پاو ... وینت (اسلاید) آب در معماری

پاو ... وینت-(اسلاید)-آب-در-معماریپاو ... وینت ارائه کلاسی رشته معماری با موضوع آب در معماری در حجم 26 اسلاید. بشر برای ساخت اولین بناها و یا بهتر است بگوییم اولین خانه ها از در دسترس ترین مصالح بهره برد. از آب و خاک. در خانه های ایرانی، مساجد، معابد و کاروانسراها همیشه نقش آب پررنگ بوده است.


 ... فایل