تا ساعتی دیگر دورتموند در خانه میزبان ک شانی ها خواهد بود. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]