در حین تهیه یک گزارش یا پایان نامه گاهی از اوقات نیاز است در انتهای تیترها یا زیرنویس شکل ها و جداول، مرجع آن ذکر شود. اشاره به مرجع در متن گزارش مشکلی ندارد حتی گاها ضروری نیز است اما لازم نیست در فهرست شکل ها یا جداول به مرجع اشاره شود. نمونه دیگر از این موارد، توضیحات تکمیلی یک نمودار یا یک شکل است که در زیرنویس درون متن باید ذکر شود اما نیازی نیست در فهرست باشد. برای هر یک از این دو مورد راه حل هایی در ورد وجود دارد. در ادامه مطلب با پی سی ترفند همراه باشید تا با این روش ها آشنا شوید.

ادامه مطلب