پاو ... وینت (اسلاید) هزینه ی ... هدف

پاو ... وینت-(اسلاید)-هزینه-ی ... -هدفپاو ... وینت ارائه کلاسی رشته حسابداری با موضوع هزینه ی ... هدف در حجم 92 اسلاید. این فایل شامل پاو ... وینتی با عنوان هزینه ی ... هدف بوده و در 92 اسلاید طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) درس حسابداری مدیریت در سطح کارشناسی و ...


 ... فایل