاری که برای دوخته بودند آمیخته و باز تنیدن نتوانم برزخ شده هر لحظه من بی تو و اما بام و دو هوایی که رسیدن نتوانم ابر است هوا و نم باران زده بر من مثل رخ مهت و دیدن نتوانم با این همه تنهایی و ظلمی که به من رفت باز از غم تو دست کشیدن نتوانم ...

درخواست حذف این مطلب
شبها گذرد که دیده نتوانم بست  
شبها گذرد که دیده نتوانم بستمردم همه از خواب و من از فکر تو مست...سعدی

درخواست حذف این مطلب
برای تویی که یک روز قرار بود باشی، اما حالا نیستی؛ نمی توانی باشی.  
یادداشت اول گم شده جهاد. مثل من که گم شده ام. کاشکی یک نفر بود عمقِ «گم شدنی» را که برای من اتفاق افتاده است می فهمید. چقدرررر دوستت دارم چقدر... چقدر اما آنقدری گم شده ام که دیگر نتوانم پیدایت کنم. دیگر نتوانم به آغوش بگیرمت و دیگر نتوانم برایت بمیرم و برایت زندگی کنم. آدم ها زود از تأثیر برمیگردند؛ من نه. همینقدر بدان که دوستت دارم. از جان. از جان. از جان. جان نیامده ات را می سپارم به خدا. ببخش که نتوانستم روح بزرگ تو را در خودم بپذیرم. ببخش که شایس

درخواست حذف این مطلب
بی من چشم بر هم مگذار  
آنقدر در وحشتم nbsp از روزیکه تا چشم بر ... رم از خوابدهانم را بسوزانندتا دیگر بار نتوانملب بر لبان تو بگذارمآنقدر در وحشتم nbsp از روزیکه زبانم را به چوبه ی دار بسپارندتا دیگربار نتوانم به تو بگویمدوستت دارمآنگاه که چشم می گشاییاز تنهایی نترساگر مرا دوست بداریبی گمان مرا خواهی یافتدر ته فنجان قهوه اتدر فضای خالی اتاق اتبر کف دستتو مرا می بوییاز وحشتی خوفناکخود را در چشمان تو پنهان می کنمآنگاه که تو نیز در وحشتیبی من چشم بر هم مگذار ونوس فایق شا

درخواست حذف این مطلب
میترسم...  
میترسم بمیرم و نتوانم تو را در آغوش ب ... رم نگذار که با حسرت یک لحظه گرفتن دستهایت بمیرم. میترسم بمیرم و نتوانم به تو ثابت کنم که عاشقت هستم ، میترسم روزی بیایی و بگویی که من لایقت نیستم. مرا در حسرت عشقت نگذار ، بگذار تا زنده ام تو را حس کنم ، تو را در آغوش ب ... رم و نوازش کنم. میترسم بمیرم و نتوانم لبهایت را ببوسم ، نمیخواهم در حسرت طعم شیرین لبهایت بسوزم. دنیا بی وفاست ، می ترسم این دنیای بی وفا مرا از تو ب ... رد، میترسم همین روزها قلبم آرام بمیرد.

درخواست حذف این مطلب
بی تو طوفان زدهِ دشتِ جنونم  
بی تو طوفان زدهِ دشتِ جنونمصیدِ افتاده به خونمتو چه سان می گذری غافل از اندوهِ درونم؟بی من از کوچه گذر کردی و رفتیبی من از شهر سفر کردی و رفتیقطره ای اشک درخشید به چشمان سیاهمتا خمِ کوچه بدنبالِ تو لغزید نگاهمتو ندیدی نگهت هیچ نیفتاد براهی که گذشتی چون درِ خانه ببستمدگر از پای نشستمگوئیا ز له آمدگوئیا خانه فرو ریخت سرِ منبی تو من در همه شهر غریبم بی تو نشنود از این دلِ بش ته صدائیبرنخیزد دگر از مرغکِ پر بسته نوائیتو همه بود و نبودی، تو همه شع

درخواست حذف این مطلب
خاطره  
بی تو، مهتاب شبی، باز از آن کوچه گذشتم،همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم،شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم،شدم آن عاشق دیوانه که بودم.در نهانخانۀ جانم، گل یاد تو، درخشیدباغ صد خاطره خندید،عطر صد خاطره پیچید یادم آمد که شبی باهم از آن کوچه گذشتیمپر گشودیم و در آن خلوت دل خواسته گشتیمساعتی بر لب آن جوی نشستیم.تو، همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت.من همه، محو تماشای نگاهت.آسمان صاف و شب آرامبخت خندان و زمان رامخوشۀ ماه فروریخته در آبشاخه ها

درخواست حذف این مطلب
بی تو مهتاب شوی باز از آن کوچه گذشتم  
بی تو ، مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم شدم آن عاشق دیوانه که بودم در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید باغ صد خاطره خندید عطر صد خاطره پیچید یادم آید که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم ساعتی بر لب آن جوی نشستیم تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت من همه محو تماشای نگاهت آسمان صاف و شب آرام بخت خندان و زمان رام خوشه ماه فرو ریخته در آب شاخه ها دست ب

درخواست حذف این مطلب
سوم ابان سالگرد در گذشت شاعر کوچه  
بی تو ، مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم شدم آن عاشق دیوانه که بودم در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید باغ صد خاطره خندید عطر صد خاطره پیچید یادم آید که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم ساعتی بر لب آن جوی نشستیم تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت من همه محو تماشای نگاهت آسمان صاف و شب آرام بخت خندان و زمان رام خوشه ماه فرو ریخته در آب شاخه ها دست ب

درخواست حذف این مطلب
بی تو مهتاب  
بی تو ، مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتمهمه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتمشوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودمشدم آن عاشق دیوانه که بودم در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشیدباغ صد خاطره خندیدعطر صد خاطره پیچیدیادم آید که شبی با هم از آن کوچه گذشتیمپر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیمساعتی بر لب آن جوی نشستیمتو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهتمن همه محو تماشای نگاهتآسمان صاف و شب آرامبخت خندان و زمان رامخوشه ماه فرو ریخته در آبشاخه ها دست برآورده

درخواست حذف این مطلب
دارم سخنی با تو و گفتن نتوانم...  
حدود 40 سال پیش در برنامه گلهای تازه ۷۲ جناب ... شجریان شعری از ... شفیعی کدکنی را در بیات ترک اجرا کرده اند که به حق می توان گفت در شمار عالی ترین هاست. متن شعر ... شفیعی کدکنی و آواز ... شجریان رو جهت ... گذاشتم. افسوس و صد افسوس که چنین شا ... ارهائی مجوز پخش ندارند ... دارم سخنی با تو و گفتن نتوانم این درد نهان سوز، نهفتن نتوانمتو گرم سخن گفتن و از جام نگاهت من مست چنانم که شنفتن نتوانمشادم به خیال تو چو مهتاب شبانگاه گر دامن وصل تو گرفتن نتوانمچون پرتو

درخواست حذف این مطلب
پرداخت آسان قبض جریمه  
قبض جریمه آنلاین پرداخت اینترنتی قبض جریمه تا به کی باید رفتازدیاری به دیار دیگرنتوانم٬نتوانم جستنهر زمان عشقی و یاری دیگر پرداخت آنلاین قبض جریمه پرداخت قبض جریمه از طریق ایتور ازوقتی که رفتی شهرخالی شد نمیدانم مگر تو چند نفر بودی؟؟ پرداخت قبض جریمه سایت پرداخت قبض جریمه پدر برای اولین بار دید که دخترش به جای اینکه دو ساعت با تلفن حرف بزنه بعد از یک ربع حرف زدن تلفن رو قطع کرد. پدر پرسید کی بود؟ دختر جواب داد شماره رو گرفته بود پرداخت قبض

درخواست حذف این مطلب
دریاب  
می رسد روزی که بتوانم از تو توبه کنم؟ یا چون آن ... بازم که همه چیزش را باخت و هوس ... دیگر سرمایه اش شد... آیا اجازه می دهی هوس داشتن تو با من بی چیز بماند؟ یا نصیحتم می کنی که از این عشق حذر کن؟ من نتوانم... من نتوانم... من آن شیخم... آن شیخ صنعان که از منبر مسجد و بالای مجلس مریدانم به پیشگاه پرستشگاه تو الهه افتاده ام. منم که هفتاد سال عبادت را به یک شب خیره ماندن به تو باخته ام مرا دریاب... ای تو که مرا فریفتی، دست پرورده ی عزازیل و ای تو که مرا از خود گر

درخواست حذف این مطلب
پیک سحری..."کریم فکور"  
یک نفس ای پیک سحریبر سر کویش ،کن گذریگو به فغانم ،به فغانم ، به فغانم nbsp ای که به عشقت زنده منمگفتی از عشقت دم نزنممن نتوانم ، نتوانم ، نتوانم nbsp من ؛غرق گناهم ،تو عذر گناهیروز و شبم را تو که مهری تو که ماهی nbsp چون باده به جوشم ، در جوش و وشممن سر زلفت به دو عالم نفروشم nbsp ای که به عشقت زنده منمگفتی از عشقت دم نزنممن نتوانم ،نتوانم ، نتوانم nbsp همه شب بر ماه و پروین نگـــــرممگر آید رخسارت بر نظــــرمچه بگویم ، چه بگویم ، چه بگویم زیــن رازمن همین

درخواست حذف این مطلب
بی تو ، مهتاب شبی...  
بی تو ، مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتمهمه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتمشوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودمشدم آن عاشق دیوانه که بودم در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشیدباغ صد خاطره خندیدعطر صد خاطره پیچیدیادم آید که شبی با هم از آن کوچه گذشتیمپر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیمساعتی بر لب آن جوی نشستیمتو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهتمن همه محو تماشای نگاهتآسمان صاف و شب آرامبخت خندان و زمان رامخوشه ماه فرو ریخته در آبشاخه ها دست برآورده

درخواست حذف این مطلب
فریدون مشیری!  
بی تو، مهتاب شبی، باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهانخانۀ جانم، گل یاد تو، درخشید باغ صد خاطره خندید، عطر صد خاطره پیچید یادم آمد که شبی باهم از آن کوچه گذشتیم پر گشودیم و در آن خلوت دل خواسته گشتیم ساعتی بر لب آن جوی نشستیم. تو، همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت. من همه، محو تماشای نگاهت. آسمان صاف و شب آرام بخت خندان و زمان رام خوشۀ ماه فروریخته در آب

درخواست حذف این مطلب
گیج و مبهوت  
سرگردانم در بین انتخاب ها در بین تشخیص راه درست گیج شده ام که کدام آینده من است و این باعث شده نتوانم به چیزی فکر کنم از این وضعیت حال اصلا خوشم نمی آید کاش زودتر تمام شود این سرگردانی ... آقای ربات\- گیج

درخواست حذف این مطلب
بی تو طوفان زده ی دشت جنونم  
بی تو طوفان زده ی دشت جنونم صید افتاده به خونم تو چه سان می گذری غافل از اندوه درونم؟ بی من از کوچه گذر کردی و رفتی بی من از شهر سفر کردی و رفتی قطره ای اشک درخشید به چشمان سیاهم تا خم کوچه به دنبال تو لغزید نگاهم تو ندیدی نگهت هیچ نیفتاد به راهی که گذشتی چون در خانه ببستم دگر از پای نشستم گوئیا ز ... له آمد گوئیا خانه فرو ریخت سر من بی تو من در همه ی شهر غریبم بی تو ... نشنود از این دل بش ... ته ص ... بر نخیزد دگر از مرغک پر بسته نوایی تو همه بود و نبودی تو

درخواست حذف این مطلب
آموزش حذف یک حساب کاربری در ویندوز 7 , 8 و10  
اگر تعداد زیادی حساب کاربری بر روی کامپیوتر ویندوزی خود دارید و نیازی به ی ری از آن ها ندارید شاید زمان آن رسیده است که بخواهید تعدادی از آن ها را پاک سازی نمایید . امروز می خواهیم به نحوه حذف حساب های کاربری در ویندوز بپردازیم .نکته اگر شما یک حساب کاربری را که به صورت hidden یا پنهان باشد را بخواهید حذف کنید شما قادر به حذف آن نخواهید بود به دلیل این که حساب ها به صورت کامل پنهان هستند . شما باید این حساب ها را از ح پنهان خارج کرده و سپس به حذف آن ه

درخواست حذف این مطلب
عزیز دلم خیام  
حالا هوا یهو بادی شده...روده ی من این وسط چیکاره س آخه؟؟ ـــــــــــــــــــــــ ... ای خونه مون یه بستنی فروشی تازه باز شده که تنوع بستنیاش زیاد نیست ولی کیفیت و مزه شون بی نظیره بعد جالبه ارزونم هست من که عاشق دارک و انبه ش شدم... به به ـــــــــــــــــــــــــ ای دل تو به اسرار معما نرسی در نکته زیرکان دانا نرسی اینجا به می لعل بهشتی می ساز کانجا که بهشت است رسی یا نرسی ــــــــــــــــــــــــ من بی می ناب زیستن نتوانم بی باده کشید بار تن

درخواست حذف این مطلب
زن  
با اینکه زن از هیچ نظر شکلِ صنم نیستآنقدر پرستیدمش انگار زنم نیستمی ترسم از او بیشتر از حضرتِ داورکفراست ولی در منِ بیچاره جنم نیستمی دید بخاری اگر از من و اُتویَشیکبار اُتو کرده چرا پیرهنم نیست؟زورش به زبان است نه بازوش،ولیکنیک نقطه ی نیشگون نگرفته به تنم نیسترانند ... اش کشته مرا ظرفِ همین سالبی رنگ و نخورده، وجبی در لگنم نیستآنقدر مدیراست که در منزلِ بنده...یک ذرّه حساب از من و حرف و سخنم نیستدر خانه ی ما مختلس و ... نداریمخوب است،از این حیث

درخواست حذف این مطلب
آن روز که رفتم ، تا بمانم تا ابد  
مــــــــــرا دراز تــــــــــــــو دور شـــدن،دست ز تو کوتاه و پوچ شــــدن،نِگاهْ از نِگاٰهَتْ رَمیدنُ و کور شــــــدن،و همه دنیاىِ من ازین فاصله ، سوگـ شـدن،رَمــزیــست …یک دِین ز جانْ به عهدیست …که در گرهِ کوچکِ تو بر خویش بَستم ،و چون تا ابد،بی تو هرگز نتوانم زیست … رَفتـــم…

درخواست حذف این مطلب
روز به روز 12 مرداد  
12 مرداد به عنوان یک فرد وابسته، وقتی سعی در رهایی از وابستگی و هم وابستگی دارم، نمی توانم وسوسه ی شدید آن را از بین ببرم. در وجودم شخصیتی لجوج و یک دنده سعی می کند، که برای چندمین بار مرا به طرف لغزش بکشاند. اصول برنامه ی خودیاری می گوید، حتی اگر نتوانم این وسوسه را از بین ببرم می توانم وجود و قدرت ویرانگرش را بپذیرم. واقعیت این است که تا من نتوانم وسوسه ی خود را بپذیرم نمی توانم از وابستگی رها شوم. مسئله ساده است. اگر من می خواهینم از وابستگی ره

درخواست حذف این مطلب
نیایش .....قدرانه ..  
خدایا شنیدستم من که عاشقان را مینوازی.......زان میان من دور نیستم..... امشب میخواهم از تو ای خدا که بر صحرای وجودم بباری....ببار..انقدر ببار تا .پایم در گل فرو شود...چونان که در عشق فرو شده است....ای نازنین خدای من....تو بنواز مرا....من دست و پا خطا را ....تو عاشقترینی...تو پاک کننده ی همه ی اندوه ها هستی.....مرا پاک کن از اندوه....و ...بیماری. مرا پاک کن.... گاهی نسبت به خود نیز دلسنگ میشوم....مرا گرم ....کن....نرم کن... تا با خود مهربان باشم. ...ای مهرورز و مهربان...مرا یاری

درخواست حذف این مطلب
... وج از راه دور از حساب کاربری اسکایپ  
... وج از راه دور از حساب کاربری اسکایپ⁣فرض کنید بر روی یک رایانه ی عمومی وارد حساب کاربری خود در نرم افزار skype شده اید و بعد از ترک محل متوجه می شوید فراموش کرده اید که از حساب کاربری خود sign\-out کنید. در این زمان چاره ی کار چیست؟ با استفاده از این ترفند اولاً می توانید لیست کلیه اتصالات جاری حساب اسکایپ خود در دستگاه ها و مکان های مختلف را مشاهده کنید و سپس از کلیه حساب های کاربری به طور از راه دور خارج شوید.

درخواست حذف این مطلب
حساب کتابات چجوریاست؟؟  
سلام یک سوالی که همیشه ی ایام از آقای خدا داشتم اینه که آیا انتظار محبوب و تپش های قلب و اشکهای فراق و همه ی دردهای عاشقی، رو یه جایی حساب میکنی که بشه روش حساب کرد؟ این دردها اصولا هیچ اجری دارند؟ مثلا روز قیامت موقع حساب کتاب میگی که فلان قدر سال درد عشق کشیدی، بیا این هم جایزه ت؟ حالا به فرض که به وصال برسه یا نرسه چجوری حساب میکنی این زمانها رو؟؟؟؟

درخواست حذف این مطلب
ماه منی تو آرزوی دلخواه منی....  
رشک پری... نه ی آید به برمنه ز باشد خبرمبه خدا از جان گذرم تو جلوه گریسوی تو آورده دلمبه بلا خو کرده دلمز غمت پرورده دلم ای رشک پریبه خدا دلخواه منیبه شب من ماه منیز چه رو جانکاه منیصبرم ببریتو مرو از محفل مندل من شد قاتل منتو نجو از این دل من دیوانه تریچون برق بلائی در من مائیبه بلا کشیم چوبیائیاز آفت جانم دوری نتوانم تو بگو تو بگو چه بلائیچون برق بلائی در من مائی به بلا کشیم چوبیائیاز آفت جانم دوری نتوانم تو بگو تو بگو چه بلائینقش رخت نرود نفس

درخواست حذف این مطلب
خانه در ماتم م ... وبه ... اب است هنوز  
خانه در ماتم م ... وبه ... اب است هنوز داراب 17 آبان nbsp 95خانه ام پشت سر حادثه خواب اسـت هنوزکام من تــشنه یک جــــرعه آب است هنوزخواب دیدم که به هــمراه خدا مــــی رفتمچشم از درک حقیقت به سراب است هنوزبا رُبابت بــــزنی چـــــنگ به دلـــــتن ... منچنگ بردار و بــزن وقت ثواب اســـت هنوزهـــــــمه اوراق کـــــتابم پـــر دلتـــن ... منورق و بــــرگ من از غصه کباب است هنوزنتوانم کــــــه زنـــــم لاف به ســــجاده خودبه ته ساغر مـــــن دُرد شـــراب

درخواست حذف این مطلب
بی تو  
بی تو ، مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتمهمه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتمشوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودمشدم آن عاشق دیوانه که بودم در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشیدباغ صد خاطره خندیدعطر صد خاطره پیچیدیادم آید که شبی با هم از آن کوچه گذشتیمپر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیمساعتی بر لب آن جوی نشستیمتو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهتمن همه محو تماشای نگاهتآسمان صاف و شب آرامبخت خندان و زمان رامخوشه ماه فرو ریخته در آبشاخه ها دست برآورده

درخواست حذف این مطلب
خورشید باش همچون صخا  
عارف و عاشق و شاعر و نویسنده و فداکار شدم تا خورشید شوم تا برمردمان بتابم به این صفات خودم را مزین تا اگر یک روز هم خواستم برمردمان نتابم نتوانم راه برگشت نداشته باشم از هیچ و هیچ چیز نتوانم دلگیر و افسرده شوم خورشید شدم تا اگر نخواستم برمردمان هم بتابم نتوانم چراغی روشن تا به مردم نور و گرما بدهد و از همه خورشیدهای جهان می خواهم حمایت و همکاریم کنند تا پرنور شوم تنها یک پولدار می تواند با عنایت و حمایت خودش همه را عاشق صخا کند همه را عاشق علم

درخواست حذف این مطلب
  
به روز شده ها
اتفاقی
با توجه به اهمیت محتوای سایت خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج در سایت را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است یاسمین فقط منتشر کننده مطالب با ذکر منبع بوده و هیچ گونه مسولیتی در خصوص مطالب نشر داده شده ندارد.
All rights reserved. © Yasamin 2016-2017