سلام

بی زحمت یه حمد شفا بخوانید...

پدر یکی از دوستان حالشون خوب نیست،الان 5 روز که حالش بد وبی هوش اند...