رفلا یا به اصطلاح ترش معده باعث ایجاد درد در بالای معده و پایین می شود. رفلا چگونه به وجود می آید؟ وقتی دریچه ای که معده را از مری جدا می کند، ضعیف عمل کند غذا و اسیدهای معده از معده وارد مری می شوند و فرد سوزش شدیدی را در ناحیه زیر احساس می کند که بسیار ناراحت کننده است.

درست غذا نخوردن یا مصرف غذاهای نامناسب (چرب) می تواند موجب ایجاد رفلا شود. برای برطرف آن همیشه مراقب نوع غذایی که میل می کنید باشید. داروهای خنثی کننده اسید یا بلوکه کننده h2 هم می توانند در کم این درد موثر باشند.