مرتضی حسینی برادر محمد حسینی سرکرده گرو ری استارت از اقدامات برادرش در آتش زدن مساجد و ت یب اموال عمومی ابراز برائت کرد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی در گفت و گو با رو مه صبح، با رد شایعه ممنوع الکاری خود به دلیل قرابت خویشاوندی با محمد حسینی، بسیاری از رفتارهای برادر من غلط دانسته و می گوید:« این که مسائل و مشکلات کشورش را بین غریبه ها مطرح کند کار کاملاً نادرستی است. مسجد و بانک اموال عمومی اند و از پول بیت المال ساخته شده اند. پول ساخت مساجد را پدران ما داده اند و من صد درصد با ت یب آن ها مخالفم. البته اگر مثلاً از گرانی ها انتقاد می کند با حرفش موافقم؛ این موافقت صرفاً محدود به او نیست حتی اگر دیگران هم بگویند حمایت می کنم.»

این مجری شبکه سه با بیان این که "برادرم روزگاری عاشق، مؤمن، خوان و بزرگ بود" او را درحال حاضر کثیف ترین آدم توصیف کرد و گفت:« ...شاید فردا متحول شد. شاید اگر شما دراین قضیه قدم پیش بگذارید، ماجرا کلاً حل شود. فکر نکنید برادرم شرایط خوبی دارد. پولش را خورده اند، بی و تنها شده است و صدها مساله دیگر..»گفتنی است محمد حسینی از مجریان مشهور تلویزیون در اواسط دهه70 و اوایل دهه80 بود که در سال 84 از کشور خارج شد. مشهور شدن چهره او به عنوان یک عنصر اپوزیسیون بعد از فراخوان عمومی او در ت یب اموال عمومی و آتش زدن مساجد صورت گرفت.