سلام

راستش کشف .گاها این روانشناس خارجی خیلی جالب میفهمند البته زحمتی هم نداره...

اخه تو پست کشف قبلی به جای مرگ نوشتم مگر...

حالا تذکر دادند درست ماشالله بلد نیستیم....مهم هم نیست...

چله تفکر تموم نشده..به نتایج عالی رسیدم،روز چهلمم میرم به پدر ومادرم اه مو توضیح میدم...

انصاف بیان خیلی جای مناسب برای تحلیل و روانشناسی افراد...

خدایا به حق خوبان درگاهت ،صاحب عصر وزمان را برسان...

چون واقعا تحمل این دنیا و ادم هاش سخت شده...حداقل به دعای خوبان درگاهت...