تکامل می شود انسان تکاملی اخلاق اخلاق تکاملی

با توجه به اهمیت محتوای تکامل می شود انسان تکاملی اخلاق اخلاق تکاملی خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است مسئولیت مطالب جستجو شده با عبارت تکامل می شود انسان تکاملی اخلاق اخلاق تکاملی برعهده مرجع و منبع اصلی آن میباشد.
داروینیسم اجتماعی و اخلاق تکاملی  
یکی از مسائلِ مرتبط با تکاملِ داروینی، مسالهٔ اخلاق است. لازمه نگاه تکاملی به انسان، تنزل دادن همهٔ آنچه در مورد انسان گفته شده \- از جمله مسائل اخلاقی \- به سطح حیوانی است. در این نگاه دیگر انسان تمایزی با حیوانات نداشته و اشرفیتی که دین برای او قائل بوده است انکار می شود درنتیجه فعل اخلاقیِ دلسوزانه نه تنها پسندیده نخواهد بود بلکه مخالف پیشرفتِ نسل بشریت قلمداد می شود. در این نوشتار بخش کوتاهی از کتاب علم و دین نوشته ایان باربور پیرامون اخل

درخواست حذف این مطلب
داروینیسم اجتماعی و اخلاق تکاملی  
یکی از مسائلِ مرتبط با تکاملِ داروینی، مسالهٔ اخلاق است. لازمه نگاه تکاملی به انسان، تنزل دادن همهٔ آنچه در مورد انسان گفته شده \- از جمله مسائل اخلاقی \- به سطح حیوانی است. در این نگاه دیگر انسان تمایزی با حیوانات نداشته و اشرفیتی که دین برای او قائل بوده است انکار می شود درنتیجه فعل اخلاقیِ دلسوزانه نه تنها پسندیده نخواهد بود بلکه مخالف پیشرفتِ نسل بشریت قلمداد می شود. در این نوشتار بخش کوتاهی از کتاب علم و دین نوشته ایان باربور پیرامون اخل

درخواست حذف این مطلب
مقاله اخلاق در اسارت ژن ها  
داوکینز به عنوان زیست شناسی تکامل گرا درباره موضوعات مختلفی غیر از زیست شناسی اظهار نظر کرده که اخلاق از جمله آن هاست. وی در آرای خاص خود در زمینه اخلاق از دانش هایی چون زیست شناسی اجتماعی، روان شناسی تکاملی و ژنتیک بهره می برد. مهم ترین وجه نظریه پردازی داوکینز نفی تمایز اخلاقی انسان از حیوانات است. دغدغه او برای پرداختن به موضوع اخلاق ناشی از انگیزه نفی کارکردهای اخلاقی دین است. افزون براین، از آنجا که نبود قدرت تبیین کنندگی نظریه تکامل د

درخواست حذف این مطلب
اخلاق نظری  
اخلاق نظری در این بخش از اخلاق از فلسفه اخلاق یعنی از مبانی و زیر بنای اخلاق و معیار خوبی ها و بدی ها بحث می شود. به عنوان نمونه آیا اخلاق از امور نسبی است یا مطلق؟ آیا زیر بنای اخلاق، حسن و قبح ذاتی یا مصالح و مفاسد است؟ و... از زیر مجموعه های اخلاق نظری است پس اخلاق نظری از معرفت فلسفی نشأت می گیرد.

درخواست حذف این مطلب
مقاله اخلاق در اسارت ژن ها / سید محمود و نفیسه سموعی  
داوکینز به عنوان زیست شناسی تکامل گرا درباره موضوعات مختلفی غیر از زیست شناسی اظهار نظر کرده که اخلاق از جمله آن هاست. وی در آرای خاص خود در زمینه اخلاق از دانش هایی چون زیست شناسی اجتماعی، روان شناسی تکاملی و ژنتیک بهره می برد. مهم ترین وجه نظریه پردازی داوکینز نفی تمایز اخلاقی انسان از حیوانات است. دغدغه او برای پرداختن به موضوع اخلاق ناشی از انگیزه نفی کارکردهای اخلاقی دین است. افزون براین، از آنجا که نبود قدرت تبیین کنندگی نظریه تکامل د

درخواست حذف این مطلب
اخلاق داخل در دین است یا دین داخل اخلاق  
سوال....اخلاق داخل در دین است یا دین داخل در اخلاق؟مذھب داخل اخلاق است یا اخلاق داخل مذھب؟ علیکم السلام مراد از اخلاق اخلاق شرعی است یا اخلاق عرفی یا اخلاق فطری اگر اخلاق شرعی باشد ،اخلاق داخل دین است و جز ان است این شرع است که حد وحدود انرا شرع مشخص میکند واگر اخلاق فطری است که در یک چهارچوبه کلی و دستورات ابت فطرت است این دین است که داخل فطرت است و قران انرا یکی گرفته ،فطره الله ...ذلک الدین القیم ، سوال مذھب داخل اخلاق است یا برع مذهب که قرائت

درخواست حذف این مطلب
اخلاق وسیله  
اخلاق وسیله اخلاقی است که انسان های به ظاهرمتمدن برای رسیدن به اه دنیایی خود استفاده می کنندبه فرمایش المومنین عیله السلام معروف را آنچه که خود می پسندندمعروف می دانندومنکر را آنچه که خود نمی پسندندمنکر می دانند پس معیارحق نمی تواندذهنیات ما باشد اخلاق وسیله در واقع اخلاق نیست بلکه ضداخلاق است اماتسامح شده وگفته می شود اخلاق...

درخواست حذف این مطلب
اخلاق اقتصادی  
1\- آموزه هایی که بر همه ابعاد مختلف زندگی انسان، اثر می گذارد؛ مثل صبر، حلم. 2\- آن هایی که در یک حوزه خاص رفتاری انسان، اثر گذار است. یکی از این موارد، اخلاق اقتصادی است. 1 مراد از اخلاق اقتصادی، مجموعه خوبی ها و بدی هایی است که بر رفتار اقتصادی انسان در مرحله تحصیل درآمد و مصرف حکومت می کند؛ به سخن دیگر، اخلاق اقتصادی یعنی ارزی اخلاقی ب درآمد و مصرف آن از جهت کیفیت و چگونگی. 2 در بیانات صادق ع نکات زیادی درباره اخلاق اقتصادی وجود دارد. در این نوش

درخواست حذف این مطلب
راه شناخت اخلاقیات  
گاهی سوال از معیار شناخت اخلاق از غیر اخلاق یا ضد اخلاق می شود که چگونه می شود شناخت پیدا کرد؟ به نظر می رسد در خیلی از مسائل خصوصا اخلاق، شناخت از ضد می تواند را شا باشد تعرف الاشیاء باضدادها در واقع هرچه که در مسیر فطرت و ضد فطرت باشد را می توان اخلاق وضد اخلاق بیان کرد اما سوال این است که ایا همین قاعده می تواند ما را در شناخت اخلاق وغیر اخلاق ما را یاری کند یا نه؟ ادامه مطلب

درخواست حذف این مطلب
اخلاق و اخلاقیات  
تازه داماد با شرمرویی به پدر زنش می گوید ببخشید که مزاحم می شوم ولی این عروس ما ج ه چندانی نداشت. پدرزن از ته دل می خندد ج ه را ولش؛ اخلاق را بچسب مهم اخلاق است و بس. تازه داماد آ ... نه یخچالی نه کمدی نه تختی؛ حتی یک فرش هم به همراهش نفرستاده بودید. پدرزن ای بابا اینها که می گویی کیلویی چنده؟ مهم اخلاق و گشاده رویی است. تازه داماد با عصبانیت هی می گویی اخلاق اخلاق؛ مگر این اخلاق سرش می شود از صبح سحر غر می زند تا دل شب. پدر زن اینبار قری هم به کمر می

درخواست حذف این مطلب
تعریف اخلاق  
تعریف اخلاق کلمه اخلاق جمع خلق است. خلق شکل درونی انسان است. چنان چه خَلق شکل ظاهری و صوری اشیاء از جمله انسان است. غرایز و ملکات و صفات روحی و باطنی که در انسان است، اخلاق نامیده می شود و به اعمال و رفتاری که از این خلقیات ناشی گردد نیز اخلاق و یا رفتار اخلاقی می گویند. کلمه خَلق و خُلق در لغت عرب از یک ماده است اما از نظر معنا با هم متفاوت است.

درخواست حذف این مطلب
نگاه به کار و مسئولیت  
نوع نگاه انسان به کار و مسئولیت از امور مهم اخلاق مطلوب اداری است. ... ی که کار و مسئولیت را امانت ببیند و آن را وسیله عزتمندی و سرمایه شکوفایی خویش بداند، از کار ... احساس رضایت و خشنودی و خود شکوفائی می کند و همین امر باعث بهبود اخلاق اداری او می شود. ... مؤمنان در آموزش های اخلاق اداری کارگزاران و کارکنان دستگاه اداری را در این جهت آموزش می داد، چنانچه در نامه ای به اشعث بن قیس، استاندار آذربایجان چنین فرموده است

درخواست حذف این مطلب
مقاله نگرشی نو به اخلاق،فلسفه ی اخلاق وعلم اخلاق در word  
مقاله نگرشی نو به اخلاق،فلسفه ی اخلاق وعلم اخلاق در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله نگرشی نو به اخلاق،فلسفه ی اخلاق وعلم اخلاق در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد ... و مراکز ... تی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است توجه در صورت مشاهده بهم ریخت ... احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی ... این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی

درخواست حذف این مطلب
نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی اخلاق-گرایش-اخلاق- ی  
نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی اخلاق\-گرایش\-اخلاق\- ی ردیف کد درس نام درس 1 1220145 نمونه سوال درس آشنایی با تاریخ و روش های تفسیر قرآن88\-89\-نیمسال\-اول 88\-89\-نیمسال\-تابستان 88\-89\-نیمسال\-دوم89\-90\-نیمسال\-اول 89\-90\-نیمسال\-تابستان 89\-90\-نیمسال\-دوم90\-91\-نیمسال\-اول 90\-91\-نیمسال\-تابستان 90\-91\-نیمسال\-دوم91\-92\-نیمسال\-اول 91\-92\-نیمسال\-تابستان 91\-92\-نیمسال\-دوم92\-93\-نیمسال\-اول 92\-93\-نیمسال\-تابستان 92\-93\-نیمسال\-دوم93\-94\-نیمسال\-اول 93\-94\-نیمسال\-تابستان 93\-94

درخواست حذف این مطلب
اخلاق و اسماء الله اخلاق و ایه هوالاول والا ... والظاهر والباطن و هو بکل شئ علیم  


درخواست حذف این مطلب
مراسم ویژه 28 صفر در مسجد اعظم املش آذر95  
اخلاق نیکوی گرامی ی باعث موفقیت وی در انجام رس او شد. حجةال والمسلمین محمد صفری املش در مراسم ویژه 28 صفر سالروز رحلت ص و حسن مجتبی ع در مسجد اعظم املش گفت گرامی ص با اخلاق خویش سخت ترین انسان ها را به بهترین راه و سعادت راهنمون کرد و حتی صدای را در دورترین نقاط دنیا شنیده می شود و این ناشی از اخلاق حسنه و شایسته ی است و لحظه لحظه ی دوران نبوت ص برای ما درس خودسازی است. املش گفت فقدان اخلاق را در دنیای امروز ما بیشتر می توانیم حس کنیم گرامی ص آمد ک

درخواست حذف این مطلب
خدا و اخلاق  
حرمت نهادن به قادر متعال اگر از طریق ترس طبیعی، که ریشه در ضعف و ناتوانی انسان بیپناه دارد، به زور و اجبار از او مطالبه میشد، با دین آغاز نمیگردید بلکه با ترس بردهوار و نوکرصفت خدا یا خدایان آغاز میشد که اگر صورت عام قانونی معین به خود میگرفت به پرستش معبد منجر میشد و فقط پس از تکامل اخلاقی انسان، که با قانون کلی این پرستش مرتبط است، به پرستش کلیسا تبدیل میشد .... ادامه مطلب

درخواست حذف این مطلب
اخلاق تطبیقی  
اخلاق تطبیقی در این بخش از اخلاق از مقایسه بین مکاتب و مقارنه دیدگاه های گوناگون بحث می شود. به عنوان نمونه آیا ذاتاً امکان دارد که بگوئیم اخلاق نظری وجود دارد یا نه؟ آیا مبنای نظریه ارسطو و افلاطون با نظریه فروید و دکارت متفاوت است و یا نظریه یت با متفاوت است و کدام یک صحیح است؟ و یا نظام احسن کدام است در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع این بخش متکفل بررسی مبانی نظریات اخلاقی و مقایسه آن ها با یکدیگر است.

درخواست حذف این مطلب
... ی در رعایت اخلاق مستثنی نیست  
اگر قرار است از اخلاق بگوئیم و جایگاه آن را در مراتب مختلف اجتماع تعریف کنیم، ابتدا باید تعریف درستی از علم اخلاق داشته باشیم. شهید مطهری درمورد تعریف اخلاق، تعریفی را قبول دارد که هم به چگونه رفتار ... توجه کرده باشد و هم به چگونه بودن، چگون ... رفتار مربوط می شود به اعمال انسان که شامل گفتار هم می شود و چگونه بودن مرتبط با صفات و ملکات نفسانی است....ادامه مطلب

درخواست حذف این مطلب
چه زمانی فعل انسان به اخلاق او تبدیل می شود؟  
بسیار می شنویم و می خوانیم که اخلاق نیک داشته باشید. می خواهیم بدانیم چگونه اخلاق انسان نیک می شود؟ آیا صدور هر فعل نیکی از نفس انسان، باعث نیک شدن اخلاق او می شود؟ ادامه مطلب

درخواست حذف این مطلب
اخلاق  
هر موجود زنده ای دلش می خواهد جانش حتی برای لحظه بیشتر ادامه پیدا کند. ... ات هم تا بتوانند دست و پا می زنند تا یک لحظه دیگر زنده بمانند. این لازمه حیات است و آدمیزاد هم خودبه خود نمی خواهد بمیرد،... تلاش برای زنده ماندن گاهی به خواست دل است و گاهی این ضمیمه را هم دارد که چون خدا می خواهد من حفظ جان می کنم؛ این است که به این کار ارزش می دهد. تفاوت این دو در جایی ظاهر می شود که وظیفه انسان فداکاری در جبهه تا سرحد شهادت باشد. روشن است که اگر انسان جان دو

درخواست حذف این مطلب
خلاصه کتاب اخلاق در روابط عمومی  
دانشجو مائده یگانه ... زهرا حداد درس مبانی آرشیو کتاب اخلاق در روابط عمومی خلاصه کتاب «اخلاق در روابط عمومی» نوشته ی فیلیپ سیب و کتی فیتز پاتریک با ترجمه عباس قنبری مقدمه آموزش اخلاق حرفه ای در روابط عمومی اخلاق از موضوعات بحث بران ... ز است که متکی بر نظام ها ی ارزشی است و بر اساس آن فرد خوب و بد را تشخیص داده و به پرسش های مربوط به رفتارهای اخلاقی در جامعه یا محیط کار پاسخ می گوید . شکل ... ری معیارهای اخلاقی در ذهن افراد متاًثر از عوامل گوناگونی

درخواست حذف این مطلب
مرام  
میخواهد زیباترین انسان خلق شده روی زمین تاکنون باشد اگر اخلاق و مرام نداشته باشد خسته کننده و تکراری میشود فقط چند ماه است ان همه شور وشوق برای دیدن چهره بعد ها انسان به دنبال چیز دیگریست به دنبال چیزی که به آن زیبایی مداومت ببخشد واینکه آن زیبایی بی نقص دگر برجسته نیست و یه جوری شده انگار انسان به دنبال عمق است به دنبال خوبی ها چیزی که اعتبار ببخشد به آن ظاهر زیبا اخلاق و مرام عنصری است که به یک انسان اعتبار. عمق، طراوت و وابستگی همیشگی میبخ

درخواست حذف این مطلب
داروینیسم اجتماعی و اخلاق تکاملی  
یکی از اصول تکامل داروینی انتخاب طبیعی است که در آن انسب یا اصلح، انتخاب می شود تا با ادامه نسل او و حذف شدن غیر انسب ها نسل آینده به سمت اصلاح و تکامل پیش برود. بنابراین اگر انتخاب آگاهانه انسان در زمان حال بر آینده تأثیر می گذارد مساله ارتباط هنجارهای اخلاقی با تکامل اهمیت می یابد. از این رو داروین از مخاطبان خود می خواهد تا آگاهانه الگویی را که بقیه طبیعت غیر از انسان نمونه هایی از آن را بدست می دهند، انتخاب کنند. او هشدار می داد که سیاست ها

درخواست حذف این مطلب
شرم از نگاه جوزف باتلر- به نقل از ... گوهری پور  
به نظر جوزف باتلر وقتی ما اخلاقی عمل نمی کنیم و شرمنده هم نیستیم، به صورت مضاعفی از اخلاق فاصله گرفته ایم.در این جا است که باتلر به اقتفای خیلی از عالمان فضیلت گرای اخلاق معتقد بود که «شرم» اخلاق مرحله ی دوم است،یعنی من که وظیفه دارم راست بگویم اگر راست گفتم که اخلاق مرحله ی اولم تکمیل شده است، اما اگر دروغ گفتم و شرمنده شدم لااقل در فاز دوم اخلاقی ام؛ اما اگر دروغ گفتم و از دروغ گفتن خودم شرمنده هم نبودم آن وقت دو فاز از اخلاق دور شده ام . بناب

درخواست حذف این مطلب
رحمت و وحدت و مودّت پایه های سیره نبوی  
یامبر ... ص عامل وحدت بین مسلمانان جهان و بین همه ... انی است که فکر و عملشان به سمت نیکی و خیر میل می کند. رسول خدا ص علاوه بر اینکه ارزش های اخلاقی را بسیار ارج می نهاد، خود در سیره عملی اش مجسمه فضایل اخلاقی و ارزش های والای انسانی بود. ایشان در همه ابعاد زند ... با چهره ای شادان و کلامی دلاویز با حوادث برخورد می کرد. در واقع یکی از شاخصه های پراهمیت در گسترش شگفت ان ... ز دین مبین ... ، اخلاق نیک و کلام زیبا و پرجاذبه ... اکرم ص با انسان ها بود. نرمش و اخ

درخواست حذف این مطلب
علم بهتر است یا ثروت!؟  
علم یا ثروت هر یک دارای ارزش و اعتبار هستند اما در دیدگاه مجرد می توان گفت این دو پدیده یعنی علم و ثروت به تنهایی فاقد هر گونه ارزش هستند . حتی گاه می توان ارزش آنها را منفی دانست یا به اصطلاح آنها را چند ارزش نامید . همانگونه که ملاحظه می شود برخی از علوم گاه برضد منافع بشری کاربرد پیدا می کند و نیز دیده می شود گاه ثروت های د و کلان بلای جان صاحبش و دیگران می شود . آنچه می تواند به علم و ثروت، ارزش و اعتبار واقعی ببخشد اخلاق است.اخلاق، همان حقیقتی

درخواست حذف این مطلب
معیار دیانت اخلاق است نه شناسنامه و نه کثرت و روزه  
☘️ معیار دیانت اخلاق است نه شناسنامه و نه کثرت و روزه ✍️ ابوالقاسم فنائیهدف بعثت صرفاً آموزش و ارزش های اخلاقی از طریق فراهم زمینه مناسب و برداشتن موانع است. این حدیث شریف اِنِّی بُعِثتُ لِاُتِمِمُ مَکارِمُ الاَخلاق دل می کند بر این که نه تنها اخلاق مستقل از دین و مقدم بر دین٬ که برتر از دین هم هست٬ چون اخلاق هدف است و دین ابزار و وسیله تحقق آن هدف و این نکته به نوبه خود متضمن دو نکته دیگر است.«نکته نخست این است که افراد و جوامع مختلف تا آنج

درخواست حذف این مطلب
82- انواع پژوهشهای اخلاقی  
امروزه پژوهش های تحقیقات علمی درباره اخلاق در چهار حوزه صورت پذیرفته است 1\- اخلاق توصیفی 2\- اخلاق هنجاری 3\- فرا اخلاق 4\- اخلاق کاربردی 1\- اخلاق توصیفی \- در این نوع از پژوهش به توصیف و معرفی اخلاقیات افراد، گروهها و جوامع مختلف از سوی جامعه شناسان، مردم شناسان و مورخان پرداخته می شود. \- هدف در این نوع پژوهش تنها آشنایی با نوع رفتار اخلاقی فرد یا جامعه ای خاص است. \- روش در اخلاق توصیفی تجربی و تاریخی است. 2\- اخلاق هنجاری اخلاق دستوری \- در اخلاق هن

درخواست حذف این مطلب
معرفی کتاب  
در قسمتی از این کتاب یک نقل قول زیبا دیدم که نویسنده از قول هرتسن می گه هرتسن معتقد بود که اخلاق نه مجموعه ی قواعد ثابتی است که در مسیر تکامل به وجود آمده باشد، و نه سلسله ای از احکام دگرگونی ناپذیری که آدمیان فقط باید از آن ها اطاعت کنند . او بر ان بود که انسان ها اخلاق را خود می آفرینند ، و فرد به ان ... زه ی همان خویشتن دوستی ای که شرط لازم هرگونه نیروی حیاتی و آفرینند ... است ، در قبال آنچه بر می گزیند مسئول است و اگر نرسد به آنچه به هر دلیلی آن را

درخواست حذف این مطلب
  
به روز شده ها
اتفاقی
با توجه به اهمیت محتوای سایت خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج در سایت را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است یاسمین فقط منتشر کننده مطالب با ذکر منبع بوده و هیچ گونه مسولیتی در خصوص مطالب نشر داده شده ندارد.
All rights reserved. © Yasamin 2016-2017