شب

خواهشمندم بفرمائید « شب» چیست؟ چگونه بجا آورده می شود؟ زمان آن چه موقع است؟

پاسخ
شب یک مستحبی است (غیر از مغرب و عشا ) که طبق شرایط ذیل خوانده می شود و ثواب زیادی دارد:

1 – وقت شب از نمیه شب شرعی تا طلوع فجر صادق (اذان صبح) است.

2 – شب 11 رکعت است که 8 رکعت آن (بصورت چهار دو رکعتی) به نیت نافله شب و یک دو رکعتی دیگر به نیت شفع و یک رکعت به نیت وَتر خوانده می شود.

های دو رکعتی آن (که مجموعا ده رکعت می شود) مثل صبح خوانده می شود و یک رکعت وتر بعد از خواندن حمد و سوره به رکوع و سجده و تشهد و سلام تمام می شود. (البته قنوت آن هم مستحب است که بعد از خواندن سوره ، قنوت گرفته و اوراد ذیل در قنوت وتر مستحب هستند:

الف: دعا برای چهل مؤمن نماید. مثلا : 1 – اللهم اغفر ل ال 2-اللهم اغفر ل ال 3 – اللهم اغفر لآیت الله اراکی 4 – اللهم اغفر لشهید مطهری 5 – اللهم اغفر لعلامه طباطبایی و...

ب: 70 مرتبه استغفر الله ربی و اتوب الیه بگوید.

ج: 300 مرتبه الهی العفو بگوید.

د: هفت بار بگوید: هذا مقام العائذ بک من النّار

و بعد به رکوع رفته و را تا آ تمام کند.

3 – می توان به همان شفع و وتر هم اکتفاء کرد و اگر فرصت کم باشد حتی وتر تنها را هم خواند.

4 – شب توفیق عظیمی است که نصیب انسان های خالص می شود و گناهان روزمره مانع از این توفیق می شود. برای تفصیل این مطلب و شب می توانید به کتب فقهی و مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی مراجعه فرمایید.

منبع: پایگاه حوزه نت

5- (اگر ی نتواند برای شب در سحر بیدار شود می تواند قبل از خو دن آن را بجا بیاورد.)جهت مطالعه بیشتر (کیفیت خواندن شب و فضییلت آن)

اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه