به اطلاع میرساندصاحب هرسه وبلاگ سیدمحسن احمدی فلاح نژادوایمیل رسمی ایشان[email protected]میباشدواکانت یاهوهرگزندارند