شاید عجیب باشه که آدم دلش بخواد اشک ی که دوسش داره رو دربیاره.

ولی من الان دقیقا توی اون موقعیتم که میخوام.

یبار بهم گفت نمیخوام این دلخوریات رو هم جمع بشن و بهم نگی و منم ندونم و بعد تو هی به خودت بگی فایده نداره این همینجوریه و اینا

الان کاملا به خودم میگم این همینجوریه و اینا

• یه خط میخونم، یه گونی اشک میریزم