سخت گیری به چه قیمتی؟؟؟؟؟؟

اگر قرار باشد طرف ماهها در بیمارستان تامین در نوبت باشد و بعد هم بایک کیفیت بد سریع سمبلی عمل شود و بعد فرد زمان نداشته باشد مثلا بیماری اش گسترش یافته باشد مثل سرطان اصلا وقت این ندارد که در صف انتظار طولانی عمل بیمارستان های تامین برود و قبل عمل به صف مردگان ملحق می شود

شرایط خاص اصلا در قوانین کشور از عمد دیده نمی شود و ی ری قوانین ازسرخود بازکن نوشته می شود والسلام و قوانین جامع مانع کامل نیستند و هزار شرایط مختلف اصلا در قوانین سنجیده نمی شود چون قانون گذاران وقت دقت کافی کارشناسی عمیق نمی گذارند یا خیلی زود یا خیلی دیر پروسه بررسی قیچی می کنند

این وضعیت ناکارمدی کشور شروعش از همین جاهاست