صورت جلسه112

-1395/03/05

یک صد ودوازدهمین هیت نمایندگان

چهارشنبه راس ساعت15:00باحضورنمایندگان و مسئولین کمیته ها در محل پل بزرگمهر / خیابان آبشار / جنب زمین اسکیت / پارک خبرنگار / خانه شیشه ای با خواندن دعای قدم سوم و سنتهای دوازگانه آغاز شد

نمایندگان حاضر: شنبه دروازه تهران – فردوزوج نشاط – یکشنبه رودکی – یکشنبه شهر – یکشنبه خوراسگان – پنج شنبه بهارستان - نجف اباد – شنبه شیخ صدوق – یکشنبه وپنج شنبه شاهین شهر – یکشنبه وچهارشنبه و پنج شنبه عصر نشاط – دوشنبه لمجیر – چهارشنبه بسته نجف اباد ، مسجد شیشه ای؛دوشنبه فولاد شهر

نمایندگان غایب: وشنبه آباده، شیخ صدوق

کمیته های حاضر :اطلاع رسانی ،کارگاه ،نشریات ،سایت ،آدرس، اموال،

کمیته های غایب :پیام رسانی

مسئول اداری حاضر :گرداننده ،نایب گرداننده ، ،خزانه دار،رابط دوم

مسئول اداری غایب :رابط اول

سخن هیئت : از اعضا و نمایندگان درخواست می کنیم راس ساعت در مکان هیت حضور پیدا کنند.

گزارش کمیته ها

کمیته آدرسها : تغییر آدرس خود را در اولین فرصت به کمیته گزارش دهید

تغییر آدرس ها :یک شنبه خوراسگان به روز ساعت 18تا19انتقال یافت

چهارشنبه نجف آباد به ساعت 16تا17:30

پنج شنبه بهارستان 19تا20:30

حرکت صبح نشاط روز پنج شنبه 7تا8صبح انتقال یافته است

شماره تلفن : 09138301151

کمیته اطلاع رسانی : اطلاع رسانی مکان جدید برای جلسه جدید بسته خانمهادر نجف آباد انجام شد.

شماره تلفن : 09135718831

کمیته نشریات : قبل از هیأت درخواست خود را ارائه دهیدونشریات خودرا سفارش دهید

شماره تلفن : 09333774973

کمیته چیپ : گزارش خاصی نیست،

قیمت چیپ در همه مقاطع 300تومان میباشد

شماره تلفن : 09397299111

کمیته کارگاهها : کمیته کارگاه درخواست اطلاع رسانی زودتر برای تشکیل زمان ومکان کارگاه ها را د

کارگاه فولاد شهر با موضوع سنت هفتم روز دوشنبه 1395/3/17

شماره تلفن : 09137972113

کمیته اموال : اموال تحویل گرفته شد

شماره تلفن : 09337511974

کمیته سایت : گزارش در سایت است

کمیته پیام رسانی :

گزارش رابطین : گزارش درسایت قرار دارد.

پیشنهاد به شورا:آیا کتاب آوای بهبودی امکان چاپ با فونت درشت تر وجود دارد؟

گزارش کامل شورا در سایت www.oair.ir وجود دارد .

رای گیریها :کل خزانه 949000 ریال

مانده در خزانه : 49000ریال

شورا تهران:900000ریال

جلسه آینده 1395/4/2

ساعت 15 www.oaesfahan.

نوشته شده توسط کمیته سایت اصفهان