همه ی ترسم ازینه که یه روزی بیاد که دیگه هیچ چی جذاب نباشه...

نه چشمک زدن جنسای ارزون و رنگی رنگی تو بازار دستفروشا....

نه لباسای حریر و خوش رنگ زنونه پشت ویترینا....

نه شعرای سعدی و فروغ و شاملو و فریدون....

نه حتی خنکای نسیم و ت خوردن برگ درختا....

و نه عشق....

همه ی اینا...باور به بنیان دار بودن زندگی روی زمین رو میخواد....

همه ی اینا...دلی میخواد و صبری و ارامشی....