راه های ایجاد محبت اهل بیت (ع) در ک ن و نوجوانان

راه-های-ایجاد-محبت-اهل -بیت-(ع)-در-ک ن-و-نوجوانانپایان نامه و پژوهش پیرامون محبت اهل بیت، چکیده: تقدیر و سپاس خداوند حکیم را که بنده حقیر را یاری فرمود که این تحقیق را انجام دهم. موضوع این تحقیق ، راه های ایجاد محبت اهل بیت علیهم السلام در ک ن و نوجوانان است و محبت ورزیدن به علیهم السلام و عشق به آنان، یکی از نشانه های محبت خدا و رسول است. ...تحقیق  فایل