*همان ابلیسی که سرویس های بیگانه را برای «ایجاد مانع در اربعین» اداره می کند، شۀ یک مدیر بی ایمان را هم اداره می کند!*

*اگر پشت این موانع متوقف شویم، از امتحان بزرگ اربعین روسفید بیرون نیامده ایم*

گردهمایی فعالین مردمی در عرصۀ اربعین (۵)

امسال اربعین-خصوصاً از نظر مالی و اقتصادی- با موانعی روبرو شده است، برخی از مدیران هم ممکن است همکاری های لازم را نکنند که ما این را هم جزو موانع اربعین به حساب می آوریم.

یقیناً دشمنان ما طرح و نقشه دارند؛ از اختلاف افکندن بین دو ملت، تا اختلاف افکندن بین انواع سلیقه های دینی و مذهبی-که ممکن است در طول راه ببینید- تا مشکلات مالی و اقتصادی و سلیقه های مختلف مدیریتی که ممکن است به این حرکت، ضربه بزنند.

برخی از این مشکلات و موانع، هماهنگ شده توسط سرویس ها و جریان های مخوف اطلاعاتی،امنیتیِ جریان استکبار جهانی است. و برخی دیگر هم ناشی از تلاش ابلیس است که اینها را با همدیگر، هماهنگ می کند!

مثلاً یک مدیر در یک جایی تصمیم می گیرد که نه تنها امکانات در اختیار زائران اربعین قرار ندهد، بلکه امکاناتی را که هست، سخت گیرانه تر برخورد کند! او ممکن است به سرویس ها وصل نباشد، اما همان ابلیسی که سرویس ها را اداره می کند و هدایت می کند، شۀ یک مدیر بی ایمان را هم اداره می کند. اینها به وسیلۀ ابلیس، با یکدیگر وصل هستند!

ما اگر بخواهیم پشتِ سر این موانع متوقف بشویم، از آن امتحانِ بزرگ اربعین، روسفید بیرون نیامده ایم.

علیرضا پناهیان

جمکران- ۹۷.۷.۱۳

متن کامل در:

panahian.ir/post/5054

@panahian_ir