پیگیری بازگشت آزمون کارشناسی ارشد و ی آزاد

پیگیری بازگشت آزمون کارشناسی ارشد و ی آزاد ، رئیس مرکز سنجش و پذیرش آزاد گفت: برای سال ۹۷ درحال پیگیری هستیم که پذیرش در دوره های کارشناسی ارشد و ی برعهده باشد.برای مشاهده ادامه مطلب روی پیگیری بازگشت آزمون کارشناسی ارشد و ی آزاد کلیک کنید.