این یه تجربه بزرگه وقتی سعی می با بزرگ تر از خودم (حالا تو هر ضمینه ای، درسی، مادی ،اخلاقی و...) باشم همیشه یه حس بد اضافه بودن بهم دست میداد نه این که اونا بهم بی محلی کنن ولی خودم اینو احساس می . از اون به بعد همیشه سعیم بر این بود اطرافیانمو هم قد و قواره خودم انتخاب کنم و اگر هم بنا بر پیشرفت تو ضمینه های مختلف باشه همه باهم پیشرفت کنیم این خیلی برای من بهتر از اینه که بخوام خودمه به یه نفر بالا دستی خودم برسونم.