حجت ال والمسلمین محمدحسنی:

رئیس سازمان عقیدتی ایران حکم صادره از سوی فرماندهی معظم کل قوا در انتصاب رئیس این سازمان را نقشه راه برای کارکنان عقیدتی برشمرد و اظهار داشت: احکام، بیانیه ها و س انی های ی فرامینی برای فرمانبرداران است.

 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]