به فضل الهی پنجمین مراسم رونمائی از محصولات مرتبط با اولین نقشه الگوی پیشرفت ی در روز ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ در شهر مقدس قم برگزار می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه این تصمیم در جلسه روز گذشته(چهارشنبه ۸-۶-۱۳۹۶) کمیته تدوین محصولات مرتبط با اولین نقشه الگوی پیشرفت ی با دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت نهایی گردید.

ادامه مطلب