خبرگزاری ایرنا: دونالد ترامپ رئیس جمهوری روز در جریان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دستاوردهای خود را بیشتر از همه ت های گذشته این کشور دانست که این ادعا با خنده حاضران مواجه شد. ...