سلام یکی ار تصمیماتی که بچه های گروه فضای

مجازی مدرسه ما گرفتند

معرفی کتاب به شما بازدید کنندگان محترم بود

این هم اولین کت که ما انتخاب کردیم

( کتاب سلام بر ابراهیم )

خلاصه از این کتاب رو هم برای شما در ادامه مطلب آورده ایم

مولف : گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی

ناشر : نشر شهید ابراهیم هادی

ابراهیم سالهاست که گمنام و غریب

در فکه مانده تا خورشیدی

باشد برای راهیان نور