تو فرنگی و ضررهای استفاده از آن

بسیاری از افراد استفاده از تو فرنگی را راهی برای کاهش دردها و فشارها بر روی زانو می دانند ، در حقیقت تو فرنگی ها می توانند مضراتی را نیز با خود به همراه داشته باشند.

امروزه در بسیاری از خانه ها تو فرنگی موجود می باشد اما آیا استفاده از تو های ایرانی مفید است یا استفاده از تو های فرنگی؟ در واقع تو های فرنگی معمولا تأثیرات نامطلوبی را بر روی سلامت روده های شما خواهند گذاشت. شما بر روی تو فرنگی می نشینید و هیچ فشاری برای تخلیه روده ها به صورت طبیعی وارد نمی شود ، در این ح مجبور هستید که زور بزنید و در اکثر موارد روده ها نیز به صورت کاملا تخلیه نمی شوند. اما طرز نشستن در تو های ایرانی برای سلامت روده ها مفید و برای سلامت زانوها مضر می باشد. برخی از افراد به بیماری هایی نظیر یبوست های مزمن و همچنین به دلیل زور زیاد به هموروئید نیز دچار می شوند.

از جمله عوارض بسیار مهمی که برای تو فرنگی در نظر گرفته شده در ارتباط با دردهای مختلف بخصوص در ناحیه ی روده ها و دردهای ناشی از بواسیر می باشد. علاوه بر آن به دلیل استفاده همگانی از تو فرنگی و ارتباط مستقیم با بدنه ی آن احتمال عفونت های ادراری نیز دور از انتظار نخواهد بود. به دلیل عدم تخلیه ی کامل روده ها مدفوع شما سفت می شود و نمی تواند به راحتی خارج گردد. علاوه بر آ احتمال آسیب به رحم و عفونت های مختلف مربوط به سیستم نه نیز وجود دارد.

اگر دوست دارید تا حتما از تو فرنگی استفاده کنید بهتر است تا طریقه ی نشستن خود را تغییر دهید. به عنوان مثال افرادی که پس از نشستن بر روی تو فرنگی پاهای خود را جمع می کنند به سمت داخل شکم و ران آنها به شکم آنها می چسبد با احتمال کمتری به این بیماری ها دچار می شوند. در این ح فشار زیاد از روی روده بزرگ کاسته شده و فشار بیشتر برای تخلیه روده ها به کار گرفته می شود. به چنین ترتیبی احتمال انتقال باکتری ها کاهش یافته و خطر هر نوع بیماری عفونی نیز بسیار کم خواهد شد.

سعی کنید تا برای وج بهتر مدفوع از روده ها از میوه ها و سبزیجات متنوع نیز بهره ببرید. قطعا استفاده از این مواد غذایی می تواند بر روی سلامت روده های شما مؤثر واقع شوند. هر چه شل بودن مدفوع بیشتر باشد قطعا برای وج نیز با مشکلات کمتری مواجه خواهید شد.