صخا(صندوق خانوادگی ابرسج) | یاسمین


صخا(صندوق خانوادگی ابرسج)

با توجه به اهمیت محتوای وبلاگ صخا(صندوق خانوادگی ابرسج) خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است مسئولیت کلیه اطلاعات پست و وبلاگ نمایش داده شده با عنوان صخا(صندوق خانوادگی ابرسج) برعهده مرجع و منبع اصلی آن میباشد. و یاسمین هیچ گونه مسئولیتی در قبال مطالب ندارد.

کارت دعوت برای ....

وقتی ی در راه فرهنگ و ورزش قدمهای محکمی برمی دارد مخصوصا در یک روستا در اصل برای بندگان توانای خداوند کارت دعوت می فرستد تا بتواند با حمایت و همکاریشان به اه ش برسد سربلند بشود و همه را مخصوصا سالخوردگان مظلوم و ک ن معصوم را شاد نماید

وقتی یک نفر برای شادی دیگران به آب و آتش می زند و نهایت سعی و تلاشش را می کند تا به منظور خودش برسد در اصل برای دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های محبوب پروردگار کارت دعوت می فرستد و آنها را به حمایت و عنایت و همکاری می خواند

اگر دعوت چنین انسان فعال و فداکاری را اجابت کنیم در ارزش و ثواب فراوانی شریک شده ایم

توجه و عنایت به انسانهای فداکار انساندوستانه است

وقتی ی پیدا می شود و مخصوصا در روستائی همت و تلاش می کند تا جلوی مهاجرت به ا گرفته شود و می خواهد با جذب و جلب افراد توانا اشتغا ائی را به اوج برساند متوجه بشویم که این دعوتیست تا روستاها گلستان بشوند و البته سودش به نفع است

پس باید از چنین انی استقبال و حمایت شود

تا ا آبادتر و آزادتر باشند نه تنها وظیفه انی که در روستاها دانا و توانا هستند بلکه بیشتر و بهتر وظیفه دانایان و توانایان شهریست که از چنین انسانهای فعال و فداکاری در روستاها حمایت کنند و در تقویت و پرنورشدنش شریک بشوند

این انسانها در روستاها باید پررنگ بشوند تا بتوانند رنگ و روغن خوبی به روستاها ببخشند اینها همان انی هستند که مفید و ارزشمند می باشند و الگوی تمام روستائیان در سراسر جهان خواهند بود با پندار و گفتار و کردار نیکشان جهان را در صلح و دوستی می خواهند

وقتی در اوج فعالیت و فداکاری هستی و خودت را نشان داده ای در اصل کارت دعوتت را فرستاده ای اگر اجابت نشدی خداوند خودش ثروت و عزت و قدرتی را که به آنهاداده است کم کم کاهش می دهد آنقدر که از بین می برد

image result for ‫کارت دعوت از انسانهای دانا و توانا‬‎

image result for ‫کارت دعوت از انسانهای دانا و توانا‬‎

related image

related image

related image

منبع :
برچسب ها : کارت دعوت برای .... - روستاها ,حمایت ,دعوت ,کارت ,بشوند , انی ,کارت دعوت
کارت دعوت برای .... روستاها ,حمایت ,دعوت ,کارت ,بشوند , انی ,کارت دعوت
عشق به سراغ ....

عشق به سراغ انی می رود که با وجود اینکه مایوس شده اند هنوز امیدوارند با وجود اینکه خیانت دیده اند هنوز باور دارند و با وجود اینکه درگذشته صدمه دیده اند هنوز عاشق هستند و چنین انسانهائی در روستاهای مختلف دنیا حداقل یکی وجود دارند که باید تقویت و پرنور بشوند

عاشقان از سراسر دنیا باید جذب و جلب چنین انسانهائی بشوند تا پررنگ گردند فرهنگ حمایت و عنایت و همکاری از یک عاشق ضعیف و یا اصلا نیست باید این فرهنگ را از بین ببریم باید یک عاشق در یک روستا تقویت و پرنور بشود که روستا گلستان گردد

باید این فرهنگ را تقویت کنیم و از روستاها شروع کنیم تا جهان گلستان گردد عشق به سراغ بهترین عزیزان می رود و عاشقان هم باید از سراسر جهان به سراغ این بهترین عزیزان بروند دلهای دریا و قلبهای شیر را از وجود چنین عزیزانی در روستاهای مختلف دنیا آگاه و با خبر کنیم

دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های محبوب پروردگار وظیفه دارند چنین عاشقانی را تقویت و پرنور نمایند خداوند بهترین حامی و پشتیبان یک عاشق است چون از هر جهت لایق و شایسته است یک عاشق به فکر ثروتمند مردم مخصوصا مظلومان و معصومان است

در شه علاج دردهاست

من این ایده ناب را ارائه داده ام و سالهاست در این زمینه فعالیت و فداکاری می کنم من اگر در روستای خودم ابرسج تقویت و پرنور بشوم در هرروستائی حداقل یک عاشق را در اوج صداقت و ایمان و فداکاری تقویت و پرنور خواهم کرد هرروستا یک فداکار با یک مجموعه انساندوستانه ایده من است به شرط حمایت و عنایت و همکاری توانمندان تا پررنگ گردد

منبع :
برچسب ها : عشق به سراغ .... - تقویت ,عاشق ,پرنور ,وجود ,چنین ,سراغ ,وجود اینکه ,بهترین عزیزان ,گلستان گردد ,روستاهای مختلف ,چنین انسانهائی
عشق به سراغ .... تقویت ,عاشق ,پرنور ,وجود ,چنین ,سراغ ,وجود اینکه ,بهترین عزیزان ,گلستان گردد ,روستاهای مختلف ,چنین انسانهائی
فریاد یک عاشق در گوشه یک روستا صدا ندارد

و اما همه باید کمک کنیم تا یک عاشق مثل تائب با یک ایده ناب مثل صخا که علاج تمام دردهای یک روستاست فریادش را به گوش ابرمیلیاردرها و پولدارها برساند به گوش بندگان دانا و توانا در سراسر ایران و جهان برساند و در این اوج فعالیت و فداکاری زیبا همکاری ببیند

هرچند که فریادت بلند و ارزشمند باشد وقتی که در کنج یک روستا عاشق بشوی طبیعتا فریادت صدا ندارد

حکم یک حوض را دارد که مثل یک ماهی در آن افتاده ای باید به دریا برسی که نهنگ بشوی بزرگ بشوی این راه و رسم روزگار است

اما من در این عشق پاک در همین روستا سالهاست ثابت قدم هستم تا به همه نشان بدهم در همین روستا هم می شود علیرغم گمنامی و غربت و تنهائی دریا شد من الگوی همه فداکاران در روستاهای دنیا خواهم شد

من با مجموعه صخا در راه فرهنگ و ورزش قدم برداشته ام و با ایده های ناب و ارزشمند به جذب و جلب دانشمندان و ثروتمندان و ستاره ها همت گماشته ام تا دریا بشوم تا فریادم به گوش توانمندان برسد

من در عشق پاک به اوج زیبائی خودم را می رسانم تا خداوند فریادم را به گوش آنانکه باید برساند برساند

فریاد من با نام صخا در قالب فرهنگ و ورزش و قرض الحسنه و خیریه در راه گره گشائی و مشکل گشائی و نان رسانی باید به گوش بندگان توانای خداوند در سراسر دنیا برسد من با معجزه عشق پاک خودم بندگان بسیار دانا و توانا را متوجه و متذکر خودم می گردانم تا با کمک آن عزیزان به فریاد مظلومان و معصومان برسم و الگوئی برای همه روستاهای دنیا بشوم

وقتی که قدمهای محکمی در راه گلستان شدن روستایم بردارم خداوند برخودش واجب می گرداند تا تقویت و پرنورم نماید من همین جا دریا می شوم تا عاشقان پاکی را با صخا به تمام دنیا معرفی کنم

خداوند فریاد مرا با صدا خواهد کرد آنچنان که به گوش بندگان توانایش برساند و دعاهای مرا و آرزوهای مرا مستجاب خواهد کرد

هرچند که در این سی سال گذشته علیرغم اوج فعالیت و فداکاریم در راه فرهنگ و ورزش فریادم بی صدا بوده است اماناامید نبوده و نیستم و همینطور عاشقانه و مظلومانه و معصومانه و غریبانه ادامه می دهم

و در زندگی بزرگان دنیا مطالعات و بررسی های فراوانی دارم مخصوصا کار آفرینان برتر دنیا امیدوارم بزودی خداوند فریادم را به گوش تک تک آن عزیزان برساند تا راحت و آسان خدمت کنم

و اما همه باید کمک کنیم تا یک عاشق مثل تائب با یک ایده ناب مثل صخا که علاج تمام دردهای یک روستاست فریادش را به گوش ابرمیلیاردرها و پولدارها برساند به گوش بندگان دانا و توانا در سراسر ایران و جهان برساند و در این اوج فعالیت و فداکاری زیبا همکاری ببیند

image result for ‫صخا‬‎

related image

image result for ‫صخا‬‎

related image

related image

related image

related image

منبع :
برچسب ها : فریاد یک عاشق در گوشه یک روستا صدا ندارد - برساند ,بندگان ,خداوند ,روستا ,عاشق ,فریادم ,زیبا همکاری ,فداکاری زیبا ,همین روستا ,روستاهای دنیا ,خداوند فریادم
فریاد یک عاشق در گوشه یک روستا صدا ندارد برساند ,بندگان ,خداوند ,روستا ,عاشق ,فریادم ,زیبا همکاری ,فداکاری زیبا ,همین روستا ,روستاهای دنیا ,خداوند فریادم
چگونه وجود خودمان را سرشار از افکار مثبت نمائیم

وقتی که در راه فرهنگ و ورزش قدم گذاشتیم استارت افکار مثبت را در وجود خودمان زده ایم کم کم انسانهای دانا و توانا را جذب و جلب می کنیم که کمک می کنند تا با پندار و گفتار و کردار نیک وجودمان پربشود از افکار مثبت و اما این افکار مثبت چگونه می توانند ما را به سعادت و خوشبختی برسانند

درهای جدید و موقعیت های مناسبی را برایمان باز می کنند و فراهم می سازند

از هرطرف با ورود انسانهای تازه و توانا به مراد خواهیم رسید

کاش بتوانیم از نوجوانی خودمان را در راه فرهنگ و ورزش بیندازیم و در این راه قدم برداریم سحرخیزی و کوهنوردی کمک بسیار بزرگی به ما می کند تا بتوانیم افکار مثبت را جذب و جلب وجودخودمان نمائیم

الگوئی می شویم برای دیگران و این خودش باعث بروز افکار مثبت بیشتری در ما خواهد شد تعریف و تبلیغ و تشویق دیگران بیشتر و بهتر خواهد شد و این خودش راهها را بسوی مثبت بودن باز می نماید در مجموع فعالیت و فداکاری در راه فرهنگ و ورزش فوائد فراوانی دارد

اولین فایده آن جذب و جلب افکار مثبت خواهد بود که بسیار خداپسندانه و ارزشمند خواهد بود در این راه سحرخیزی را فراموش نکنیم که بهترین روش برای رسیدن به سعادت و خوشبختی خواهد بود و تمرین اینکار هم راحت و آسان است می توانیم عصرهای خنک و دل انگیز دو سه ساعت در کوه و صحرا پیاده روی کنیم و تمرین کنیم برای سحرخیزی و کوهنوردی مناسب و ارزشمند و مفید

دو سه ساعت پیاده روی در عصرها تمرین خوبی برای خودسازیست برای جذب و جلب انرژی مثبت برای بالا بردن روحیه و مطالعات و بررسی های بیشتر تا با روح و روان و جسم سالمی به جنگ مشکلات برویم و نقاط قوت را در خودمان تقویت نمائیم

تا بدینوسیله و به زیبائی هرچه تمامتر دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های معروف و مشهور و محبوب را متوجه و متذکر خودمان سازیم و به اوج شهرت و محبوبیت برسیم تا در دنیا زیبا و قشنگ زندگی نمائیم و الگوی خوبی برای دیگران بشویم

بدینوسیله و با انرژیهای مثبت منشاء و منباء خیرات و برکات خواهیم شد که بسیار خداپسندانه خواهد بود

related image

image result for ‫صخا‬‎

image result for ‫صخا‬‎

related image

image result for ‫صخا‬‎

منبع :
برچسب ها : چگونه وجود خودمان را سرشار از افکار مثبت نمائیم - مثبت ,افکار ,خودمان ,دیگران ,تمرین ,سحرخیزی ,افکار مثبت ,خوبی برای ,بسیار خداپسندانه ,برای دیگران ,وجود خودمان
چگونه وجود خودمان را سرشار از افکار مثبت نمائیم مثبت ,افکار ,خودمان ,دیگران ,تمرین ,سحرخیزی ,افکار مثبت ,خوبی برای ,بسیار خداپسندانه ,برای دیگران ,وجود خودمان
وقتی که ح خوب نیست

وقتی که ح خوب نیست هیچ کاری نکن فقط دو سه ساعت پیاده روی در کوه و صحرا داشته باش با خدا درد دل کن تا ح خوب شود آنوقت هرکاری که دلت خواست می توانی انجام بدهی

همیشه می شود حال خود را خوب نگه داشت فقط با سحرخیزی و کوهنوردی با دو سه ساعت قدم زدن در طبیعت آنهم در ساعتهای سحرگاهان و عصرها که بهترین وقتهاست و بهترین موقعیت ها را در اختیار انسان قرار می دهد

دو سه ساعت پیاده روی در طبیعت جسم و روح انسان را محکم و قوی و آماده می سازد تا بتواند با مشکلات مبارزه کند و البته پیروز بشود

هرگز با حال اب نباید کاری کنیم چون باعث پشیمانی می شود و سودی هم ندارد ح که اب شد اولین تصمیمی که می گیری بزن به دل کوه و صحرا آنقدر پیاده روی کن تا ح خوب شود آنوقت برگرد و به کارهای روزانه خودت برس نشاط و شادی انگیزه ات را بالا می برد کیفیت کارهایت را بسیار زیاد می نماید لذت و عزت و سربلندی و خوشحالی تو را زیاد می نماید

تائب س رست مجموعه صخا در این کار بسیار بزرگ و ارزشمند و البته سخت و طاقت فرسا سالهاست که با دو سه ساعت پیاده روی در کوههای ابرسج مشکلات را زیبا و قشنگ تحمل می کند تا یک الگوی خوب برای همه باشد برای زن و مرد و پیرو جوان باشد

از آنجا که کارهای عمومی سخت است حرفها و حدیث ها زیادند طبیعتا سرزنش ها و گلایه ها و توقعات بالا و انتظارات بی جا وجود دارند طبیعتا غیبت و تهمتها فراوانند فقط و فقط با دو سه ساعت درد دل با خدا آنهم در طبیعت زیبای مخصوصا روستاها می شود استقامت کرد و ادامه داد

تا خداوند پاداش صبر و شکرت را بدهد تا خداوند بوسیله انسانهای دانا و توانا کمکت کند

حال هیچ باندازه امثال تائب که در کارهای عمومی هستند بد نیست اما با دو سه ساعت پیاده روی حال خودش را برای ارائه خدمات انساندوستانه و خیرخواهانه خوب می کند کارهای عمومی مخصوصا انسانهای شاد و خوشحال و قوی و محکم می خواهند و این مهم با پیاده روی ممکن خواهد شد روزی دو سه ساعت هم فال و هم تماشاست

image result for ‫وقتی که ح خوب نیست‬‎

image result for ‫وقتی که ح خوب نیست‬‎

related image

related image

related image

related image

منبع :
برچسب ها : وقتی که ح خوب نیست - ساعت ,پیاده ,ح ,کارهای ,عمومی ,طبیعت ,ساعت پیاده ,کارهای عمومی
وقتی که ح خوب نیست ساعت ,پیاده ,ح ,کارهای ,عمومی ,طبیعت ,ساعت پیاده ,کارهای عمومی
چگونه به شهرت برسیم

مطالعه می کنم وقتی که دیگران هم اکنون مخصوصا در روستای خودم در خواب هستند سالهاست که متفاوت از دیگران فعالیت و فداکاری می کنم (تائب)

مطالعه و بررسی های من فرهنگ و ورزش من سحرخیزی و کوهنوردی من در طول این سی سال گذشته می توانیم بوضوح ببینیم که واقعا و صددرصد متفاوت از دیگران بوده است پس امیدوارم به موفقیت و پیروزی متفاوت و بی نظیر

همچون بسیاری از مشهوران دنیا تائب هم با یک ایده ناب و ارزشمند در روستای خودش شروع به فعالیت و فداکاری کرد مجموعه ای بنام صخا که در قالب فرهنگ و ورزش فعالیت و فداکاری می کند

همه پندار و گفتار و کردار تائب س رست صخا صرف و متمرکز این ایده شده است تا موفق بشود تائب داستان زندگی بسیاری از ایده پردازان مشهور را مطالعه و بررسی کرده است راههای رسیدن به هدف را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است

پشتکار و مقاومت در راه رسیدن به هدف این انگیزه را در ایشان ایجاد کرده است که حتی در بدترین شرایط و در بدترین حالات بی توجهی ها و بی تفاوتی ها محکم و استوار و شبانه روز همت و تلاش کند تا به هدف برسد

انسانهای مشهور با همین تلاشهای شبانه روزی و اصرارها و پافشاریها به مقصود رسیده اند همین فعالیتها و فداکاریهاست که باعث توجه و عنایت ابرمردان جهان می شود باعث پیشنهادهای حیرت انگیز می شود

درباره ایده خودت نوشتن کار بسیار بزرگی است و بهترین روش برای رساندن پیام خودت به گوش بندگان توانای خداوند در سراسر دنیاست همان انی که باید به لطف و عنایت خداوند تو را سربلند و سرافراز نمایند که الگوی نوجوانان و جوانان جویای نام و شهرت بشوی

تائب س رست ایده صخا که می داند با تقویت و پرنور شدن این ایده می تواند به نحو احسن علاج همه دردهای روستایش بشود و البته الگوئی برای همه روستاها پس محکم در راه جذب و جلب نظر بزرگان ایران و جهان ایستاده است تا پیروز بشود و سربلند گردد

سرزنش های فراوان تائب را محکم تر و امیدوارتر کرده است برای همین بهتر و بیشتر تلاش می کند هرروز که می گذرد امید تائب س رست این ایده ناب در یک روستای کوچک در این جهان پهناور بیشتر می شود و بوی توجه و عنایت ابرمردان بزرگ دنیا را بیشنر احساس می کند

داستان تائب با ایده صخا می تواند در همه روستاهای جهان طنین انداز شود ی که صداقت و ایمان و فداکاری را به اوج رسانده است و غریبانه و مظلومانه و معصومانه بدور از چشمهای زیبای بندگان توانای خداوند فعالیت و فداکاری می کند و سالها استقامت کرده است تا به اه ش برسد هرچند که خیلی خیلی زیاد طول کشیده است اما تائب خوشحال و امیدوار است چون داستانهای مشهوران فراوانی را مطالعه و بررسی کرده است و از آنجا که در سطح جهانی مخصوصا در روستاهای جهان می کوشد پس طبیعتا از همه مشهوران دنیا امیدوارتر است چون می داند بزودی یک سوژه خوبی برای همه نویسندگان و نامه نویسان و گویندگان مشهور و معروف و محبوب خواهد شد

داستان این استقامت آنهم در بدترین شرایط با کمترین امکانات در سطح جهانی پرطرفدار خواهد شد و خداوند بهترین پشتیبان فداکارانی همچون تائب بوده است و خواهد بود روشن یک چراغ در قالب فرهنگ و ورزش آنهم در یک روستا طبیعتا در سطح جهانی و در بین دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های بزرگ طرفداران خوبی خواهد داشت و تائب دست خودش را برروی خوب ایده ای گذاشته است

تائب دوست دارد پس از به شهرت رسیدنش با قدرت و قوت هرچه تمامتر حامی و پشتیبان انی باشد که در روستاها جویای نام و شهرت هستند تائب می خواهد بهترین شرایط و امکانات را برایشان فراهم گرداند که علاج همه دردهای روستای خودشان باشند

عشق و علاقه های من هم نسبت به دیگران در روستای خودم متفاوت بوده است من برخلاف دیگران عاشق دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های محبوب پروردگار در سراسر ایران و جهان هستم مخصوصا عاشق و شیفته کار آفرینان برتر دنیا (تائب)

related image

image result for ‫چگونه به شهرت برسیم‬‎

related image

related image

image result for ‫چگونه به شهرت برسیم‬‎

related image

related image

منبع :
برچسب ها : چگونه به شهرت برسیم - تائب ,ایده ,جهان ,دیگران ,فداکاری ,مطالعه ,تائب س رست ,عنایت ابرمردان ,بندگان توانای ,توانای خداوند ,روستاهای جهان ,بندگان توانای خداوند
چگونه به شهرت برسیم تائب ,ایده ,جهان ,دیگران ,فداکاری ,مطالعه ,تائب س رست ,عنایت ابرمردان ,بندگان توانای ,توانای خداوند ,روستاهای جهان ,بندگان توانای خداوند
قدرت عشق و رازهای بزرگ و باورن ی

یک راز بزرگ در زندگی هر ی هست ،،،،،،،

راز بزرگ درمورد شیوه ی زندگی ،،،، یک قدرت،،،،

اون راز بزرگ چیزی نیست جز” قدرت عشق

هر ی که زندگی عالی و خوبی دارد برای دستی به ان، از”عشق” استفاده کرده است.

عشق تنها قدرت لازم برای تملک هر خوبی است. قدرتی نادیدنی،،،

هر روز که از خواب برمی خیزید، باید پراز هیجان باشید .احساس قدرت، امنیت، پیروزی،،، حق شماست.

و همه اینها از آنچه فکر می کنید به شما نزدیکترند و قدرت لازم برای به دست آوردن آنها درون شماست.

هر چه بیشتر عشق ارائه کنید و احساس خوبی داشته باشید میدان مغناطیسی ………

شما گیراتر و وسیع تر می گردد و هر شخصی را که دوست داشته باشید به سوی شما می کشاند.

مثبت بودن و احساس خوب داشتن را انتخاب کنید تا به دنیا روشنایی ببخشید.

image result for ‫قدرت عشق‬‎

related image

image result for ‫قدرت عشق‬‎

image result for ‫قدرت عشق‬‎

منبع :
برچسب ها : قدرت عشق و رازهای بزرگ و باورن ی - قدرت ,زندگی ,داشته باشید
قدرت عشق و رازهای بزرگ و باورن ی قدرت ,زندگی ,داشته باشید
زوم بر حاصل زحمتهایم

بعد از یک عمر صداقت و ایمان و فداکاری اینروزها روزانه دو سه ساعت با پیاده روی در کوه و نشستن در کنار چشمه و خانه کوهنوردان ابرسج تمرکز می کنم و از خداوند مزد و پاداش عظیم می طلبم تا سرافراز بشوم و همه را خشنود سازم تا دانایان و توانایان را از سراسر ایران و جهان جذب و جلب نمایم (تائب)

هرروستا یک فداکار و یک مجموعه انساندوستانه مثل تائب و صخا می خواهد که همه دردهای روستا را درمان کند با کمک توانمندان از سراسر دنیا

روزی که در اوج نوجوانی استارت فعالیت و فداکاری را زدم بی نهایت در این راه تلاش تا درهای جدیدی را با کمک انسانهای تازه و دانا و توانا بروی خودم و دیگران باز نمایم البته خیلی زود موفق شدم و موقعیت های مناسبی را فراهم

در این راه بی نهایت به اب و اتش زدم تا هرچه زودتر و بهتر و بیشتر موفق بشوم سربلند بشوم و همه را خوشحال نمایم

صاحب یک ایده ناب و ارزشمند بنام صخا که علاج تمام دردهای روستایم هست شدم و الگوئی برای همه روستاها در صورت موفقیت و سربلندی این ایده ناب و ارزشمند و سالهاست برای موفقیت این ایده در تلاشم و خانواده و دوستان و اقوام را شریک این کار خداپسندانه کرد ه ام

من از هیچ کوششی برای تقویت و پرنور شدن صخا دریغ نورزیده ام و یک تلاش بی نظیر و بی سابقه را در روستای خودم به نمایش گذاشتم تا بتوانم با تقویت چراغ فرهنگ و ورزش نورو گرمای زیادی به روستا و مردمانش ببخشم

نوروگرمائی که حاصل زحمات و مطالعات و بررسیهای تائب س رست صخا در زمینه کار آفرینی است و کارآفرینان بسیار بزرگ دنیا که سالهاست مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند تا از تجربیاتشان از نام و شهرتشان بهره مند بشوم و همه را بهره مند سازم

طبیعتا خیر و برکتهای فراوانی با شاعران و بزرگان و آیات و روایات پروردگار و مخصوصا کار آفرینان نان رسان بزرگ و دانا و توانای دنیاست و من می خواهم بهره مند بشوم از همه بیشتر و بهتر چون از همه بالاتر متوجه و متذکر کار آفرینان بزرگ دنیا شده ام

برای یک شخصیت عالی دست به فعالیت و فداکاری بی نظیری زدم بطوری که به نتیجه رسیدم و بزرگان مرا تائیدم د و به من تبریک گفتند یک شخصیت بسیار خوب و عالی از خودم ساختم و ارائه نمودم تا برای مردم مفید و ارزشمند باشم با سحرخیزی و کوهنوردی به اوج این مهم رسیدم

از همه سحرخیزتر و از همه عاشق تر به پیاده روی و کوهنوردی بودم و نمایش خوبی در سطح روستاهای ایران و جهان داشتم

فعالیت و فداکاری را به اوج رساندم آیا حمایت و عنایت و همکاری که حق من بود عملی شد با اینکه ضعیف بود و یا اصلا نبود اما من هرگز ناامید از درگاه خداوند نشدم چون وعده پاداش عظیم را خداوند خودش داده است و من ثانیه شماری می کنم تا به این مزد و پاداش بی نهایت برسم

من بعد از یک عمر صداقت و ایمان و فداکاری و همت و کوشش فراوان و بی سابقه و بی نظیر و صبر و شکر جمیل برجوروجفای بخیلان و هوسبازان کلبه ای در خانه کوهنوردان ابرسج ساختم و روزانه دو سه ساعت وقت می گذارم و در آنجا بروی فعالیت و فداکاری بی سابقه ام که در روستاهای ایران و جهان بی نظیر بوده است و من به این اوج فرهنگ و شخصیت عالی افتخار می کنم می نشینم و زوم می کنم ساعتها خیره می شوم و تمام آن فعالیتها و فداکاریها و استقامت های طاقت فرسا و جان شکار را بخاطر می اورم و صددرصد به امید خداوند ثانیه ها را می شمارم تا دستهای غیب به وعده خود عمل کنند و از هرطرف یاری بشوم تقویت و پرنور بشوم و همه را خوشحال نمایم من توانستم پس می توانم

من توانستم صداقت و ایمان و فداکاری را به اوج برسانم پس می توانم سربلند و سرافرازی خودم را و وخوشحالی دیگران مخصوصا سالخوردگان مظلوم و ک ن معصوم روستایم را و دیگر روستاهای ایران و جهان را با این ایده ناب و ارزشمند جشن بگیرم من می توانم چون خداوند وعده پاداش عظیم به من داده است و من منتظرم شما هم فعالیت و فداکاری کنید و روزی دو سه ساعت وقت بگذارید زوم کنید و تمرکز داشته باشید از خدا مزد و پاداش خود را بخواهیم بعد از تلاشهائی که وظیفه ماست و باید همت و کوشش نمائیم اما مزد و پاداش خودمان را از خدا بخواهیم که بی انتهاست

برانسانهای دانشمند و ثروتمند و ستاره های محبوب زوم متمرکز شدم و از سخنانشان از تجربیاتشان بی نهایت لذت و بهره بردم خودم را قوی و محکم بزرگ (تائب)

related image

image result for ‫تمرکز‬‎

image result for ‫صخا‬‎

related image

image result for ‫تمرکز‬‎

related image

image result for ‫صخا‬‎

related image


related image

image result for ‫تمرکز‬‎

image result for ‫تمرکز‬‎

related image

image result for ‫تمرکز‬‎

منبع :
برچسب ها : زوم بر حاصل زحمتهایم - فداکاری ,بشوم ,پاداش ,خداوند ,فعالیت ,نهایت ,روستاهای ایران ,پاداش عظیم ,وعده پاداش ,شخصیت عالی ,بزرگ دنیا ,خانه کوهنوردان ابرسج
زوم بر حاصل زحمتهایم فداکاری ,بشوم ,پاداش ,خداوند ,فعالیت ,نهایت ,روستاهای ایران ,پاداش عظیم ,وعده پاداش ,شخصیت عالی ,بزرگ دنیا ,خانه کوهنوردان ابرسج
سرافرازی پاداش فعالیت و فداکاریم

وقتی که داستان یوسف را مطالعه می کنم خیلی خوشحال می شوم برای همین روزی دو سه بار این داستان را مطالعه و بررسی می کنم و متمرکز می شوم ساعتها برروی این داستان فکر می کنم بعضی وقتها حتی در خواب هم به فکر این داستان و تمرکز در این داستان می شوم

وقتی می بینم برادران یوسف آن مغرضان و مغروران و منفوران آن بخیلان و هوسبازان سرش ته و خوار و رسوا شدند خوشحال می شوم از اینکه خداوند به وعده خودش عمل کرده است و حق ظالم را کف دستش گذاشته است و مظلومان از سوی خداوند همیشه سربلند و سرافراز خواهند شد

برای همین هرگز ناراحت و غمگین آنهمه جوروجفاهائی که در این سالها علیرغم اوج صداقت و ایمان و فداکاریم که مظلومانه و معصومانه متحمل شدم نیستم چون می دانم خداوند شاهد و ناظر بوده است و اوست آگاه و دانا و توانا من هم صبر و شکر جمیل خودم را نشان داده ام و زحمتهائی را که در راه رسیدن به حق و به مزد و پاداش آبرومندانه الهی کشیده ام و در این راه از هیچ کوششی دریغ نورزیده ام

مطالعات فراوان و دعوت از بزرگان و توانمندان از سراسر دنیا جهت سربلندی و سرافرازی در اوج عشق و صداقت و ایمان دعوت از بندگان دانا و توانای خداوند از جوانمردان با دلهای دریا و قلبهای شیر و در این راه از هیچ کوششی دریغ نورزیدم و شبانه روز تلاش تا به اه انساندوستانه ام برسم و چراغ فرهنگ و ورزش را در روستایم با کمک بندگان بزرگ خداوند تقویت و پرنور کنم

من برای جذب و جلب بندگان محبوب خدا سالها تلاش و امیدم به خداست تا مزد و پاداش تلاشهایم را بگیرم من با داستان یوسف بی نهایت خوشحال و خشنود می گردم وقتی می بینم دشمنان یوسف پس از سالها رسوا و خوار شدند من هم امیدوار می شوم تک تک انی که در طول این سالها علیرغم اینکه عاشق و عارف و شاعر و نویسنده و سحرخیز و کوهنورد و فداکار بودم باز اذیت و آزارم د و در جوروجفای ناعادلانه برمن شریک شدند و مظلومانه و معصومانه قصد تحقیر و ت یب و تضعیفم نمودند رسوا و خوار می شوند تا عبرت همه زورگویان بشوند

در هردوره ای باید انی باشند که دست زورگویان را رو کنند انی مثل تائب مظلوم هم باید باشند که زبان مظلومان در روستاهای مختلف ایران و جهان باشند و دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های بزرگ را متوجه و متذکر خودشان نمایند

تا حق به حقدار برسد تا این داستان تائب مایه عبرت همگان باشد تا همه ببینند و بشنوند که در روستاها برمظلومان برمعصومان چها که نمی گذرد و سالها تحمل شکنجه های سخت و جان شکار واقعا شرم آور بوده است واقعا بی انصافیست با وجوا اینهمه دستهای بسیار توانائی که در سراسر ایران و جهان وجود دارد چگونه از وجود یک مظلوم و معصوم با اینهمه فعالیت و فداکاری غافل می باشیم

داستان یوسف بهترین علاج دردهای یک مظلوم یک عاشق در اوج صداقت و ایمان و فداکاریست داستان یوسف بهترین داروی دردهای یک انسان عاشق است بهترین درمان دردهای امثال تائب فعال و فداکار که عاشق نان رسانی و گره گشائی و مشکل گشائی هستند اما سنگهای بزرگی برسرراهشان قرار دارد که خداوند وعده حمایت و یاری داده است و البته محقق و حتمی خواهد شد

تائب دلش ته ترین انسان درروستاهای دنیاست چون در اوج صداقت و ایمان و فداکاری به روش برادران یوسف دلش را ش تند و سالها سخت و جان شکار براو گذشت و اما همچنان صبر و شکر جمیل کرد تا به امروز و به امید خداوند محکم و استوار ادامه داد و با سحرخیزی و کوهنوردی دردهایش را مرهم گذاشت و برای دستهای غیب و حمایت و یاری پروردگار ثانیه ها را می شمارد

related image

image result for ‫پاداش خوبان‬‎

related image

related image

منبع :
برچسب ها : سرافرازی پاداش فعالیت و فداکاریم - داستان ,یوسف ,خداوند ,سالها ,تائب ,عاشق ,داستان یوسف ,تلاش ,یوسف بهترین ,کوششی دریغ ,سالها علیرغم
سرافرازی پاداش فعالیت و فداکاریم داستان ,یوسف ,خداوند ,سالها ,تائب ,عاشق ,داستان یوسف ,تلاش ,یوسف بهترین ,کوششی دریغ ,سالها علیرغم
لذت داستان قشنگ یوسف صدیق
با مطالعه و بررسی در سطر سطر داستان یوسف لذتهای یک عاشق در اوج صداقت و ایمان و فداکاری مثل تائب در این گوشه از دنیای با عظمت و بزرگ هزاران برابر می شود تائب س رست یک ایده ناب و ارزشمند یک چراغ روشن بنام صخا در قالب فرهنگ و ورزش که حاصل یک عمر ریاضتهای سخت و جان شکار عرفانیست که عاشق جذب و جلب قدرت و ثروت و عظمت است برای روستای خودش تا قلب دردمندان را شاد و سند نماید قلب سالخوردگان مظلوم و ک ن معصوم را شاد و خوشحال کند
لذت داستان یوسف هزاران برابر می شود وقتی که می بینی خداوند مزد و پاداش صبر و شکر جمیلت را برجوروجفای بخیلان و هوسبازان یکجا می دهد و قرار است به مراتب و درجات عالی تو را برساند چون عاشق بوده ای و گره گشا و نان رسان و مشکل گشا پس لذتت هزاران برابر می شود
وقتی می بینی و می شنوی خداوند اجر هیچ یک از نیکوکاران عالم را ضایع نمی کند لذت تلاش و فعالیت و فداکاریت هزاران برابر می شود وقتی می بینی دستهای پاک و زبانهای پاک به سودت قلم می زنند و می گویند تعریف و تمجید و تائیدت می کنند لذت یک زندگی خوب و خوش هزاران برابر می شود لذتهای فراوانی را می توانی از داستان یوسف است اج نمائی وقتی در این ساعات سحرگاهان این داستان را مرور می کنی
وقتی می بینی علیرغم همه کینه ها و دشمنی ها و بخل ها و حسادتها و بی تفاوتیها و بی توجهی ها خداوند در یک چشم به هم زدن همه را جبران می کند و ماه از پشت ابرهای تیره و تار بیرون می آید لذت یک زندگی عالی را می چشی
لذت رو شدن دست بخیلان و هوسبازان لذت زندگیت را هزاران برابر می کند وقتی که می بینی همه شاهد پاداش عظیم تو می شوند و سالها صبر و شکر جمیلت برجوروجفاها جواب داده است و می دهد لذت زندگی خوب و خوش برتو هزاران برابر می گردد
وقتی می بینی خداوند بروعده هایش عمل کرده است و خوبی سربلند و بدی سرش ته و خوار گشته است لذت می بری وقتی می بینی با همین آیات و روایات با همین قصه شیرین و این داستان زیبا بزرگ و بزرگتر شده ای و بزرگان دنیا متحیر می شوند لذتهایت هزاران برابر می شود
وقتی می بینی قرار است الگوی همه فداکاران در روستاهای مختلف دنیا بشوی و آنها را زیبا و قشنگ تحریک و تشویق می نمائی لذتهایت صدچندان خواهد شد وقتی می بینی با همین داستان زیبا از آئین پاک که مورد تائید جوانمردان و دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های محبوب و معروف و مشهور است پیروی کرده ای لذتهایت هزاران برابر می شود آئینی که تو را تشویق به کار آفرینی و گره گشائی و نان رسانی و مشکل گشائی در سطح بسیار وسیع کرده است و دستهای بسیار دانا و توانا تو را تقویت و پرنور خواهند کرد بی نهایت لذت و بهره می بری
درود بر انی که عاشق هستند و عشق پاکشان منباء و منشاء خیرات و برکات برای همه مخصوصا مظلومان و دردمندان می باشد
وقتی می بینی و می شنوی به عشق تنها یک یوسف صدیق که سالها بیادش بوده ای با نامش دردها را تحمل کرده ای هزاران هزار یوسف از سراسر دنیا متوجه و متذکر تو می شوند لذت این داستان زیبا و قشنگ هزاران برابر بلکه بیشتر و بهتر می شود
وقتی می بینی اطرافت را پرکرده اند انی که فقط و فقط بوی ناب یوسف صدیق می دهند لذتهایت از این زندگی صدچندان می گردد
related image
image result for ‫لذت پاداش الهی‬‎

related image
image result for ‫لذت پاداش الهی‬‎
image result for ‫لذت پاداش الهی‬‎

related image

image result for ‫لذت پاداش الهی‬‎
related image
image result for ‫لذت پاداش الهی‬‎

image result for ‫لذت پاداش الهی‬‎
منبع :
برچسب ها : لذت داستان قشنگ یوسف صدیق - بینی ,هزاران ,برابر ,داستان ,یوسف ,لذتهایت ,هزاران برابر ,داستان زیبا ,داستان یوسف ,یوسف صدیق ,لذتهایت هزاران ,لذتهایت هزاران برابر
لذت داستان قشنگ یوسف صدیق بینی ,هزاران ,برابر ,داستان ,یوسف ,لذتهایت ,هزاران برابر ,داستان زیبا ,داستان یوسف ,یوسف صدیق ,لذتهایت هزاران ,لذتهایت هزاران برابر
جالب نبودم و نیستم

پندارها و گفتارها و کردارهای نیک من که حاصل زحمتهایم هست که طبیعتا از دیگران بیشتر کشیدم ریاضتهای سختی را که برای این نیک بودن متحمل شدم فوق العاده بوده است که از هیچ دیگری برنمی آید

خودم را محبوب بندگان بزرگ خداوند بطوری که انسانهای بسیار بزرگ در یکی دو جلسه برخورد عاشقم می شدند همه اطرافیان مرا ضرب المثل کرده بودند به من حسادت می د که چگونه اینچنین هستم طبیعتا دلشان می خواهد مثل من باشند اما از خبر ندارند که زحمتهای فراوانی باید کشید تا به این مرحله رسید و آن زحمتها صبر و شکر جمیل می خواهد که کمتر ی می تواند از عهده اش بربیاید

سحرخیزیها و کوهنوردیهای با حوصله و درد دلهای خوب و زیبا با خداوند ساعتها در دل کوه و صحرا و مطالعات و بررسی های فراوان در احوال دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های بزرگ دنیا تلاش در راه حفظ آثار بزرگان مثل حافظ اینها سخت است

و من خوشبختانه به لطف خدا از عهده اش برآمدم

با اینهمه و بسیاری از این قبیل که برای محبوبیت یک انسان لازم و واجب است نتوانستم جذاب و جالب باشم آنطور که لایق و شایسته اینهمه محبوبیت و فعالیت و فداکاری بود نبودم و نشدم خودم هم تعجب می کنم

فقط به این خاطر که بیست درصد با من دشمنی داشتند از جنس بخیلان و هوسبازان و به تقلید از برادران یوسف در زندگیم نقش بازی د و البته توانستند در این مدت طولانی مثل یوسف صدیق مرا تحقیر و ت یب و تضعیف کنند و من هم بی گناه فقط زجر کشیدم و استقامت

بدین شعر تروشیرین زشاهنشه عجب دارم که سرتاپای حافظ را چرا در زر نمی گیرد

برای همین این شعر حافظ همیشه در وجودم جاریست چون قابل هضم نیست قابل تحمل نیست و با آیات و روایات هم جور در نمی آید بهتر بگویم اولین ی هستم که در دنیا مزد خوبی و فعالیت و فداکاریم از همان ابتدا از سالهای بسیار دور گذشته تا کنون فقط بدی و بدی و بدی بوده و هست

سختی و شکنجه و عذاب بوده و هست امکان نداشته و ندارد ی در دنیا در اوج صداقت و ایمان و فداکاری باشد اما تحقیر و ت یب و تضعیف بشود و اینگونه ادامه فعالیت و فداکاریش را بدهد اما برای من سی چهل سال است که این اتفاق نامبارک افتاده است و در اوج سحرخیزی و کوهنوردی و در اوج عشق و علم و عرفان همیشه پایمال شده ام و این اصلا در شان فعالیت و فداکاری نیست

چگونه می شود برای همین سوء تفاهم ها و سوء ظن های به حقی هم بوجود می آورد مگر پاداش خوبی خوبی نیست پس چرا من اینچنین و آن چنانم

related image

related image

image result for ‫جشن افکار نیک‬‎

related image

image result for ‫صخا‬‎

related image

related image

image result for ‫جالب نبودم و نیستم‬‎

منبع :
برچسب ها : جالب نبودم و نیستم - فعالیت ,خوبی ,فداکاری ,بوده ,حافظ ,برای همین
جالب نبودم و نیستم فعالیت ,خوبی ,فداکاری ,بوده ,حافظ ,برای همین
جلب توجه چگونه امکان پذیر است

چگونه جلب توجه کنیم چطور می توانیم دیگران را جذب و جلب خودمان نمائیم مخصوصا انسانهای نیکوکاری که ایده های خوبی برای گلستان شدن روستاهای خودشان دارند چگونه می توانند جلب توجه کنند تا زودتر و بهتر نتیجه بگیرند

جلب توجه خیلی ارزش دارد مخصوصا برای یک انسان فعال و فداکار چون تقویت و پرنورشدنش باعث سربلندی و سرافرازیش می شود و در نتیجه خوشحالی دیگران را از جنس بیکاران و دردمندان و گرفتاران ک ن و دسالان را به ارمغان می آورد

باعث ایجاد زمینه های اشتغا ائی می شود باعث ایجاد کارگاههای کوچک و بزرگ می شود و در مجموع جذب و جلب انسانهای دانا و توانا باعث رشد فرهنگ آن روستا خواهد شد پس چگونه می توانیم باعث جلب توجه انسانهای دانا و توانا بشویم

هرچند یک ستاره معروف و مشهور و معروف می تواند با حمایتش از یک انسان فعال و فداکار با سابقه طولانی مثل تائب در صخا و در روستای ابرسج بسیاری از بزرگان را جلب و جذب کند اما چگونه می شود آن یک ستاره را جذب و جلب کرد

چطور باعث جلب توجه یک دانشمند و یا یک ثروتمند و یا یک ستاره بشویم

راههایش را چگونه می شود بعد از یک دنیا تلاش و کوشش پیدا کرد این همه مقاله و اشعار و زحمتها چگونه می تواند برای امثال تائب با صخا در یک روستا موثر و مفید باشد و بسیاری از این قبیل سوالات و پاسخها

جلب توجه توانمندان می تواند علاج دردهای یک روستا باشد دردهای بسیار ناچیزی که درمانش برای توانمندان مثل آب خوردن است

اما سالها بخاطر عدم جلب توجه بندگان دانا و توانای خداوند این دردهای کوچک بزرگ و بزرگتر می شوند

image result for ‫جلب توجه‬‎

image result for ‫جشن افکار نیک‬‎

related image

image result for ‫جلب توجه‬‎

منبع :
برچسب ها : جلب توجه چگونه امکان پذیر است - توجه ,باعث ,تواند ,دردهای ,ستاره ,دانا ,انسانهای دانا ,باعث ایجاد ,انسان فعال
جلب توجه چگونه امکان پذیر است توجه ,باعث ,تواند ,دردهای ,ستاره ,دانا ,انسانهای دانا ,باعث ایجاد ,انسان فعال
جشن گرفتن و بهترین نوع شادی

ترویج و معرفی یک انسان عاشق در اوج صداقت و ایمان و فداکاری با یک مجموعه ارزشمند و خیرخواهانه اوج ثواب و ارزش است (تائب)

وقتی که پندار و گفتار و کردارت نیک شد همان لحظه جشن بگیر چون اینگونه خداوند تو را در مسیر خدمت به بندگانش قرار می دهد و درهائی را برویت باز می گرداند تا بتوانی راحت و آسان به مردمان خدمت نمائی و ارزش و خیر و ثواب فراوانی را نصیب و روزی خودت بگردانی

بهترین نوع شادی و جشن گرفتن برای پندارها و گفتارها و کردارهای نیک توست که لبخند برلبهای مردمان در سراسر دنیا می نشاند و انرژی مثبت را به مردم و جامعه تزریق می کند و درسایه آن همه به سعادت و خوشبختی می رسند

من می توانم با ایده ناب و ارزشمند خودم یعنی مجموعه صخا در روستایم که حاصل پندار و گفتار و کردار نیکم هست برای فرهنگ و ورزش با کمک انسانهای دانا و توانا خدمات ارزشمندی را ارائه بنمایم پس این کار جای خوشحالی دارد

من این کار را جشن می گیرم و با شادی ادامه می دهم تا بتوانم سربلند و سرافراز شوم و الگوی همه روستاهای دنیا بشوم

هرانسان فعال و فداکاری می تواند درروستای خودش اینگونه برای شادی مردم تلاش کند و نتیجه تلاشش لبخندهائیست که برلبان دیگران می نشیند ی که در این راه همت و کوشش می کند و چنین نیتی دارد لایق و شایسته بهترین درودهاست

پس بیائیم جشن بگیریم خوشحال باشیم برای همه افکاری که در راه گره گشائی و نان رسانی و مشکل گشائی دیگران بکار می گیریم بیائیم جشن بگیریم و خوشحال باشیم از سخنانی که برزبان می آوریم و می بینیم و می شنویم که دیگران فوق العاده لذت و بهره می برند

بیائیم جشن بگیریم کردارهای نیک و خوب خودمان را که شادی را برای دیگران به ارمغان می آورند درود برهمه انی که درفکر صلح و دوستی هستند بهترین شه دنیا را دارند و این شه خودشان را در دل کوه و صحرا جشن می گیرند و خوشحال هستند

ترویج و معرفی یک انسان عاشق در اوج صداقت و ایمان و فداکاری با یک مجموعه ارزشمند و خیرخواهانه اوج ثواب و ارزش است (تائب)

ی که غریبانه و مظلومانه باهزاران مشکل در راه خشنود مردمان به آب و آتش می زند لایق و شایسته بهترین نوع حمایت و عنایت و همکاریهاست

image result for ‫جشن افکار نیک‬‎


image result for ‫جشن افکار نیک‬‎

منبع :
برچسب ها : جشن گرفتن و بهترین نوع شادی - شادی ,دیگران ,بیائیم ,بگیریم ,خوشحال ,مردمان ,خوشحال باشیم ,شایسته بهترین ,مجموعه ارزشمند ,انسان عاشق
جشن گرفتن و بهترین نوع شادی شادی ,دیگران ,بیائیم ,بگیریم ,خوشحال ,مردمان ,خوشحال باشیم ,شایسته بهترین ,مجموعه ارزشمند ,انسان عاشق
ترویج و معرفی یک عاشق با یک ایده ناب

وقتی که می بینیم و می شنویم که یکی عاشقانه در راه سربلندی و سرافرازی خودش و خوشحال مردمان بی نهایت به آب و آتش می زند ریاضتهای سخت و جان شکاری را در طول سالهای سال متحمل می شود

برجوروجفای بخیلان و هوسبازان جوانمردانه و محکم و استوار همچون کاج و سروی در زمستان می ایستد باید در تقویت و پرنور چنین ی بی نهایت کار کنیم تبلیغ کنیم در راه معرفیش به انسانهای دانا و توانا در سراسر جهان از هیچ کوششی دریغ نورزیم اینگونه می توانیم جهان را گلستان کنیم

مخصوصا وقتی که چنین ی از یک روستائی در این جهان پهناور شروع کرده است و قصد دارد از خودش و خانواده و روستایش پله به پله بالا بیاید و مشکلات و محنتها را خداپسندانه و به روش انسانهای بسیار بزرگ تحمل می کند و دعا و آرزویش این است که خیلی زود داستانش به گوش ابرمیلیاردرها و پولدارهای دریادل جهان برسد تا در یک چشم به هم زدن به لطف خدا روستایش را گلستان کند

این چنین شخصی هرکجای این دنیا که باشد عزیز و گرامیست حتی اگر در قعر چاه و کنج زندان باشد باز هم ارزش و مقام والائی دارد ی که به بوی یوسف صدیق معطر است

باید به چنین ی احترام بگذاریم نتیجه اش می شود خیر و برکت فراوانی که خداوند به ما عطا خواهد کرد و نه تنها خودمان که همه مردم دنیا خیر می بینند در معرفی و تبلیغ انسانی عاشق در اوج صداقت و ایمان و فداکاری مثل تائب در ابرسج با صخا که عاشق تقویت و پرنور چراغ فرهنگ و ورزش است و سالها علیرغم اذیت و آزار بخیلان و هوسبازان سیاه دل باز ایستاده است تا یک روز به لطف و عنایت خداوند به نتایج درخشان و تابانی برسد

از دلهای دریا و قلبهای شیر جهان دعوت می کنم به ابرسج تشریف بیاورند تا از نزدیک شاهد یک عاشق در اوج صلح و دوستی باشند

ترویج و تبلیغ یک عاشقی مثل تائب که دشمنانی دل سیاه با چشمانی شور داشته و دارد که سنگهای بزرگی برسرراه پیشرفت و رشد و شکوفائیش انداختند کار بسیار بزرگیست یک ارزش والاست چون تقویت چنین انسانی دلهای فراوانی را خوشحال می کند و الگوی خوبی برای همه روستاهای ایران و جهان مخصوصا روستاهای بسیار محروم خواهد بود و فرهنگ ناب و ارزشمندی را براحتی در روستاها با صخا تزریق می کند احیا و روشن می گرداند زنده می کند داستان صخا را به گوش دلهای دریا و قلبهای شیر برسانیم تائب

برداشتن این سنگهای بزرگ دلهای سیاه و چشمهای شور برسر راه یک انسان بسیار نان رسان و گره گشا و مشکل گشا کار دلهای دریا و قلبهای شیر است که باید متذکر و متوجه تائب با صخا در ابرسج بشوند

تعریف و تبلیغ و ترویج این دشمنیهای ناجوانمردانه و ناعادلانه با یک انسان دلسوز و غمخوار و رساندن داستانش به گوش ابرمردان بزرگ جهان کار بسیار باارزش و پراز ثو ست که سربلندی یک حبیب پروردگار چقدر می تواند برای دنیا ارزش داشته باشد

image result for ‫ترویج و معرفی خوبان‬‎

related image

image result for ‫ترویج و معرفی خوبان‬‎

منبع :
برچسب ها : ترویج و معرفی یک عاشق با یک ایده ناب - جهان ,چنین ,دلهای ,عاشق ,تبلیغ ,دریا ,دلهای دریا ,پرنور
ترویج و معرفی یک عاشق با یک ایده ناب جهان ,چنین ,دلهای ,عاشق ,تبلیغ ,دریا ,دلهای دریا ,پرنور
زوم بر حاصل زحمتهایم

روزی که در اوج نوجوانی استارت فعالیت و فداکاری را زدم بی نهایت در این راه تلاش تا درهای جدیدی را با کمک انسانهای تازه و دانا و توانا بروی خودم و دیگران باز نمایم البته خیلی زود موفق شدم و موقعیت های مناسبی را فراهم

در این راه بی نهایت به اب و اتش زدم تا هرچه زودتر و بهتر و بیشتر موفق بشوم سربلند بشوم و همه را خوشحال نمایم

صاحب یک ایده ناب و ارزشمند بنام صخا که علاج تمام دردهای روستایم هست شدم و الگوئی برای همه روستاها در صورت موفقیت و سربلندی این ایده ناب و ارزشمند و سالهاست برای موفقیت این ایده در تلاشم و خانواده و دوستان و اقوام را شریک این کار خداپسندانه کرد ه ام

من از هیچ کوششی برای تقویت و پرنور شدن صخا دریغ نورزیده ام و یک تلاش بی نظیر و بی سابقه را در روستای خودم به نمایش گذاشتم تا بتوانم با تقویت چراغ فرهنگ و ورزش نورو گرمای زیادی به روستا و مردمانش ببخشم

نوروگرمائی که حاصل زحمات و مطالعات و بررسیهای تائب س رست صخا در زمینه کار آفرینی است و کارآفرینان بسیار بزرگ دنیا که سالهاست مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند تا از تجربیاتشان از نام و شهرتشان بهره مند بشوم و همه را بهره مند سازم

طبیعتا خیر و برکتهای فراوانی با شاعران و بزرگان و آیات و روایات پروردگار و مخصوصا کار آفرینان نان رسان بزرگ و دانا و توانای دنیاست و من می خواهم بهره مند بشوم از همه بیشتر و بهتر چون از همه بالاتر متوجه و متذکر کار آفرینان بزرگ دنیا شده ام

برای یک شخصیت عالی دست به فعالیت و فداکاری بی نظیری زدم بطوری که به نتیجه رسیدم و بزرگان مرا تائیدم د و به من تبریک گفتند یک شخصیت بسیار خوب و عالی از خودم ساختم و ارائه نمودم تا برای مردم مفید و ارزشمند باشم با سحرخیزی و کوهنوردی به اوج این مهم رسیدم

از همه سحرخیزتر و از همه عاشق تر به پیاده روی و کوهنوردی بودم و نمایش خوبی در سطح روستاهای ایران و جهان داشتم

فعالیت و فداکاری را به اوج رساندم آیا حمایت و عنایت و همکاری که حق من بود عملی شد با اینکه ضعیف بود و یا اصلا نبود اما من هرگز ناامید از درگاه خداوند نشدم چون وعده پاداش عظیم را خداوند خودش داده است و من ثانیه شماری می کنم تا به این مزد و پاداش بی نهایت برسم

من بعد از یک عمر صداقت و ایمان و فداکاری و همت و کوشش فراوان و بی سابقه و بی نظیر و صبر و شکر جمیل برجوروجفای بخیلان و هوسبازان کلبه ای در خانه کوهنوردان ابرسج ساختم و روزانه دو سه ساعت وقت می گذارم و در آنجا بروی فعالیت و فداکاری بی سابقه ام که در روستاهای ایران و جهان بی نظیر بوده است و من به این اوج فرهنگ و شخصیت عالی افتخار می کنم می نشینم و زوم می کنم ساعتها خیره می شوم و تمام آن فعالیتها و فداکاریها و استقامت های طاقت فرسا و جان شکار را بخاطر می اورم و صددرصد به امید خداوند ثانیه ها را می شمارم تا دستهای غیب به وعده خود عمل کنند و از هرطرف یاری بشوم تقویت و پرنور بشوم و همه را خوشحال نمایم من توانستم پس می توانم

من توانستم صداقت و ایمان و فداکاری را به اوج برسانم پس می توانم سربلند و سرافرازی خودم را و وخوشحالی دیگران مخصوصا سالخوردگان مظلوم و ک ن معصوم روستایم را و دیگر روستاهای ایران و جهان را با این ایده ناب و ارزشمند جشن بگیرم من می توانم چون خداوند وعده پاداش عظیم به من داده است و من منتظرم شما هم فعالیت و فداکاری کنید و روزی دو سه ساعت وقت بگذارید زوم کنید و تمرکز داشته باشید از خدا مزد و پاداش خود را بخواهیم بعد از تلاشهائی که وظیفه ماست و باید همت و کوشش نمائیم اما مزد و پاداش خودمان را از خدا بخواهیم که بی انتهاست

related image

image result for ‫تمرکز‬‎

image result for ‫تمرکز‬‎

related image

related image

image result for ‫تمرکز‬‎

related image

image result for ‫تمرکز‬‎

منبع :
برچسب ها : زوم بر حاصل زحمتهایم - فداکاری ,بشوم ,فعالیت ,پاداش ,خداوند ,ارزشمند ,روستاهای ایران ,پاداش عظیم ,وعده پاداش ,بزرگ دنیا ,شخصیت عالی
زوم بر حاصل زحمتهایم فداکاری ,بشوم ,فعالیت ,پاداش ,خداوند ,ارزشمند ,روستاهای ایران ,پاداش عظیم ,وعده پاداش ,بزرگ دنیا ,شخصیت عالی
از خوبیهای فعالیت و فداکاری

وقتی که انسان در راه فعالیت و فداکاری بی اندازه محکم قدم برمی دارد شب و روز تلاش و کوشش می کند طبیعتا کم کم دهان به دهان می چرخد و به گوش همه در سراسر دنیا دیر یا زود می رسد خیرات و برکات زیادی نصیب انسان می شود

کم کم انسانهای بخیل و هوسباز از دورو بر انسان دور می شوند انسانهای مغرض و مغرور و منفور از انسان فاصله می گیرند و اینها بهترین نوع خیرات و برکات فعالیت و فداکاریست و زمینه های انسانهای دانا و توانا را فراهم می گرداند

انسانهای دانشمند و ثروتمند و ستاره های محبوب پروردگار کم کم به سمت و سوی یک عاشق در اوج صداقت و ایمان و فداکاری متمایل می شوند

و همینکه از بخیلان و هوسبازان فاصله می گیری آنها می فهمند که هزینه دشمنیشان با فداکاران همین دوری از دوستان خوب خدا که منجر به دوریشان از خداوند می شود برایشان بس است که هزینه و تاوان سنگینی هم هست

چون دعا و آرزوهای انسانهای فداکار باارزش و سودمند است و از طرف دیگر آه و نفرین و ناله دوستان خوب خدا سخت دلدوز است

پس سعی کنیم بندگان بزرگ خدا را از خودمان راضی و خشنود نمائیم و بهترین راهش فعالیت و فداکاریست که رحم و غیرت و خج را در ما زیاد می گرداند و باعث اعتبار و آبروی ما در سطح جهانی می شود

و چه خوب است انسان در سطح جهانی به فعالیت و فداکاری معروف و محبوب و مشهور بشود

و من تائب با ایده صخا که یک مجموعه انساندوستانه در روستای ابرسج است سعی کرده ام با جذب و جلب توانمندان تقویت و پرنور بشود و فعالیت و فداکاری را به اوج برسانم دوستان خوب و دانا و توانا را به سمت و سوی خودم جذب و جلب کنم تا خیرات و برکات زیادی را نصیب و روزی خودم و دیگران نمایم

که روستایم توسط من و فعالیت و فداکاریم گلستان بشود نور را زیاد می کنم تا تاریکی ها محو و نابود بشوند

من شادی و شور و نشاط را برای روستایم با دوستان دانا و توانایم از سراسر دنیا به ارمغان می آورم و با کمک توانمندان از سراسر جهان چراغ فرهنگ و ورزش را در روستایم ابرسج تقویت و پرنور می خواهم

image result for ‫توانمندان دنیا‬‎

related image

image result for ‫توانمندان دنیا‬‎

related image

related image

منبع :
برچسب ها : از خوبیهای فعالیت و فداکاری - فعالیت ,انسانهای ,فداکاری ,انسان ,دوستان ,روستایم ,برکات زیادی ,سراسر دنیا
از خوبیهای فعالیت و فداکاری فعالیت ,انسانهای ,فداکاری ,انسان ,دوستان ,روستایم ,برکات زیادی ,سراسر دنیا
جالب نبودم و نیستم

پندارها و گفتارها و کردارهای نیک من که حاصل زحمتهایم هست که طبیعتا از دیگران بیشتر کشیدم ریاضتهای سختی را که برای این نیک بودن متحمل شدم فوق العاده بوده است که از هیچ دیگری برنمی آید

خودم را محبوب بندگان بزرگ خداوند بطوری که انسانهای بسیار بزرگ در یکی دو جلسه برخورد عاشقم می شدند همه اطرافیان مرا ضرب المثل کرده بودند به من حسادت می د که چگونه اینچنین هستم طبیعتا دلشان می خواهد مثل من باشند اما از خبر ندارند که زحمتهای فراوانی باید کشید تا به این مرحله رسید و آن زحمتها صبر و شکر جمیل می خواهد که کمتر ی می تواند از عهده اش بربیاید

سحرخیزیها و کوهنوردیهای با حوصله و درد دلهای خوب و زیبا با خداوند ساعتها در دل کوه و صحرا و مطالعات و بررسی های فراوان در احوال دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های بزرگ دنیا تلاش در راه حفظ آثار بزرگان مثل حافظ اینها سخت است

و من خوشبختانه به لطف خدا از عهده اش برآمدم

با اینهمه و بسیاری از این قبیل که برای محبوبیت یک انسان لازم و واجب است نتوانستم جذاب و جالب باشم آنطور که لایق و شایسته اینهمه محبوبیت و فعالیت و فداکاری بود نبودم و نشدم خودم هم تعجب می کنم

فقط به این خاطر که بیست درصد با من دشمنی داشتند از جنس بخیلان و هوسبازان و به تقلید از برادران یوسف در زندگیم نقش بازی د و البته توانستند در این مدت طولانی مثل یوسف صدیق مرا تحقیر و ت یب و تضعیف کنند و من هم بی گناه فقط زجر کشیدم و استقامت

بدین شعر تروشیرین زشاهنشه عجب دارم که سرتاپای حافظ را چرا در زر نمی گیرد

برای همین این شعر حافظ همیشه در وجودم جاریست چون قابل هضم نیست قابل تحمل نیست و با آیات و روایات هم جور در نمی آید بهتر بگویم اولین ی هستم که در دنیا مزد خوبی و فعالیت و فداکاریم از همان ابتدا از سالهای بسیار دور گذشته تا کنون فقط بدی و بدی و بدی بوده و هست

سختی و شکنجه و عذاب بوده و هست امکان نداشته و ندارد ی در دنیا در اوج صداقت و ایمان و فداکاری باشد اما تحقیر و ت یب و تضعیف بشود و اینگونه ادامه فعالیت و فداکاریش را بدهد اما برای من سی چهل سال است که این اتفاق نامبارک افتاده است و در اوج سحرخیزی و کوهنوردی و در اوج عشق و علم و عرفان همیشه پایمال شده ام و این اصلا در شان فعالیت و فداکاری نیست

چگونه می شود برای همین سوء تفاهم ها و سوء ظن های به حقی هم بوجود می آورد مگر پاداش خوبی خوبی نیست پس چرا من اینچنین و آن چنانم

related image

related image

related image

related image

related image

image result for ‫جالب نبودم و نیستم‬‎

منبع :
برچسب ها : جالب نبودم و نیستم - فعالیت ,خوبی ,فداکاری ,بوده ,حافظ ,برای همین
جالب نبودم و نیستم فعالیت ,خوبی ,فداکاری ,بوده ,حافظ ,برای همین
بخشایش و بخشیدن نیت و قصد تائب با صخا

کائنات همیشه آماده است تا به شما بیشتر دهد. در کائنات بی نهایت پول، زمان، لوازم مختلف و فرصت وجود دارد. و اگر دوست دارید زندگی شاد و مرفهی داشته باشید باید این باور را در ذهن خود شکل دهید و مدام در این پارادایم ذهنی باشید که من آن را "زندگی با دستان باز" می نامم. وقتی که دستان خود را باز می کنید به راحتی می توانید ببخشید و دریافت کنید.

وقتی که اینگونه زندگی می کنید، نگران از دست دادن و آینده نیستید و بر این باور هستید که خدا و کاینات همیشه زندگی شما را تامین می کند و روز به روز زندگی شما را بهتر می کند و هنگامی که چنین انتظاری داشته باشید، یک ذهن ثروتمند را در خود پرورش داده اید.

در این ح شما این سیگنال را به ضمیر ناخود آگاه خود می فرستید که همیشه بیش از حد نیاز هست و بنابراین خود را آماده ی دریافت می کنید. یک دست مشت شده و بسته نه اجازه می دهد آنچه در مشت است خارج شود و نه اجازه می دهد چیز دیگری وارد دست شود. بنابر این برای چنین فردی هرگز خبری از ثروت و رفاه نیست.

دست خود را باز کنید و آزاد و رها زندگی کنید. زندگی و کاینات همیشه دوست دارد به شما چیزهای بیشتر و بهتری بدهد اما به شرط اینکه آماده ی این دریافت باشید و اجازه دهید این چرخه ی گرفتن و دادن ادامه پیدا کند.

شاد و ثروتمند زندگی کنید

من هم در صخا برای همین دارو ندارم را وقف این مجموعه خانه و خانواده ام را وقف این مجموعه دوستان و اقوامم را همچنین تا انی که لایق و شایسته این مهم هستند بمانند و خیر و بهره ببرند

و امیدوارم که افراد دانا و توانا از سراسر دنیا دلهایشان را خداوند به سمت و سویم متمایل گرداند و مرا تقویت و پرنور بگردانند که راحت و آسان خدمت کنم در قالب قرض الحسنه کوشا و فعال و فداکارتر بشوم

و الگوی خوبی برای همه روستاهای دنیا بشوم برای همین سی سال اصرا رو پافشاری تا به اه م برسم و به همه دنیا نشان بدهم و در سطح جهانی این موفقیت و پیروزیم را به نمایش بگذارم

و هنر جذب و جلب دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های محبوب پروردگارم را همه دنیا مشاهده کنند تا در هرروستائی یک خانواده فداکار با یک مجموعه انساندوستانه مثل تائب با صخا تابان و درخشان بشود

related image

related image

image result for ‫نگاههای فراوانی به دستهای من‬‎

image result for ‫نگاههای فراوانی به دستهای من‬‎

related image

image result for ‫نگاههای فراوانی به دستهای من‬‎

related image

related image

related image

related image

related image

image result for ‫نگاههای فراوانی به دستهای من‬‎

image result for ‫نگاههای فراوانی به دستهای من‬‎

related image

منبع :
برچسب ها : بخشایش و بخشیدن نیت و قصد تائب با صخا - زندگی ,دریافت ,مجموعه ,برای همین ,کاینات همیشه
بخشایش و بخشیدن نیت و قصد تائب با صخا زندگی ,دریافت ,مجموعه ,برای همین ,کاینات همیشه
دستهای غیب خداوند را همه در داستان بیرانوند دیدیم

دروازه بان تیم ملی ایران همانطور که شنیده ایم سختهای فراوانی را متحمل شده است همانطور که خودش می گوید در اوج رحم و غیرت و خج و با نیت پاک و خالص ج و هزینه خانواده های بی شماری به گردنش بوده است

چنین انسانی وقتی به امید خداوند بیرون می آید و از خداوند یاری می طلبد خدا هم کمکش می کند و در قالب دروازه بان فوتبال از تیم های کوچک شروع می کند تا به تیم ملی می رسد

برای اینکه خداوند وعده های یاریش به نیکوکاران و فداکاران و مظلومان به همه دنیا نشان بدهد یک پن ی بهانه ای می شود که ایشان به اوج برسد و در سطح دنیا تابان و درخشان بشود

رونالدو برای بیرانوند همان عزیز مصر می شود برای یوسف صدیق وقتی که انسان صدیق بود و درستکار خداوند هم وعده هایش را محقق و حتمی می گرداند با این تفاوت که بیرانوند در اوج جوانی و صحت و سلامتی همه وجودش را در اختیار خداوند قرار داد و با هوا و هوسهای زودگذر دنیا مبارزه کرد و فکر و ذکرش کارش شد تا از این کارش به اوج ماه برسد فرقی ندارد همه کارهای دنیا عزیز و شریف هستند به شرط صداقت و ایمان و فداکاری خداوند به اوجت می رساند من دستهای غیب خداوند را در این داستان می بوسم که رونالدو این دستهای غیب پروردگار است همه وظیفه داریم این دستهای پاک و انساندوست و خیرخواه را ببوسیم که وسیله پیشرفت و رشد و شکوفائی بیرانوند شده است

رونالدو از شما متشکریم که اوج شهرت و محبوبیتت که با زحمت فراوان بدست آورده ای وسیله ای خیر برای ما ایرانیان شد و یک داستان عبرت آموز را برایمان رقم زده ای ممنون و متشکریم از شما شیرمرد دنیای فوتبال که در نوع خودت یک کارآفرین برجسته ای و من برخودم واجب کرده ام احترام کار آفرینان ایران و جهان را به خوبی نگهدارم

تائب س رست صخا هم در کار قرض الحسنه و خیریه و فرهنگ و ورزش در ابرسج این روستای زیبا شا ار کرده است و مورد تائید بزرگان قرض الحسنه از سالها پیش قرار گرفته است حاج یوسف هندی از اعضاء محترم سازمان اقتصاد ی ایران همیشه دوست و یار و یاورم تا روز مرگش بوده است و همچنین خدامی مسئول قرض الحسنه بسطام همیشه مشوق و باعث دلگرمی من در طول این سی سال گذشته بوده اند و شاهد جانبازیها و فداکاریهایم بوده است من هم دستهای این عزیزان را می بوسم امیدوارم من هم مثل بیرانوند مورد لطف و عنایت خداوند قرار بگیرم و در سطح جهانی تابان و درخشان بشوم که روستایم را گلستان کنم و سرافراز بشوم و همه را خشنود سازم چون سختیهای بسیار بسیار زیادی را متحمل شده ام

امیدوارم دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های محبوب پروردگار متوجه و متذکر داستان زندگی پرفراز و نشیب من هم بشوند و خداوند هرچه زودتر مرا از غم و اندوه بی شمار در این گوشه روستای مظلوم غریب از این جهان بزرگ و پهناور برهاند

من هم مثل بیرانوند مسئول گره گشائی و نان رسانی و مشکل گشائی خانواده های ضعیف و ناتوان بی شماری هستم و بار مسئولیت سنگینی را سالهاست بدور از چشمان نازنین بندگان دانا و توانای خداوند مظلومانه و معصومانه به دوش می کشم و تحت تاثیر بخیلان و هوسبازان و بی رحم و بی غیرت و بی حیا اذیت و آزارهای زیادی کشیدم که همه در ابرسج شاهدش بودندخداوند خودش بارهای سنگین را از دوش مظلومان بواسطه دستهای غیبش بردارد و بعد از سختیها آسانیها را به ارمغان بیاورد

منبع :
برچسب ها : دستهای غیب خداوند را همه در داستان بیرانوند دیدیم - خداوند ,دستهای ,بیرانوند ,داستان ,بوده ,الحسنه ,خداوند قرار
دستهای غیب خداوند را همه در داستان بیرانوند دیدیم خداوند ,دستهای ,بیرانوند ,داستان ,بوده ,الحسنه ,خداوند قرار
خنجرهائی که از پشت زده می شوند

آنهائی که از پشت به عاشقان خنجر می زنند خودشان بهتر می دانند که دیگر بعد از این با خداوند طرف هستند و خطا و گناهشان اصلا قابل بخشش و جبران نیست تا روزی که خوار و زبون و رسوا بشوند و آنروز زیاد هم دور نیست (تائب)

آنهائی هم که مرهم زخمهای عاشقان می شوند اجرشان با یزدان پاک است

زلال که باشی سنگهای کف رودخانه ات را می بینند،برمی دارند و نشانه می روند دُرست به سوی خودت!

وقتی ی به اوج فعالیت و فداکاری می رسد به هزاران امید و آرزو به این مرحله خودش را می رساند انرژی های فراوانی را صرف می کند هزینه ها و تاوانهای سنگینی را پرداخت می کند به امید اینکه کم کم و در طول سالها صبر و شکر جمیلش بندگان بسیار بزرگ خداوند جذب و جلبش بشوند تائب هم که در ابرسج چنین فعالیت و فداکاری را در پیش گرفته است باارائه خدمات قرض الحسنه و خیریه اش شا ار کرده است باارائه خدمات فرهنگی و ورزشی اش بی نظیر و م بوده است به امید اینکه در اوج شهرت و محبوبیتش انسانهای بزرگ را در حمایت و همکاری و عنایت خودش ببیند عنایتها و توجهات زیاد بوده اند انسانهای بسیار بزرگی در طول این سالها مهمان تائب در صخا و در ابرسج بوده اند

تائب و خانواده اش بهترین میزبان بوده اند تا بتوانند بیشتر و بهتر درد دل کنند اشعار و سخنان و مقالات تائب هم در سطح جهانی در بدترین شرایط با کمترین امکانات با خون دل نوشته شده اند و به سمع و نظر همه عزیزان رسیده است اما حمایتها و همکاریها ضعیف و یا اصلا نبوده است قولها و وعده ها هم عملی نشده اند برای همین برروی عملکرد تائب تاثیرات بدی طبیعتا می گذارد و اینها همان خنجرهائیست که از پشت زده می شوند و انتظار و توقع نیست

من با زحمت فراوان عاشق و عارف و شاعر و نویسنده و فداکار شدم

انسانهای دانا و توانا این حرفها را خوب می فهمند و خوب درک می کنند رسیدن به این مقام و صاحب ایده شدن کار هر ی نیست تلاش بی وقفه و شبانه روزی می خواسته است که تائب به نمایش گذاشته است

باید انی از نزدیک بیایند وشاهد این فعالیت و فداکاری بشوند آنهم از بین بندگان بزرگ خداوند

تا داستان این خنجرهائی که ب شت فداکاران زده می شوند به سمع و نظر همه در روستاهای مختلف جهان برسد و عبرت همه باشد این داستان تائب در طول سی سال گذشته عجب حکایتهائی دارد که باب نویسندگان بزرگ است حرفهای بسیار خوب و پر یداری تائب با صخا دارد

خنجرهائی که انسانهای بی سواد و بی فرهنگ برعاشقان در اوج صداقت و ایمان و فداکاری می زنند باید به سمع و نظر همه برسد

خنجرهای مغرضان و مغروران و منفوران را باید ستاره های بزرگ و ابرمردان شریف و بزرگوار از پشت امثال تائب در بیاورند که باعث دلگرمی همه فداکاران در روستاهای مختلف باشد خون دلهائی که یاران شرم آور و ناجوانمردانه برعاشقانی همچون تائب روا می دارند

جذب و جلب مردانی بزرگ را می طلبد که ارزش و ثواب فراوانی هم دارد

امثال تائب در طول تاریخ نشان داده اند که برخنجرهائی که از پشت می خورند صبر و شکر جمیل می کنند و منتظر لطف و عنایت و دستهای غیب خداوند هستند و البته آنهائی که جوروجفا رواداشتند عاقبتشان خج و بی آبروئی و شرمندگیست و لعنت ابدی نصیبشان خواهد شد

چون نیکوکاران لایق و شایسته بهترین نوع حمایت و عنایت و همکاری ها می باشند

بسیاری از ضدهمکاریها و عدم حمایت و عنایت و همکاریها با عاشقان در اوج صداقت و ایمان و فداکاری همان خنجرهائی هستند که از پشت زده می شوند

و خداوند وعده داده است بگذار خنجر بزنند بگذار هرکاری دلشان می خواهد ند یک روز پشیمان و رسوا می شوند از اینکار زشت خودشان و اما یک عاشق بدستور خداوند وظیفه دارد برزخم و بردرد این خنجرها استقامت کند

زلال که باشی سنگهای کف رودخانه ات را می بینند،برمی دارند و نشانه می روند دُرست به سوی خودت!

آنهائی که از پشت به عاشقان خنجر می زنند خودشان بهتر می دانند که دیگر بعد از این با خداوند طرف هستند و خطا و گناهشان اصلا قابل بخشش و جبران نیست تا روزی که خوار و زبون و رسوا بشوند و آنروز زیاد هم دور نیست (تائب)

related image

image result for ‫خنجرهائی که از پشت‬‎

image result for ‫کائنات‬‎

related image

image result for ‫خنجرهائی که از پشت‬‎

image result for ‫راه خوب و روشن‬‎

image result for ‫خنجرهائی که از پشت‬‎

related image

image result for ‫خنجرهائی که از پشت‬‎

image result for ‫خنجرهائی که از پشت‬‎

image result for ‫خنجرهائی که از پشت‬‎

منبع :
برچسب ها : خنجرهائی که از پشت زده می شوند - تائب ,خداوند ,شوند ,فداکاری ,آنهائی ,بوده ,امید اینکه ,می روند دُرست ,نشانه می روند ,بزرگ خداوند ,باارائه خدمات ,نشانه می روند دُرست
خنجرهائی که از پشت زده می شوند تائب ,خداوند ,شوند ,فداکاری ,آنهائی ,بوده ,امید اینکه ,می روند دُرست ,نشانه می روند ,بزرگ خداوند ,باارائه خدمات ,نشانه می روند دُرست
به روز شده ها
اتفاقی
با توجه به اهمیت محتوای سایت خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج در سایت را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است یاسمین فقط منتشر کننده مطالب با ذکر منبع بوده و هیچ گونه مسولیتی در خصوص مطالب نشر داده شده ندارد.
All rights reserved. © Yasamin 2016-2017