در راه نیکوکاری سختیهای زیادی باید کشید و تحملهای بالائی باید داشت وقتی که به نتیجه های مطلوبش می رسیم تمام سختی ها و دشواریهای راه آسان می شود و انسان از کرده های خوب و انساندوستانه اش لذت می برد

دربیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور

یک مجموعه انساندوستانه بنام صخا در ابرسج با ایده یک انسان عاشق در اوج مهربانی و محبوبیتش استارت خورد تا با جذب و جلب انسانهای دانا و توانا تقویت و پرنور بشود و امکانات و شرایط خوبی را برای بندگان خوب و دلسوز و غمخوار و اما توانمند پروردگار فراهم نماید

اکنون پس از سالها که غریبانه و مظلومانه فعالیت و فداکاری انجام شده است و خانواده و دوستانی بسیار خوب و با تجربه به جمع ما پیوسته اند می توانیم همه دردهای روستایمان را علاج باشیم

اکنون انسانهای تازه و توانائی به جمع ما پیوسته اند و هرهفته از برکت تلاشهایمان در خانه کوهنوردان ابرسج شاهد این پیشرفت ها و جذب و جلب های روز افزون هستیم مهمانان عزیزی که باعث دلگرمی هرچه بیشتر ما می باشندو می توانیم از وجودشان بهره مند بشویم

ودرراه تقویت فرهنگ و ورزش از این عزیزان بی نهایت استفاده کنیم کاری که باعث امیدواری نوجوانان و جوانان ماست و باعث و بانی اشتغا ائی خواهد شد و منجر به تلاش هرچه بیشتر می گردد

سی سال همه در ابرسج شاهد فعالیت و فداکاری اینجانب حتی بالاتر از توانم هستند و انسانهای باسواد و بافرهنگی که از برکت مناظر زیبای طبیعی این روستا به ابرسج تشریف می آورند اعتراف به عظمت و بزرگی چنین ایده ای دارند

و برای همه روستاها چنین فکر و شه ای را مفید و لازم می دانند و اکنون نوبت نتایج درخشان این زحمتهای جان شکار و این بی خو های سی ساله خودم هستم و آن همه تلاش در راه جذب و جلب انسانهای تازه و توانا موثر و مفید واقع شده است

و همه در این مورد خوشحال هستند و به من تبریک می گویندو این مهم را گامی موثر و مفید در راه گلستان شدن این روستا برشمرده اند صخا ایده ای است که باید در سطح جهانی برای همه روستاهای ایران و جهان مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد مهمانان عزیزی که از طریق مطالعه و بررسی در همین مقالات عاشق ابرسج شده اند و هرهفته به دیدن ما تشریف می آورند تا از نزدیک شاهد این فعالیت و فداکاریهای بی نظیر باشند و از نزدیک در جریان چند و چون این ایده قشنگ و ارزشمند قرار بگیرند و من خداوند را شکر می گویم هرچند هنوز هم راه درازی را تا محقق شدن آرزوهایمان داریم اما خدا را شکر هفته به هفته پررنگ تر می شویم

و من همیشه منتظر این روزهای خوب و روشن بودم همیشه منتظر انسانهای دانا و توانا بودم از همان روزی که این ایده را استارت زده ام

image result for ‫صخا‬‎

related image

related image

image result for ‫حکیم ارد بزرگ‬‎