روزی دو سه ساعت به پیاده روی و کوهنوردی پرداختم این دو سه ساعت با درددل به پروردگار بخشنده و مهربانم نیز همراه بود این دو سه ساعت به تفسیر اشعار شاعران و سخنان بزرگان و آیات و روایات پروردگار در من می گذشت

و استراحتی بود بربی خو های من و زحمتهایم در راه مطالعه و بررسی های فراوانم در زندگی کار آفرینان به همین راحتی چراغ روشن و در قالب قرض الحسنه و خیریه و فرهنگ و ورزش مشغول به خدمت شدم

به همین راحتی و با همین روش دانشمندان و ثروتمندان و ستاره هائی را عاشق و مجذوب خودم

به همین سادگی در دل انسانهای خوب و مظلوم و معصوم جا گرفتم از اطرافیانم این مهم را خواستم تا عملی کنند چون به همین راحتی می شود دردهای روح و جسم را تسکین داد این فرهنگ را در روستای خودم زنده و احیا می خواهم

اما ظاهرا همه نمی خواهند به همین راحتی به سعادت و خوشبختی و خوشحالی برسند و همه می دانیم یک دست هم صدا ندارد با یک گل هم بهار نمی شود برای همین از همه انی که اهل فرهنگ و ورزش هستند به من توجه و عنایت کنند تا بتوانم این فرهنگ را در روستایم جا بیندازم و الگوی همه روستاها بشوم یک عادت خوب و ارزشمند برای تک تک مردم روستاها

من با همین عادت خوب سخترین ریاضتها ر تحمل بدترین بخیلان و هوسبازان روزگار را تحملشان

این فرهنگ زیبائیست اوج فداکاریست و حمایت و عنایت و همکاری می خواهد داستان مرا به گوش دلهای دریا و قلبهای شیر برسانید تا مورد عنایت و توجه هرچه بیشتر و بهتر قرار بگیرم که این فرهنگ را در روستایم به نحو احسن و زیبا جا بیندازم در این راه سرافراز بشوم و همه را خشنود سازم

به همین راحتی به سعادت می رسیم همه با هم به شرط حمایت و همکاری با تائب فعال و فداکار و بسیار با تجربه و با سابقه طولانی و درخشان در سحرخیزی و کوهنوردی و فرهنگ و ورزش و قرض الحسنه و خیریه یک الگوی مناسب برای همه روستاها و این وظیفه بندگان بسیار دانا و توانای خداست که به تائب هرچه بیشتر و بهتر توجه کنند تا نقاط قوتش را آسان تقویت نماید و پررنگ بشود