فقط کافیه 3 روز جلوی موسسه ثامن نروند ثامن بهترین هست حواسمان باشه ما خودمان باید از ثامن حمایت کنیم اگر چند رئز به موسسه ثامن نرویم دقیقا بعد از همین چند روز ثامن مثل گذشته خوی می شود مردم الگی نگرانند این همه حمایت از تلویزیون از ثامن میشه نگرانی را کنار بگذاریم و نشان ئهیم ما بهترین هستیم ثامن داره هر روز پول پرداخت می کنه و این کار ادامه داره اما برای جلوگیری از فشار و اگر نیاز به پول نداریم به ثامن نرویم ثامن هیچ مشکلی بابت پرداخت نداره ثامن همیشه پایدار و سر بلنده....