معمولا رقابت بین خواهر و برادرها وقتی شروع می شود که بچه های کوچکتر شروع به راه رفتن می کنند و سمت وسایل خواهر یا برادر بزرگترشان می روند

برای مشاهده ادامه متن کلیک کنید