"مـــــــــــــــــردود"

من دختر پر ایرادی َـم باشم،لجوجـم.دهنت سرویسه زندگی:)
دانشجوی زیست سلولی آزاد واحد علوم دارو هستم.
بدجور دلم و همه چیم ش ته.مرسی ژاله.بهم گفتی تو شیطونکی.هرچی محکم تر میخوری زمین بالاتر میای!!

تا همین دیروز اصن نفهمیدم این حرفش منظورش من بودم.

sorry the old donya can't come to phone right now!
why?
oh ,cause she is busy revenging.


من نمی میرم.فقط ادیت میشم.

ساعت چهار صبح خو دم و ده دقیقه به نه پا شدم. از نیمه شب تا ساعت دو سه در چند نوبت گریه .الانم چشمم قرمزه.

ولی حالم خوبه و حاضرم زندگی رو به ف بدم....من بد دهن نیستم اما ازین به بعد میشم!

فراموش نمیکنم...

از همه چی ویدیو گرفتم.از زحماتم تا ش تهــام.

حال امروزم غریب بود.

خواسته هام عریب بود.


خوابگاه میگیرم اطراف قل .خیلی لاغــرتر میشم.امسـال مدرکمو میگیرم.کار میکنم.

گریه میکنم میشکنم اما ش ته باقی نمی مونم...

نمی مونم....