کره شمالی-به-تهدیدات-نظامی- -پاسخ-سایبری-می دهد

به گزارش کارگروه حملات سایبری تکنــــــــــــاز ؛ کارشناسان امنیتی یی معتقدند رهای مرتبط با کره شمالی، پیمانکاران نظامی یی را هدف حملات سایبری قرار می دهند. این حملات، شرکت هایی را هدف قرار داده که در زمینه سامانه های دفاع موشکی و نصب آن ها در کره جنوبی، فعالیت می کنند. به گزارش شرکت امنیت سایبری پالو و، بعد از افزایش تنش ها بین دو کشور کره شمالی و و تهدید دو کشور به پاسخ گویی متقابل، حملات سایبری طرف کره ای، افزایش قابل توجهی یافته است. تنش در روابط بین دو کشور، بعد از آزمایش های موشکی کره شمالی در چند ماه اخیر، به بالاترین میزان خود رسیده و بروز یک تنش نظامی، در صورت ادامه روند موجود، دور از انتظار نخواهد بود.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]