به نام خداوند آسمانها وزمین

با توجه به اهمیت محتوای وبلاگ به نام خداوند آسمانها وزمین خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است مسئولیت کلیه اطلاعات پست و وبلاگ نمایش داده شده با عنوان به نام خداوند آسمانها وزمین برعهده مرجع و منبع اصلی آن میباشد. و یاسمین هیچ گونه مسئولیتی در قبال مطالب ندارد.

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره689


مولا علی ع


689 «لَم یَضِع مِن مالِکَ ما قَضى فَرضَکَ»


 آنچه از م صرف اداى واجبات خود کردى

 ضایع نگردیده است


چو از مال خود فرض کردى ادا،

ز تشویش و تشویر گشتى رها، 

 نکردى تبه ثروت و مال خویش‏

ترا بهره از آن بود هر چه پیش‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر


منبع :
برچسب ها : کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره689
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره689
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره690


مولاعلی ع


690 «لَم یَذهَب مِن مالِکَ ما وَقى عِرضَکَ»

 آنچه از م آبرویت را نگه داشت از دستت

بیرون نرفته استبه  مال ار نگه داشتى عرض خویش

تو را قیمت و قدر آن بود بیش،

 نه آن مال بیرون شد از دست تو

 نه خارج شد آن گوهر از شست تو

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف  زائرمنبع :
برچسب ها : کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره690
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره690
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره688


مولاعلی ع


688 «لَم یَتَحلَّ بِالعِفَّةِ مَنِ اشتَهى ما لا یَجِدُ»


هر چیزى را که نمى ‏یابد بخواهد، به زیور پرهیزکارى 

آراسته نیست


به نایاب چون کند آرزو، 

نماند ورا عزّت و آبرو 

نه دیباى تقوى بود در برش‏

نه تاج د باشد اندر سرش‏

=

کتاب هزارگوهر

سید عطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر


منبع :
برچسب ها : کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره688
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره688
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره687


مولاعلی ع


687 «کَفى بِالمَرء سعادَةََ اَن یَعرِفَ عَمّا 

یَفنى وَ یَتَولَّهَ بِما یَبقى»


 براى خوش بختى انسان همین بس که از آنچه

 نابودى پذیرد چشم پوشد و آنچه را پایدار است 

دوست دارد


ز فانى چو روى گردان بود

بدنبال باقى چو مردان بود،

 همینش کفایت کند بر فلاح‏

 نپوید مگر راه خیر و صلاح‏

==

 کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

     گردآوری : م . الف زائر

                        

منبع :
برچسب ها : کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره687
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره687
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره686مولاعلی ع686«کُلَّما قَویتِ الحِکمَةُ ضَعُفَتِ الشَّهوَةُ»


 هر چه حکمت نیرو یابد خواهش نفس

 کاستى پذیرد


حکیم ار شود حکمتش بیشتر،

براه صواب او رود پیشتر

 ورا خواهش نفس کمتر شود

 به ا یر پرهیز چون زر شود

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر


منبع :
برچسب ها : کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره686
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره686
اباعبدالله الحسین ع -154اباعبدالله الحسین ع - 154


یاابنَ آدَمَ تَّفَکّرَ وَقُل اَینَ مُلوکُ الدّنیا وَاَربابُها الذّینَ عَمَرواِ ابَها

وَاحتَفَروااَنهارَها , وَغَرَسوا  اَشجارَها وَمَدَفوا مَدائِنَها , فارَقوها وَهُم

کارِهونَ وَوَرِثَها قَومُُ آخَرونَ وَنَحنُ بِهِم عَمّا قَلیلِِ لاحِقونَ .


ای فرزند آدم شه کن وبگو خداوند  ان جهان کجاهستند که

ویرانی هارااباد د , نهرهاراکندند ودرختان کاشند وشهر ها ساختند ؟ ناچار

برخلاف میل خودهمه را رها دوبرای دیگران به ا ر ث  گذارد ند , مانیز

دراندک زمانی به آنان خواهیم پیوست .


think where are  those masters of the world who

rebuilt ruins , dug  canals , planted trees and  made

the cities  habitable, hey left them all against

   their will to their  heirs and  p ed away

to be  soon joined by us.


شه کن ای دل که بزرگان وسران

د چهادراین جهان گذران

رفتند ونهادند برای دگران

مانیز رویم ازپی آن همسفران

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم ح

=

گردآوری : م.الف زائر

منبع :
برچسب ها : اباعبدالله الحسین ع -154 - اباعبدالله الحسین
اباعبدالله الحسین ع -154 اباعبدالله الحسین
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره685


مولاعلی  ع


685 «کُلَّما ارتَفَعت رُتبَةُ اللَّئیمِ نَقَصَ النّاسُ

 عِندَهُ وَ الکَریمُ ضِدُّ ذلِک»


 فرومایه هر چه مقامش بالا رود مردم نزدش کوچکتر شوند 


ولى شخص بزرگ بخلاف این است


فرومایه چون بر مقامى رسد،

به نانىّ و آبىّ و نامى رسد،

نبیند بجز عیب و نقص آن لئیم‏

 کجا دیده ‏اى باشد اینسان کریم‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر


=


 

منبع :
برچسب ها : کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره685
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره685
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره683


مولاعلی ع


683 «کُلُّ مَوَدَّةِِ مُبنیَّةِِ عَلى غَیر ذاتِ اللّهِ ضَلالُُ

 وَ الاِعتِمادُ عَلَیها مُحالُُ»


 هر دوستیى که بر غیر رضاى خدا مبتنى باشد 

گمراهى است و اعتماد بدان ممکن نیست


بسا دوستى‏ ها ضل بود

نه زان بهره‏ اى جز ملامت بود

 نباشد چو در آن رضاى خدا،

 بر آن تکیه بود ناروا

=

کتاب هرارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر
منبع :
برچسب ها : کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره683
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره683
اباعبدالله الحسین ع -152اباعبدالله الحسین (ع)-152


یَابنَ ادَمَ . اِنَما اَنتَ اَیّام . کُلما مَضی یَوم ذَهَبَ بَعضُک .


ای فرزند آدم . تومانند دوره عمر هستی .

هرروزی که بگذرد چیزی ازتو کم می شود.


o 'son of adam!you resemble life period with the

p ing of every day something of you withers

away.


دنبال جوانی نشاط آمیزی
درداکه بود پیری حزن انگیزی
ماناتوبه ایام شباهت داری
هرروز که طی شد ازتوکاهد چیزی

==

ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم ح
=

گرداوری:م.الف زائر

=

منبع :
برچسب ها : اباعبدالله الحسین ع -152 - اباعبدالله الحسین
اباعبدالله الحسین ع -152 اباعبدالله الحسین
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره684


مولاعلی ع


684 «کُلَّما اَزدادَ عَقلُ الرَّجُلِ قَوِى ایمانُهُ

 بِالقَدَرِ وَ استَخَفَّ بِالغَیرِ» 


انسان هر چه دش زیادتر گردد ایمانش به تقدیر بیشتر

 مى‏ شود و پیش آمدها را سبکتر مى‏ شمارد


شود مرد را چون د بیشتر،


رود در ره طاعت او پیشتر

 فزون گردد ایمان او بر قدر

 بر او سهل باشد همه شور و شرّ

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر


منبع :
برچسب ها : کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره684
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره684
اباعبدالله الحسین ع -153
اباعبدالله الحسین  ع -153


یَاابنَ آدَمَ ., اُذکُر مَصرَعَکَ ,وَفی  قَبرِکَ مَضجَعَکَ  وَمَوقِفَکَ بَینَ یَدَیِ اللّهِ , تَشهَدُ

جَوارِحُکَ عَلَیکَ یَومَ تَزّلُّ فیهِ الاَقدامُ وَ تَبلُغُ القُلوبُ الحَناجِرَوَ تَبیَضُّ وجوهُُ

وَتَسوَدُ وجوهُُ وَتَبدواالسَرائِرُ وَیوضَعِ المیزانُ القِسطُ .

ای فرزندآدم ساعت مرگ و ن خودرادرگوروقرارگرفتن خودرادرنزدخداوند

بیادآرکه اعضا ء بدنت اعمال ترا گواهی می دهند , روزی که قدم ها می لغزد و

قلبها به حنجره هامی رسد, چهره ها ئی سفید وچهره هائی سیاه می شود و

نهانها آشکارمی گردد و ترازوی عد برقرارمی شود.

remember the hour of your death  when you shall lie in the

tomb, when all your limbs shall  bear witness before god  against your

deeds ,  when feet shall tremble and hearts  beat, some  faces shall 

grow white  and some black and  all that which is hidden shall be

revealed  and the  scales of justice  shall be set.

کن یادپس ازمرگ که درآن درگاه

اعمال تراست عضو عضو تو گواه

روزی که ترازوی عد سازد

روی توسپید یاکه روی تو سیاه

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم ح

=-

گردآوری : م.الف زائر


منبع :
برچسب ها : اباعبدالله الحسین ع -153 - shall ,when ,your ,ترازوی عد
اباعبدالله الحسین ع -153 shall ,when ,your ,ترازوی عد
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره682


مولاعلی ع682 «کُلُّ شَی‏ءِِ فیهِ حیلَةُ الّا القَضاءَ» 


در هر چیزى راه چاره هست جز قضا 

و قدر (حکم خدا)


در چاره باشد بهر کار باز 


بر آورده گردد تو را هر نیاز

ز تقدیر لیکن نباشد گریز

 مکن با قضاى الهى ستیز

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م .الف زائر
منبع :
برچسب ها : کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره682
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره682
اباعبدالله الحسین ع -151اباعبدالله الحسین ع - 151


یَاابنَ آدَمَ ,  اُذکُرمَصارِعَ  آبائِکَ وَاَبنائِکَ کَیفَ کانواوَحَیثُ حَلّواوَکَاَنّکَ عَن قَلیلِِ

قَدحَلَلتَ مَحَلّهُم وَصِرتَ عِیرَهَ المُعتَبِرِ.

ای فرزند آدم , آرامگاه های پدران وپسران خودرابه یادآورکه چگونه بودند

وچگونه شدند همچنان که تودراندک زمانی به حال آنان درمی آئی ومایه عبرت

بینندگان خواهی شد.

remember  the  tombs of your ancestors and your offspring. think

  how they lived  and what  sort of  end t hey  suffered the end 

which you will soon  face  to become

an example to the observing.

یادآر که عمری پدران وپسران

د چها دراین جهان گذران

رفتند به جائی که توهم خواهی رفت

تاآن که شوی عبرت کاردگران

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم ح

=

گرد آوری : م.الف ز ائر


منبع :
برچسب ها : اباعبدالله الحسین ع -151 - اباعبدالله الحسین
اباعبدالله الحسین ع -151 اباعبدالله الحسین
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - ازشماره 681


  مولاعلی ع681 «کُلُُّ یَحصُدُ ما زَرَعَ، وَ یُجزى بِما صَنَعَ»


 هر چیزى را که کاشت مى ‏درود و بدانچه کرد

 پاداش داده مى‏ شود


چو در وقت کشتن بکارى تو جو 


جز آن حاصلت نیست وقت درو

بهر کار از خوب و از ناسزا

 باندازه کرده یابى جزا 

=

 کتاب هزارگوهر

سید عطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائرمنبع :
برچسب ها : کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - ازشماره 681
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - ازشماره 681
اباعبدالله الحسین ع -150اباعبدالله الحسین (ع) - 150

نَصبِرُعَلی بَلائِهِ وَیوفینا اُجورَالصّابِرین.

...

در رنج و گرفتاری هائی که خداوند پیش می آورد شکیبائی

می کنیم تا پاداش شکیبایان را نصیب ماسازد

=

we try to hear bear patiently whatever god has decreed

so that he may bestow on us the rewards meant for

the long suffering

گررنج وبلائی رسد ازسوی حبیب

ماصبرکنیم هرچه بینیم آسیب

گ اداشی که می برند اهل شکیب

مانیزسرانجام بی م نصیب .

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم ح

=

گردآوری : م.الف زائر


منبع :
برچسب ها : اباعبدالله الحسین ع -150 - اباعبدالله الحسین
اباعبدالله الحسین ع -150 اباعبدالله الحسین
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره680مولاعلی ع


680 «کُلُّ شَی‏ء یَعِزُّ حینُُ یَندُرُ الِّا العِلمَ 

فَاّنّهُ یَعِزُّ حینَ یَغزُرُ»


 هر چیزى وقتى کم شود گرامى مى‏گردد، مگر 

دانش که چون زیاد شود ارجمند مى‏ شود


گرامى شود هر چه، کمتر شود

مگر دانش و فضل و فهم و د،

 که چون گردد افزون، شوى ارجمند

 به نادان رسد، هر زیان و گزند

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر
منبع :
برچسب ها : کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره680
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره680
اباعبدالله الحسین ع -149


ابا عبدالله الحسین ع - 149
نافِسوُافِی المَکارِمِ وَسارِعوُافِی المَغانمِ .

درنیکی هابه یکدیگر پیشی گیرید ودربه

دست آوردن پیروزی هاشتاب کنید.

vie with each other in doing good  ' and press
.  forward  for winning  success in this way

نیکی کن و خاطر ان رادریاب

تاپیش افتی ازهمه درراه صواب

توفیق به کارخیرخودپیروزی  است

باید پی پیروزی خود کرد شتاب .
=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم ح

=

گردآوری : م.الف زائر


منبع :
برچسب ها : اباعبدالله الحسین ع -149
اباعبدالله الحسین ع -149
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره678


مولاعلی ع678 «کُلُّ امرِء عَلى ما قَدَّمَ قادِمُُ وَ بِما عَمَلِ مَجزِىُُّ»


 هر بدانچه (براى آ تش) پیش فرستاده 

مى‏رسد بدانچه کرده پاداش داده مى‏شود


چو چیزى ز م فرستى به پیش،

بدان مى‏رسى عاقبت هر چه بیش

 بهر کار یابى تو آ جزا

‏ نباشد از کرده خود جدا

==

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف  زائر
منبع :
برچسب ها : کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره678
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره678
اباعبدالله الحسین ع -147اباعبدالله ا لحسین (ع)- 147

مَن لَم یَکُن لِاَحدِِ عائِباََیَعدِمُ مَعَ کُلِ عاذِرِِ.

...

ی که ازهیچ عیب جوئی نکرده , درشمارعذ رخواهان درنمی آید.


he who has not evilled at no one owes apology to no one.

پشت سرت آن که بدبگوید نفسی

شرمند ه شود به پیش روی تو بسی

مجبور به عذرخواهی ازاونشود

آن که نکرده است غیبت ز ی

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم ح

=

گردآوری : م.الف زائر

منبع :
برچسب ها : اباعبدالله الحسین ع -147
اباعبدالله الحسین ع -147
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره676


مولاعلی ع


676 «کُلُّ نَعیمِِ دونَ الجَنَّةِ مَحقورُُ. کُلُّ 

نَعیمِ الدُّنیا یَبورُ»


 هر نعمتى جز بهشت ناچیز است- تمام نعمتهاى


 دنیا تباهى پذیر است


حقیر است هر نعمتى جز بهشت 


بدنیا بود هر چه بینى تو، زشت‏ 

نعیم جهان را نباشد بقا


نبیند از این فسونگر وفا

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر


منبع :
برچسب ها : کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره676
کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره676
به روز شده ها
اتفاقی
با توجه به اهمیت محتوای سایت خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج در سایت را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است یاسمین فقط منتشر کننده مطالب با ذکر منبع بوده و هیچ گونه مسولیتی در خصوص مطالب نشر داده شده ندارد.
All rights reserved. © Yasamin 2016-2017