هرگز

تو را ترک نخواهم کرد

و

همچون گناهانم

با من خواهی بود

تا هنگام مرگ

mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض