کارگاه تاریخ و مردم شناسی دیداری

با حضور جناب آقای ...   پدرام خسرو نژاد
 ( ... مدعو از ... ای ... ی اوکلاهاما- ... )

زمان : پنجشنبه ۲ دی ماه

ساعت برگزاری:  ۴ تا ۷بعد از ظهر

مکان :سالن همایش مجتمع علوم انسانی ... آزاد ... ی مشهد

انجمن علمی تاریخ و تمدن ملل ... ی
(حضور برای عموم آزاد است)