هرگز نمی توانید در سایت های فروش ع و ویدیو، ع یا ویدیویی از برج ایفل در شب پیدا کنید. اما دلیل این موضوع چیست؟

چرا عکاسی شب از برج ایفل ممنوع است؟

  اگر سری به سایت های فروش ع و ویدیو بزنید، هرگز نمی توانید از برج ایفل در شب محتوایی پیدا کنید. علت این است که برج ایفل زمانی که چراغ های چشمک زن آن در آسمان شب روشن می شود، کپی رایت دارد!

قانون کپی رایت اتحادیه اروپا به این شکل است که یک اثر هنری (که می تواند ع ، ویدیو، موسیقی یا یک ساختمان باشد) در هنگام حیات خالق اثر به علاوه ی هفتاد سال بعد از آن شامل کپی رایت می شود. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]