با سلام همکاران محترم شهرستانها و مناطق


راهنمای طرح درس تماتیک یا زمینه محور خدمتتان ارسال می گردد در این راهنما سعی شده توضیحاتی در مورد این رویکرد که از رویکردهای نوین آموزشی است ارائه شود. برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.