رانک وب سایت موسسه ثامن الایمه یا همان ثامن در آل ا چقدر است؟ .......................................................رنک  و نمودار موسسه ثامن خیلی خوبه درآل ا رفته اون  بالاها رانک وب سایت موسسه ثامن الایمه یا همان ثامن در آل ا چقدر است؟ .......................از یک ماه پیش  که  این  وب  سایت  ثامن که دومین ان نیز آی آر  هست و  کام  نیست هر  لحظه بیشتر  و  بیشتر  میشه  تا  جایی که  هم  اکنون  اگر  در  وب   سایت  جهانی  آل ا  ثامن را  نگاه  کنی  45  هزار  هست و  در  ایران  نیز  در  مکان هفتصد است که  از  لحاظ رتبه  بتدی  جهانی  بسیار  عالی  هست و  همچنان  موقعیتش  بهتر  می  شود..................