سلام

قرار بود،این مطالب هفته قبل منتشر بشوند،که بخاطر اتفاقاتی نشد...خوب چون تو ذهنم رژه می رفتند،نوشتمشون...

برا هر کدوم از خاطره ها و مطالب آیه مربوطه بلد ویا حدیث ...عمل به قرآن یعنی همین..قرار نیست ،به صورت عربی ترویج داده بشه،این شکلیش نور الا نور میشه...

همه اون های مطلب رو میخوانند...همه چیز به هم ربط داره...فکر کنم تا حالا به گوش تون خورده باشه...برگی اون سر دنیا می افتد،تاثیریش این ور دنیا هم مشاهده میشه...

این سه ماه بیشترین فعالیت بود...خیلی از فکرها ورفتارهامو مرور ...

خیلی کمک کرد...بیشتر دلیل فعالیتم عشق بود ...که خیلی چیزها رو فهمیدم...فهمیدم یه جاها کم گذاشتم،یه جاهای تند رفتم،یه جاهای کند....وخیلی چیزها...

فهمیدم هیچ وهیچ چیزی نمیتونه بهم کمک وهمراهی کنه(چه خانواده،چه دوست وچه ...)الا پرودگار مهربانم که همیشه هوامو داره و داشته...

زندگی شیرین وخوشی برایتان آرزومندم...

امیدوارم با تمام وجود عشق الهی رو تجربه کنید...

باور کنید آ ین مطلبه وآ ین خداحافظی هست...

احیانا ،خدای بزرگ به دلم بندازه...وبلاگ رو حذف خواهم کرد،فعلا با حذف وبلاگ کاری ندارم....

چیزهای بایستی یاد بگیرم یاد گرفتم،مواردی هم بایستی اثبات میشد که شد...

اتمام این کلاس الهی باز هم با شرمندگی (.....)(نقطه ها اسم خودم)

با همه اشتباهاتم واصرار بیخودم ،الهی صد هزار مرتبه شکر که هوامو داشتی وداری...

در پناه حق موفق وپیروز باشید...

ماس دعا