سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

#پژوهش

جشنواره علامه حلی (ره)

طلاب محترمی که قصد دارند در جشنواره علامه حلی(ره)شرکت رچه سریعتر به معاونت پژوهش مراجعه نمایند.

تذکر:جشنواره علامه حلی یک جشنواره کشوری جهت رقابت آثار پژوهشی طلاب جوان است.

به افراد منتخب در مراحل استانی وکشوری جوایز نفیسی اهداء می گردد.

ضمنا مدرسه نیز به افرادشرکت کننده منتخب جوایزی به صورت ویژه اهداء خواهد نمود.

اطلاعات بیشتر در سایت: jhelli.ir