دری اصفهانی

بخشی از متن قرارداد عبدالرسول دری اصفهانی با شرکت چند ملیتی pwc منتشر شد .

 ، دری اصفهانی کارمند شرکت چند ملیتی pwc بود که پس از استخدام، برای انجام امور مشاوره (بخوانید جاسوسی) و اخلال در  نظام بانکی ایران توسط سرویس های جاسوسی آموزش ویژه دید و به روش هایی خاص و از طریق افرادی وارد تیم هسته ای شدشرکت pwc بعلت تخلفات و رسوایی های مختلف در کشورهایی مثل هند، ژاپن یا روسیه مورد پیگرد قانونی قرار گرفته است

دری اصفهانی طبق قرارداد با pwc برای 5 روز کار در ماه ۷۵۰۰ پوند حقوق دریافت می کرده است. این کارمند دو تابعیتی شرکت pwc  با پوشش اقتصادی، مسائل امنیتی- ایران و اطلاعات مسئولین کشور را طبق بند قرارداد زیر جمع آوری و گزارش می کرده است. 

مشاوره در موضوعات راهبردی ای که بر pwc تاثیر گذار است ازجمله موضوعات مربوط به تجارت در ایران، هنجارهای فرهنگی، موضوعات تنظیمی و مقرراتی و امور ت، تاثیر تحریم ها و هر حوزه دیگری که با توافق pwc  باشد بخشی از اقدامات جاسوسی این عضو تیم مذاکره کننده ایران بود

وی همچنین نسبت به تسهیل در معرفی افراد کلیدی جهت برقراری ارتباط بر اساس شناسایی انجام شده و کمک و مشاوره دادن در ارتباط با هر جلسه یا گفتگویی که pwc  با ت های p5+1 دارد نیز تعهداتی را به این شرکت چند ملیتی داده است.