کاش بودی !

زیرا ان نیز ، حاضر به خوردن هر چیزی نیستند.

اما تو!

بی آنکه بدانی و بین ی ،

پس مانده ذهنیات هر بز را نشخوار میکنی

نادان !

mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض