گمونم هورمون ها به بالاترین حدشون رسیدن!
خلاصه ک وفا کن و خوش باش بیچاره!