سرتیپ حاتمی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ک نه دوازدهم، ظهر امروز(یکشنبه ۲۹ مرداد) به طور رسمی وارد محل کار خود در وزارت دفاع شد.