حرف امروز چیست؟ آیا  امروزه  همه  به  ثامن الایمه  فکر  می  کنند؟ حرف امروز چیست؟ آیا  امروزه  همه  به  ثامن الایمه  فکر  می  کنند؟ چه راهی  هست  که  ثامن  مانند  گذشته  شکوفا  بشه؟ شتاب باز  هم  شتاب  هزاران  بار  هم  سوال  کنید  باز  هم  شتاب در  حال  حاضر  با  این  اوضاع  و  احوال  وصل  بشه  به  یکی  2  تا  بانک وقتی به  شتاب  وصل  بشه  حالا  نیازی  نیست  به  همه  بانکها  وصل  بشه  همین  صادرات  یا  سپه یا  همین  خودپرداز صادرات  مردم  حداقل روزی  200 هزار  بردارند  ثامن  خوب  میشه.