با این دستور اقدام دیوانه ترامپ اگر یه ذره هم ارامش در مدارس های امریکا بود عملا خط بطلان کامل کشیده میشود

شما تصور کنید طرف برای اموزش قبل هرچیز نیاز به ارامش داره تا بتونه تمرکز خوبی داشته باشه

با این شرایط بچه ها دانشجویان تصور می کنند هر روز دارن می زن جبهه جنگ سنگر نبرد و همه مسلح می رند؟

مگه جنگه@!!!!

از اونطرف هم معلمان باید تیربار بیارند چون اگر کلت بیارن در پاسخ به سلاح خ ر مسلسل یک دیوانه نمی توانند واکنش خوب نشان بدهند حالا شما تصور کنید میز معلم خودش یک سنگر با یک تیرباری که روش به سمت دانشجویان دانش اموزان اماده شلیک نصب شده از اونطرف هم تمام بچه ها مسلح و اماده شلیک

این محیط ایا ی اصلا ارامش داره که بتونه درس بخونه بفهمه چی گفت؟؟

یه وضعیتی عجیب غریب ادم تصور می کنه کمدی

یا این ترامپ کلا تعطیل دیوانه است وهردستوری می ده اوضاع بدتر وخیم تر میشه