برگزاری کارگاه آموزشی اهمیت مطالعه و عوامل موثر در توسعه و ترویج کتابخوانی

در کتابخانه عمومی ثامن الائمه (ع)

مسئول کتابخانه عمومی ثامن الائمه (ع) گفت: کتاب و کتابخوانی و میزان گرایش به مطالعه، امروزه یکی از شاخص های توسعه به شمار می رود و از آنجا که رفع موانع و ایجاد زمینه و بستر لازم جهت توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی همکاری همه عوامل موثر در این زمینه (خانواده، مدارس، کتابخانه ها، رسانه های گروهی) را می طلبد کتابخانه عمومی ثامن الائمه (ع) با همین هدف اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی "اهمیت مطالعه و عوامل موثر در توسعه و ترویج کتابخوانی" کرد.